Visserslaan Noord
Vooraleer rechts af te slaan in de visserslaan bekijken we nog enkele villa's links in deze laan.
Op de hoek staat "La Tourelle" (oorspronkelijk "St. - Jean"). De architect is Jozef Viérin, de beroemde architect van de wederopbouw van Nieuwpoort en Diksmuide na WO I. Spijtig genoeg werd deze villa lelijk omgebouwd. (cf dikkere toren; wit geschilderd, de oorspronkelijk een overdekte portiek werd dichtgemaakt). Vergelijk dat met de villa verder. Voeger waren die even mooi.
Wat verder van zee weg zien we de mooi gerestaureerde villa "Sint Vincent" (vroeger "La Pouponnière"). Hier kan je zeer duidelijk de neo-Vlaamse-renaissance-accenten zien van architect Jozef Viérin. Hierbij zijn typisch de trapgeveltjes; de kruisvensters en de langwerpige blokramen. De oorspronkelijke toestand werd zeer goed behouden. Hier heeft dokter (1933-36) Abel De Wulf als eigenaar gewoond. (tweede burgemeester van De Panne, gestorven in 1936). Voordien -na WO I- werd ze bewoond door de Portugese Zusters, die eerst in de villa "St-Joseph", van Baron Mulle de ter Schueren verbleven.
Nog wat verder een klein villaatje zonder naam van recentere datum die niet op de mooie bijgevoegde postkaarten staat. De woning verkeert in goede staat maar heeft geen grote architecturale waarde.  De woning ondersteunt wel het beeld van de bebouwing in de Dumontwijk
Op de hoek met de Visserslaan vinden we villa "Pan" ontworpen door Alexis Dumont (1911). De naam staat niet meer op de gevel maar het bas-reliëf links van de deur liegt er niet om.
Merkwaardig zijn de gevelankers in bloemmotief. Ook de raamdecoratie in het oculivenster is mooi (smeedijzeren zwaanmotief).

Op de tegenoverliggende hoek hebben we de koppelvilla "Aline" en " Sinjoorke" uit 1903. Waarschijnlijk van A&A Dumont. Eén van de weinige cottages in Franse stijl. Een ander voorbeeld is villa "Doll" in de Hoge Duinenlaan. Vernieuwd leien dak.

Wat verder de koppelvilla "Clair" (oorspronkelijk "Betsy Cottage") en "Stormvogel" (oorspronkelijk "La Joyeuse") uit 1899. Architect Jozef Viérin. De linkerkant werd spijtig genoeg bepleisterd en wit geschilderd. Ook werd de oorspronkelijke trap aan de linkerkant (uit baksteen) werd vervangen door een witte houten trap. Door deze ingrepen is de monumentaliteit ietwat verloren. Gelukkig hangen de vensterluiken er in tegenstelling tot het linkergedeelte. In de kelderverdieping links (onder het bordes) werd een venster bijgemaakt, deze is in dezelfde stijl als de andere ramen uitgezonderd is er bij dit  raam geen boog in baksteenverband dat het raam bekroont.De rechterkant werd grondig gerestaureerd (gevelreiniging) en mooi hedendaags uitgebouwd. Alleen de vensterramen zouden best terug in hout worden en geschilderd in de oorspronkelijke kleuren.
Hier juist naast zien we een cottage in vissersstijl de ""Kinkankhoorn". Waarschijnlijk van Jozef Viérin. De opdrachtgever in 1887 was de wereldberoemde beeldhouwer Jules Lagae (1862-1931). (zie een beeltenis in medaillon op het terras). De kinderen kwamen hier in de winter in de tuin de vrouwenborstbeelden kapotschieten met hun "schietlap". Vandaar de naam "tette-villa".Deze villa vormde spiegelbeeld met de villa "Zeemarmine" aan de Hoge Duinenlaan (nu uitbreiding van hotel Iris). De grondige restauratie door ex-zeilwagenkampioen Robert Demuysere is zeer getrouw aan de originele toestand. Het interieur wordt gekarakteriseerd door  veelvuldig gebruik van hout, nl. pitch pine, net zoals het exterieure  schrijnwerk. De inrichting van de woning werd uitgevoerd in pitch pine en de oorspronkelijke kachel en haardtegels zijn nog identiek. Vandaag wordt het huis gedecoreerd door vele kunstwerken van onder andere Frans Van Immerseel, Jules Lagae en met curiosa betreffende De Panne.
Bemerk de vlaggemast in de tuin (mast van zeilwagen van eerste-oorlogspiloot en ridder Willy Coppens)

 

In de onuitgegeven licentiaatsverhandeling van BRAN, Abel, L'oeuvre d'Albert Dumont à la Panne , mémoire I.S.A.C.F. La Cambre, 1994 p. 2 van de bijlage, werd de woning toegeschreven aan Albert Dumont. 

Op basis van stijlvergelijking leek het eerder plausibel om de woning  toe te schrijven aan Jozef Viérin.  Indirect bewijs werd hiervoor gevonden in  de onuitgegeven licentiaatsverhandeling van WITDOUCK, G., De architect  Jozef Viérin (1872 - 1949), een monografie.  R.U.G., 1983, p. XVIII.  Er werd een vermelding gemaakt van een woning die in opdracht van Jules Lagae door Jozef Viérin werd gebouwd.  Jules Lagae was de opdrachtgever van  vier woningen in de Dumontwijk: de tweewoonst « Little Farm » en de twee  identieke woningen « Zeemarmine » in de Hoge Duinenlaan en  « Kinkankhoorn » in de Visserslaan.

De tweewoonst « Little Farm » kan bijna met zekerheid aan Albert Dumont  toegeschreven worden.  Bijgevolg kunnen enkel de twee identiek woningen  « Zeemarminne » en « Kinkankhoorn » van de hand van Jozef Viérin zijn. Stijlonderzoek bevestigt deze conclusie. 

Dat de vier woningen te klasseren zijn als cottage's in vissersstijl en toch van  twee verschillende auteurs zijn, kan mogelijks verklaard worden als wens van de opdrachtgever. De noordzijde manke dakgevel loopt tot op een halve meter van de  grond.  Dit doet herinneren aan de oorspronkelijke bebouwing langs de kust nl. de vissershuisjes waar dit ook aan de orde was en waar het manke dak dienst deed als bescherming tegen de noorderwind.

Waar nu een restaurant staat was vroeger de zeer imposante villa "L' Enclos". Spijtig slordig wit geschilderd en voorgevel zwaar omgebouwd waardoor de villa veel van zijn grandeur verloren heeft. Rechts was een mooie terrasgallerij die uitliep op een hoofdterras boven de hoofdingang. Dit terras was het centraal element gemarkeerd door 2 grote steunberen. Op de foto te zien was de villa destijds ook reeds wit geschilderd.

Op de plaats waar nu het hotel Iris stond was er destijds de zeer mooie villa "L'Oiseau Bleu". (naar het familie-logo: vogel in licht blauw; al het houtwerk was ook in die kleur geschilderd). Dit was één van de meest unieke liggingen van de wijk: zeezicht, losstaande villa en niet op de drukke Zeedijk.
Het is dan ook in deze villa dat Albert Dumont woonde vanaf 1903. (van zijn 50 jaar tot zijn overlijden op 67jaar) Vooraan op de balustrade van zijn terras hangde hij wisselende spreuken; ook Nederlandse zoals "Oost West Thuis Best". In zijn initiële urbanisatieplannen had A. Dumont de driehoek tussen Visserslaan, Bortierlaan en de Hoge Duinenlaan, ingekleurd als het gebied met de grootste villakavels (dubbel zo groot als nu) .
Gustave Remy (gehuwd met Myriam Dumont, kleindochter van André Dumont) had zijn architectenbureau aan de kant van de Visserslaan. De villa was blijkbaar in 2 delen verdeeld want aan de andere kant (ingang aan de Hoge Duinenlaan) woonde madame Poplimond. Gustave Remy schijnt ook een bijzit gehad te hebben. Er was een gezegde in de tijd die de ronde deed in De Panne: "Do Do Re Mi avec madame Levi".

Aan de overzijde van de Duinkerkelaan hebben we nog enkele zeer mooi aaneenbouw cottages die typisch zijn voor de overgang tussen de exuberante villabouwstijl van de Zeedijk en de losstaande cottage's van het binnengedeelte.
De hoekvilla is herbouwd. Daarnaast was villa "Le Petit Poucet" van Mieke Limbosch-Dumont.
De volgende rechts is " Les Panicauts" van 1913   door A&A Dumont. (Panicaut = blauwe zeedistel). Op de vernieuwde vensters ter hoogte van het souterrain en het ontbreken van het topstuk op de toren na, verkeert deze woning in de  originele staat. Hier heeft André Dumont gewoond, één van de 13 kinderen van Albert Dumont


Aan de overzijde links "Ker Jeannic" Ook een urbaine cottage met Art-Nouveau invloed. Deze villa is van 1912 tot 1920 eigendom geweest van Léon Ottenheim, bekend amateur fotograaf, wonende in Versailles. Dit was een kozijn van Albert Dumont. Vele mooie foto's over de Dumontwijk zijn verschenen in het boek "Lumiéres de verre" van Martine Lani-Bayle kleindochter (2007) (foto hier rechts onder).
In dit boek (bib De Panne) zijn 2 mooie tekstfragmenten:
- Villa gedurende de oorlogsjaren LEES1>>>
- Artikel over Albert Dumont (kozijn van Léon Ottenheim) en de zeilwagens van Benjamin Dumont. LEES2>>>

Twee woningen verder "Loulou". De woning kreeg in 2002 een verfbeurt en is zeer goed onderhouden. De oorspronkelijke toestand is goed bewaard gebleven
Ernaast villa "Kim" Foto is situatie in 2001. Ondertussen werd de roze bepleistering spijtig genoeg witgeschilderd, de rode bepleistering in het pseudo-vakwerk werd verwijderd en de ramen op de gelijkvloerse verdieping werden vervangen door ramen met roedenverdeling waardoor de woning meer aanleunt bij de oorspronkelijke toestand. De woning lijkt zeer goed onderhouden met respect voor de kleuren en het materiaal vb. niet overschilderen van het pseudo-vakwerk.
  Aan de overzijde op de hoek stond de villa van Maurice Calmeyn (Kleinzoon van Pieter Bortier en groot grondeigenaar). Aan zijn villa plakte hij aanbevelingen aan de toeristen. De duinen niet vervuilen en geen teunisbloemen plukken. Op de foto rechts ziet u ook de eerste casino (houten constructie afgebrand in 1912)

De overstaande hoek is nu fietsverhuring "Le Tour". De hoektravee wordt benadrukt door een polygonale toren met spitsbekroning. Deze villa zou zwaar geleden hebben van de tweede wereldoorlog en de restauratie is niet zeer geslaagd. De eigenaar is van plan om deze villa duurzaam in zijn vroegere glorie te herstellen.

1/3/08