Enquête DE BLIEDEMAKER - februari 2010
Resultaten
DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005 -
Alle nummers nog in het"Archief" + extracten in "WIKI"

 

Dank aan de talrijke lezers die het vragenformulier invulden
Op de 339 unieke bezoekers (sinds 29 januari) hebben 176 het formulier ingevuld: dus respons van 52%.
Het voorlopig overzicht van de antwoorden kunt u hieronder grafisch zien:

Bekijk de grafische samenvatting van de resultaten en surf terug voor de conculsies>>>

BESLUIT volgens de antwoorden t/m 1 februari 2010:

1. DE BLIEDEMAKER blijft bestaan
2. Rubriek: Belangstelling:
- meest voor GESCHIEDENIS gevolgd door NIEUWSJES
- minst voor OVERLIJDENSBERICHTEN
3. VOORGESTELDE VERBETERINGEN:
- Site interactief maken met open reacties (cf DepanneBlogt): 32% wil reactiemogelijkheid
- de meerderheid stemt niet voor MINDER LINKS en KORTERE nummers
4. De meeste lezers zijn ook lezer van DepanneBlogt: 84% ; Meerderen vinden de inhoud van DpB te braaf
5. Vooral een ouder lezerspubliek: 44% zijn meer dan 60 jaar
6. Meeste lezers zijn van De Panne- Adinkerke 48% slechts 20% zijn tweede verblijvers
7. Slechts de helft van de lezers kent de WIKI- DE BLIEDEMAKER

Acties op korte termijn:
1. Verder doen aan zelfde frequentie en beperken tot dezelfde thema’s met nadruk op GESCHIEDENIS
2. De site gedeeltelijk interactief te maken
mits modereren van de reacties (nu nieuwe balk "Debatteer mee" onderaan elk artikel; zie ook hier onderaan)
3. Artikelen van derden toestaan (zie balk bovenan elk nummer)
3. WIKI beter bekend maken
(zie volgend februari 2010 nummer)
4. achtergrond rustiger maken (nu wit)

8. Welk THEMA ontbreekt?: meestal vindt men de huidige inhoud ruim voldoende. Een greep uit enkele van de reacties i.v.m. hiermee:

"...sport…toerisme en economische zaken..bestuurskunde - politieke opvoeding van de burgers…toerisme-kalender met hoogtepunten…zo veel mogelijk info over De Panne "van toen"….meer aandacht voor “tweede verblijvers”… verenigingsleven/vrijwilligerswerk…meer roddels en ander nieuws uit De Panne en Adinkerke…horecanieuws…toerismebeleid en prospectieven…jeugd…de visie van de Pannenaar over de gebeurtenissen in De Panne….senioren…geschiedenis/ cultuur/ natuur over de grens (Bray-Dunes, Ghyvelde, Zuydcote)…Niet teveel alleen de Dumontwijk….Welzijn…..beslissingen gemeenteraad..ruimtelijke ordening/renovaties.. "


9. Geschreven in de kolom SUGGESTIES:

"..zeer veel ideeën teveel om hier te vermelden: misschien wat werken aan stijl, taal, lay-out, maar een interessante bron…misschien wat een amalgaam, van alles door elkaar .. geeft de bliedemaeker informatie, of doet het ook aan opinievorming, of is het een soort oppositiekrantje?…vergelijken met buurgemeente koksijde hoeft ook niet altijd. het LIJKT er alleen maar beter…. Uitbreiding naar of samenwerking met Koksijde ? Of voor de ganse Westhoek ?... Vooral weetjes en activiteiten in de Westhoek interesseren tweedeverblijvers uitermate…opmerking niet echt voor de Bliedemaker maar meer voor DepanneBlogt. dat de foto's zouden kunnen bekeken worden in fullscreen op volledig scherm en in hogere resolutie …Regelmatig eens een politieker op de rooster leggen en hem zijn beleid doen verdedigen enz... Deze site voldoet voor 95% aan mijn interesses en ik zie er telkens weer naar uit om de nieuwste uitgave te raadplegen….Eigenlijk houdt de Bliedemaker ons heel goed op de hoogte van het leven in De Panne, in die zin is verbetering niet zo evident…. Trachten een NOG groter maatschappelijk draagvlak te creëren?..Het is uiteraard de normaalste zaak dat u als auteur van het desbetreffende stukje uw opinie ventileert over het onderwerp; soms lijkt DE BLIEDEMAKER echter een megafoon te zijn dat iets teveel als een 'politiek' instrument kan worden gehanteerd….Misschien kan de inbreng van diverse mede-auteurs ervoor zorgen dat de BLIEDEMAKER nóg objectiever wordt over bepaalde onderwerpen/ de onderwerpen nóg meer gevarieerd?..Ik besef ten volle dat er immens veel tijd in deze website gestopt wordt; dit met veel liefde voor De Panne en zijn (sociaal en politieke) netwerken... Als u dat ooit verder wil uitwerken in de zin van een lokaal krantje met meer auteurs om een nog groter publiek aan te spreken, vrees ik ervoor dat er onvermijdelijk vroeg of laat kosten mee gepaard zullen gaan, en dat er misschien (lokale?) sponsoring nodig is. Omgekeerd kan men zich de vraag stellen of eventuele lokale sponsoring de objectiviteit dan in de hand werkt...De achtergrond van de paginas rustiger maken…Is een interessante aanvulling op 'de panne blogt' waar soms veel te veel 'gezwanst' wordt….Wat een luxe om De Bliedemaker te ontvangen!..Ik vind de onderverdeling van de homepage van De Panne blogt overzichtelijker, het helpt mij om naar het artikel te gaan die me het meest interesseert…. Via deze weg wil ik u feliciteren en bedanken voor het vele werk dat je steekt in de Bliedemaker….. Sedert novemver 2008 zijn wij tweede verblijver in De Panne en via de Bliedemaker worden wij heel nauwgezet op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in De Panne. Wij kozen een 2de verblijf in De Panne omwille van het rijke en diverse architectonische erfgoed in deze badstad en ik lees dus zeer geboeid de artikels ivm de restauraties en de geschiedenis van de vele pareltjes in De Panne. Ik hoop dat er nog vele nummers zullen verschijnen. ..Mogelijks korter op de bal spelen door de uitgave frequentie iets op te drijven. Hierdoor kunnen ook kortere Bliedemakers ontstaan…. Niet teveel linken naar andere sites, Pannetheka - DpB. Wel linken plaatsen naar andere interessante websites die over De Panne en de regio Westhoek handelen. Ik persoonlijk zou me beperken tot de bestaande thema's….In elk geval moet dit blijven bestaan naast DpB. Al is het een titanenwerk, toch is het een unicum voor de Westkust en ver daar buiten. Alle succes voor de verdere toekomst voor dit persoonlijke initiatief." …Do not change winning teams ! ...meer objectief zijn; stoppen met roddeljournalistiek..minder taalfouten; bij opmaak geprogrameerde taalcorrector gebruiken.
Je bent niet alleen hoor, José. Ik trek me soms de haren uit bij het lezen van de reacties. Laat dit er je niet van weerhouden om verder te doen. Bedankt voor de overvloedige interessante artikels.. "
 Debatteer mee
  0 reacties Geef uw mening