Logiesdecreet voor Vakantiewoningen
(gemeubelde vakantieverhuring aan de Kust)
FAQ


- Melding of vergunningsplichtig?
- Zijn er kosten aan Toerisme Vlaanderen voor toekenning vergunning + opname in hun Database?
- Zijn er minimumeisen voorzien bij de melding?
- Wat zijn de zwaarste verplichte brandveiligheisnormen?
- Wat zijn de zwaarste keuringsverslageisen?
- Wie stuurt de melding/vergunningsaanvraag door, het verhuurkantoor of de eigenaar?
- Wetgeving?
- Hoe een vergunning aanvragen?

 

 

 

 

 

 

 

-Melding of vergunningsplichtig?
Melding is verplichtend vóór 1 januari 2011.
Vergunning (met sterren - classificatie is en blijft vrijblijvend). Het enig voordeel voor de verhuurder is dat "Toerisme Vlaanderen" uw appartement op hun website meldt als een betrouwbaar appartement. Ook mag je een officieel herkenningsteken gebruken.
Boven>>>

- Zijn er kosten aan Toerisme Vlaanderen voor toekenning vergunning + opname in hun Database?
???
Boven>>>

- Zijn er minimumeisen voorzien bij melding?
Ja, het appartement moet aan de minimum eisen voldoen inzake comfort, brandveiligheidsnormen, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, voldoende staat van hygiéne en onderhoud, conformiteit inzake de ruimtelijke ordening..... De exploitant doet een "verklaring op erewoord" dat het appartement voldoen aan deze
voorwaarden. De keuringen en attesten moeten ook gebeuren maar niet opgestuurd worden (ter beschikking houden van Toerisme Vlaanderen die op elk moment de nodige documenten, attesten en keuringsbewijzen kan opvragen.)
Boven>>>

- Wat zijn de zwaarste verplichte brandveiligheisnormen?
1. Een "brandveiligheidsattest" uitgereikt door de burgemeester steunende op het controleverslag van een geagregeerde instantie (7 jaar geldig)
2. Een tweede evacuatiemogelijkheid (een terras dat bereikbaar is voor de hoogtewerker van de brandweer is aanvaarbaar).
3. GEEN brandwerende deuren tussen appartement en trapzaal ?
4. gekeurde snelblusser per 150 m² in de gang op verdieping appartement (minstens 6 kg ABC-poeder of gelijkwaardig) (jaarlijks te keuren)
Boven>>>

- Wat zijn de zwaarste keuringsverslageisen?
(af te leveren door een externe dienst voor technische controles)
1. aarding op alle stopkontakten in natte plaatsen
2. laagspanning 5 jaarlijks te herkeuren
3. attest van de verwarmingsinstallatie en de gastoevoerleidingen afgeleverd door een bevoegd technicus.(jaarlijks)
Boven>>>

- Wie stuurt de melding/vergunningsaanvraag door, het verhuurkantoor of de eigenaar?
???
Boven>>>

- Wetgeving?
1. Basisdecreet van 10 juli 2008 (10 blz) Lees>>>
2. Uitvoeringsbesluit van van 15 mei 2009 (uitbatingsvoorwaarden) (31 blz) Lees Art 6 en Art 13>>>
3. Ministerieel besluit van 27 november 2009 (exploitatievoorwaarden) (5blz) Lees Art 7 + de bijlage>>
4. Ministerieel besluit van 11 september 2009 (brandveiligheidsnormen) (64 blz) Lees Bijlage 2>>>
5. Ministerieel besluit van 27 november 2009 (sterren- classificatienormen) (43 blz) Lees Bijlage 4(p17)>>>
6. Ministerieel besluit van 27 november 2009 (herkenningstekens) Tekens zijn niet weergegeven (zie wel brochure
7. Ministerieel besluit van 23 december 2009 ( leden van het adviescomités, de beroepscommissie en de technische commissie brandveiligheid) Lees>>>>
(volgende personen zitten in de Adviescommissie voor de appartementverhuur: Dirk Coelus, Louise Hegerplein 13 te 867 0 Koksijde, als effectief lid, met als plaatsvervanger Peter Bonhomme, Z uidwesterstraat 24 te 8670 Oostduinkerke; Dirk Coelus zit ook in de Technische Commissie Brandveiligheid )
Evenals: Rita Devinck, Oudengemselaan 16 te 837 0 Blankenberge, als effectief lid, met als plaatsvervanger Veronique Persyn, Jozef Cardijnlaan 12 te 8620 Nieuwpoort);
Boven>>>

- Hoe een vergunning aanvragen?
LEES>>>
Boven>>>

Binnenkort vindt u hier een link met informatie over de taken en de werkzaamheden van deze commissies en de uitgebrachte adviezen van het adviescomité.