Wie ben ik?

Uitgever van de website
 

José Decoussemaeker
Hoge Duinenlaan 2-2
De Panne
Tel: 058 42 16 54
GSM: 0476 26 56 85


Auteurs zijn WELKOM


Bedoeling

Sinds 20 september 2005 proberen wij POSITIEVE informatie door te geven over zaken die inwoners van De Panne en hun vrienden kunnen interesseren. Ook panne-nieuws en roddels zo heet mogelijk van de naald worden opgenomen eventueel met commentaar. De oude berichten worden in het "Archief" opgenomen. Om de berichtjes kort te houden zijn er veel doorverwijzingen naar meer uitgebreide pagina's in bijlage of naar externe websites (o.a. van gemeente; kranten..). De frequentie van DE BLIEDEMAKER is onregelmatig, naarmate interessante zaken aangemeld worden en naargelang de goesting van de opsteller. Graag dat jezelf informatie voor deze website aanbrengt. Indien deze informatie kadert in de "opbouwende geest" van deze site wordt die gepubliceerd, liefst niet anoniem. Indien de aanbrenger toch anoniem wenst te blijven, dan behoudt de "uitgever" het recht om deze aan te passen aan de POSITIEVE geest van de website of volledig te negeren. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op de website. Ook kan hij geen garanties geven over de juistheid, volledigheid of geschiktheid over de informatie.


Wat is een "Bliedemaker"

Nog niet zo lang geleden werd voor de kust van De Panne gevist achter "Panhoarienk". Dit is een kleine haring die hier in scholen voorbij passeert in oktober/november. Ik heb het geluk gehad met mijn vriend-zaliger Roméo Van Imschoot meerdere malen dergelijke vangsten te kunnen meemaken. Dat gebeurde steeds bij valavond. (naar 't schijnt het beste tijdstip). Vanuit een klein bootje worden er enkele honderden meters netten uitgezet, welke een 2 tal meter verticaal hangen in het water aan veel vlotters. Deze netten + het bootje drijven in alle stilte mee met de getijdenstroming. (eerst in één richting tot het dood tijd wordt, om later opnieuw te drijven in de andere richting zodat opnieuw aan land kan gevaren worden op dezelfde plaats als de vertrekplaats). Dit drijven duurt een paar uren, dus rond het tij wisseling. Gedurende die ganse tijd wordt angstvallig gecontroleerd of de netten niet blijven hangen aan obstakels op de bodem. Dit gebeurt door te kijken of de lantaarn op het einde van de netten meedrijft. Het enige dat regelmatig gedaan wordt, is de netten gedeeltelijk intrekken om te zien of er haring in zit. Deze eerste haringen, die blinken in het maanlicht, noemt men de "BLIEDEMAKERS". De haring is een schoolvis: ofwel vindt men bijna geen vissen ofwel zitten de netten vol (meerdere honderden). De "Bliedemakers" zijn dus de eerste aanwijzigen van vangst. Vindt men er in de eerste stukken net, dan wordt die eerste haring gekust en teruggegoois en worden vlug alle verdere netten ingetrokken en is het feest aan boord (een genevertje drinken). Soms vangt men plots zoveel haringen dat men erop moet lopen aan boord. Andere keren vangt men bijna niets op een paar wijtingen na.

Anderzijds sugereert het woord "bliedemaker" ook "bliede" = blij. Dus blijmaker wat duidt op de positieve ingesteldheid.