Visserslaan zuid
In de Visserlaan kijken we nog even naar de villa's tussen de Zeekruisdoornweg en de Markt. De imposante Dumont villa "Strandgaper" (vroeger "Désirée") is een mooi voorbeeld van de cottage architectuur. In 1938 werd een goed aangepaste linkervleugel bijgebouwd.
Wat verder rechts zien we de voorkant van villa "Les Airelles" (vroeger villa "Lucion") die we reeds in de Kykhillweg besproken hebben. Links zijn de notariskantoren bijgebouwd. De uniforme schildering in roze kleur (ook het pseudo-vakwerk) is negatief. Ook de te weelderige bomen rondom.

In 1933 heeft notaris Paul Simpelaere de art-deco woning bijgebouwd, met mooie cylindrische hoek. Wat verder valt de woning Fischer hill / Les Pinguins op met zijn 2 driehoekige pijlers die elk de hoek vormen van een driehoekige erker.  Twee blauwgeschilderde bakstenen "zuilen" (uiterst links en rechts) + een "zuil" in het midden benadrukken (samen met de driehoekige pijlers) de verticaliteit van het gebouw. De blauwe zuilen zijn bekroond met pinguïns. (later bijgevoegd). Rechtover een modernistish appartementgebouw Ante Mare (1936). van arch Louis Legein. De bekleding in marbrito en de oorspronkelijke kleuren rood en groen werden mooi behouden.
Het laatste huisje Les Myosotis is zeer knus. Wel wat zwaar overschilderd.

We vervolgen onze wandeling vanaf de Zeekruisdoornweg richting zee. Rechts een zeer goed onderhouden villa " Les Actinies". De vensterluikjes aan de linkerzijgevel tonen nogmaals aan hoezeer de Dumontwijk kan verfraaid worden door de vensterluiken terug te hangen. Alle villa's waren gebouwd als vakantiewoning en deze luiken waren een noodzaak voor de gure en lange winters?
In 1937 werden door de Pannese architect Louis Legein deze tweewoonst gebouwd. Zeer opvallend zijn de groene pyramidalen daken van Le Paradou en Vella/ Merkwaardig zijn de hoekvormige torens die voorzien waren van een vlaggemast. Dit is modernisme waarbij zwaar geëxperimenteerd werd met nieuwe bouwmaterialen en kleuren.
Eén van de mooiste "style bateau" villa"s van arc. Louis Legein staat op de hoek met de Albert Dumontlaan (1936). Afgeronde hoek met doorlopende vensterpartij. De toren lijkt op een schoorsteen van een stoomboot, de balustrade op de reling van een schip en de ramen lijken geïnspireerd op patrijzen. De horizontaliteit wordt extra benadrukt door de visuele splitsing van de bouwlagen nl. de kelderverdieping vormt een aparte zone doordat  ze betegeld is.  De kroonlijst, het decoratieve baksteenverband en de vensterrijen versterken eveneens het horizontale accent.  Ernaast "My Corner" van zelfde architect. Ook mooi!

Op de andere hook vinden we één van de zeer mooie Dumontvilla's ( oorspronkelijk "Les Goélands"), maar spijtig slecht geschilderd. Bemerk de witte paaltjes om het doorgaand verkeer in de Visserslaan tegen te houden. (meestal manueel uittrekbaar)

We draaien rechts de Albert Dumontlaan in, de hoofdstraat van de wijk. Er bestaan zelfs urbanisatieplannen van Albert Dumont waar het tramspoor Duinkerke- Oostende door deze laan loopt (enkel spoor). Is het daarom dat deze straat breder is?

1/3/08