Doktersweg
We bevinden ons aan de rand van de Dumont verkaveling. Op de plaats van het gemeentehuis stond vroeger het "'t Kasteeltje". In de eerste wereldoorlog was dit het hoofdkwartier van generaal Andringa, militair gouverneur van het vrije België. Later werd dat een familie pension met een gezellig mini-recreatiepark onder de bomen.
De eerste villa noemt "Gilberte" waar de eerste dokter van De Panne woonde (dokter Jeroom Ver Eecke ook 27 jaar schepen geweest in De Panne), vandaar de naam "Doktersweg". Deze villa werd uitgebreid tot een tweewoonst met een torentje; vandaar de naam van het tweede gedeelte "Torenhof". Dit is een mooi voorbeeld van geslaagde verbouwing. Precies dezelfde materialen werden gebruikt zodanig dat de scheidingslijn met de aanbouw moeilijk te zien is.
Daarentegen vinden we op de hoek van de Schoolstraat een aanbouw die niet geslaagd is. Wellicht konden dezelfde gevelstenen niet meer gevonden worden en werd de aanbouw wit geschilderd. Ook de bouwstijl is waardeloos. Het oud gedeelte was villa Christientje gebouwd rond 1905. Daar zou Jacques Dumont nog een tijdje gewoond hebben
Veel van de archieven van de Dumontverkaveling zijn verloren gegaan wegens een brand in het gemeentehuis tijdens de tweede wereldoorlog. Ook van deze villa's hebben we geen gegevens van bouwjaar en architect maar via postkaarten en bouwstijl kunnen we meestal veronderstellen wanneer en welke architect de villa's gebouwd hebben. De grootste bouwwoede is gebeurd tussen 1900 en de eerste wereldoorlog. Dan zijn de meeste typische cottage-stijl villa's gebouwd.
Wat verder links vinden we een koppelvilla waarvan de twee helften verschillend gerestaureerd werden.Het is hier een gloede plaats om enkele algemeenheden aangaande de restauratie te illustreren. Deze zaken zullen we in de rest van de wandeling permanent tegenkomen. Alhoewel deze 2 villa's niet dateren uit de Dumontperiode, maar duidelijk een Art Deco invloed vertonen van rond de jaren 30, is het toch wel interessant hier te wijzen op de meest voorkomende restauratiefouten in de wijk. De linkerhelft is nog voorzien van houten vensterluiken.
Destijds waren alle villa's hiervan voorzien, zodat alles goed kon afgesloten worden tegen de zandverstuiving gedurende de lange winterperiode. Ook de deuren werden met houten panelen dichtgetimmerd. Winter weekend toerisme bestond toen niet. Indien alle villa's in de Dumontwijk terug zouden voorzien worden van deze luiken zou dat een totaal ander uitzicht geven. De "financiële tegemoetkomingen" -aan te vragen bij Onroerend Erfgoed- stimuleren de bewoners om de luiken terug te hangen. Veel villa's zijn ook voorzien van pseudo-vakwek, zoals hier aan de zijgevels. Dit vakwerk is meestal in beton en heeft geen dragende functie. Het is dan ook spijtig dat bij veel villa's dit siervakwerk wit overschilderd werd. Zelfs mooie medaillons, soms met de namen van de villa's, zijn gewoon overschilderd. Het resultaat van het al dan niet overschilderen kunt u zelf bij die 2 villa's beoordelen. Positief voor de rechter villa is dat de originele gele bakstenen niet overschilderd werden. Ten gevolge de Art Deco invloed wordt hier wel gegoocheld met crépi vlakken, maar de originele Dumont villa's waren nooit geschilderd. Gelukkig begint men nu de gevels te reinigen om terug de mooie Nieuwpoortse bakstenen te tonen en de villa's te herstellen in hun vroegere grandeur. Een ander fenomeen is de beplanting. Ten gevolge de bomen, struiken en te hoge hagen worden de villa's soms teveel afgeschermd van de openbare weg. Dat is hier gelukkig niet het geval. Volgens het oorspronkelijk tuinwijkconcept zou de volledige verkaveling een geheel moeten vormen waar de villa's op een open structuur dienen ingeplant met respect voor het oorspronkelijk duinrelief. Op de oude postkaarten had men het gevoel in de duinen te wandelen. Er was nog veel wit zand te zien. Nu is deze wijk eerder een groen park met nog teveel geparkeerde wagens en te hoge hagen vóór de tuinen. Deze obstakels zouden moeten verdwijnen om meer doorkijk te hebben in de wijk en beter de gevels te kunnen bewonderen. Er werd gezamelijk gemeente De Panne-Onroerend Erfgoed een "Herwaarderingsplan" voor de wijk goedgekeurd. Hierdoor zal het stratenplan omgebouwd worden volgens de "Woonerf" princiepen. (uitsluitend bestemmingsverkeer, dus bijna geen parkeerplaatsen meer en geen asfalt meer (gewassen beton gecombineerd met klinkers).Er zullen dus bomen moeten gekapt worden om het duin karakter te herstellen. Gelukkig zijn nog vrij veel ligusterhaagjes van vroeger overgebleven. Exotische hagen en vooral de snelgroeiende taxushagen zullen in de toekomst hier verboden worden langs de openbare weg. Liguster groeit daarenboven zeer goed in zandgrond cf. het mooie "Ligusterpad" in het natuurreservaat De Westhoek.
Wat verder rechts de ingang naar een de Dumont villa "Holvoet" middenin de verkaveling. Hier woonde één van de "Albertides" (afstammelingen van Albert Dumont. Hijzelf had 11 zonen en 2 dochters). Spijtig is ook deze historische villa gans wit geschilderd. Hierdoor valt de villa minder op, maar verliest hij zijn grandeur, typisch voor de Dumontvilla's, als teken van overwinning op de natuur.

We draaien af in de rustige Blondéweg. (naar visser Blondé die volgens een "cafélegende" prins Leopold  zou op zijn schouders gedragen hebben door de branding. Dus niets te maken met een blonde madam)
Links een villa in modernistische stijl, maar dat bespreken we verder bij meer representatieve voorbeelden van dezelfde architect nl Louis Legein.

Volgende Straat
Verder

 

1/5/17