Vrijdag, 24 december 2010

Artikel(s) opgestuurd door lezer(s)

Wildplassen
Van "naam bekend bij de redactie" (een "toekijkende gebuur") 2/11/2010 11:33

"..Met dit briefje wil ik er jullie op attent maken dat het nu toch echt de spuigaten begint uit te lopen met het wildplassen aan het einde van de Marktlaan.
Geregeld moeten wij, (de buurtbewoners) toekijken op wildplassers, die tegen de afsluiting van het duingebied staan hun gevoeg te doen.  Vooral mannen komen zich daar ledigen, maar ook vrouwen die zich niet storen aan onze aanwezigheid. Deze dames nemen het niet zo nauw met de regels van de openbare zedenschennis en zetten zich rustig achter de glascontainers, in het zicht van de bewoners op het einde van de straat.
Vooral op zaterdag, wanneer het markt is. Dan is het hier gewoon een openbaar toilet.  De marktkramers zelf vinden nergens anders geen oplossing en zien in het draadpissen geen probleem.
Neem nu b.v. de mannen van het kippenkraam die regelmatig hun behoef gaan doen aan het draadje. Zonder de mogelijkheid om hun handen te wassen, gaan zij daarna verder met het verkopen van lekkere kippen. De vrouwen van de viskramen zoeken hun heil in de werf-W.C.'s van omliggende bouw-werven.
Dit is toch geen toestand die kan getolereerd worden.  Zou het niet mogelijk zijn, om tijdens de markt-uren een toiletwagen te plaatsen, zodanig dat elkeen sereen en hygiënisch naar het toilet kan gaan.
P.S. Politietoezicht heeft geen zin en lost het probleem niet op. .."

 
 Debatteer mee
 3 reacties Geef uw mening

van  godfried onraedt    06/11/2010  15:13

"..Wildplassen is al altijd een probleem geweest en is inderdaad onverantwoord. Doch wat je schrijft over de marktkramers is dikke zever en je veralgemeent totaal onterecht! Je schrijft:  "De marktkramers vinden nergens anders geen oplossing...", dat is dus niet waar want vanaf 7 uur 's morgens zit Hotel Cécile vol met kramers die hun koffie met ontbijt nemen en naar het toilet gaan. De ganse zaterdagvoormiddag en in àlle horecazaken kunnen die mensen steeds terecht. Dat ergens een enkeling wél tegen die afsluiting bij je woning gaat wildplassen is individueel en betekent niet dat ALLE marktmensen zo vulgair zijn.
"Zonder de mogelijkheid om hun handen te wassen.." dat is dus ook niet waar, want voedselcontrole verplicht wettelijk dat élke marktwagen met verse voeding moét voorzien zijn van een watervoorraad, zeep en een lavabo. De controles hierop van het ministerie van Volksgezondheid zijn niet mals. Dus je verwijt onterecht dat op de markt "lekkere kippen" onhygiënisch zouden zijn. Men zou denken dat jij 50 jaar achterop hinkt...denk jij serieus dat die handelaars één bende vuilerikken zijn?
Je schrijft: "Vrouwen van de viskramen zoeken hun heil in de werf-W .C.'s..." wat een gezever! Die dames zijn nog het meest hygiënisch, en de meest verse en lekkerste vis koop je op de markt!
Dat je gefrustreerd bent door wildplassers voor je deur kan ik begrijpen, doch o. a. ook de haag aan het containerpark ,de muren rond de "rampe" bij het Pier Kloeffe standbeeld of de duinreepjes voor de Imperial stinken 's zomers naar urine, vooral bij zonnig weer. Slechts één oplossing: de gemeente moet zorgen voor OPENBARE TOILETTEN voor toeristen. Ik denk echter dat de meeste marktkramers die niet zouden WILLEN gebruiken en meer zindelijk zijn door op café naar het toilet te gaan, en nadien met zeep de handen te wassen!!! .."

van  "naam bekend bij de redactie"   14-11-2010  11:57

"..1. aan de onbekende bewoner: leg eens vast op camera (foto of video) en zend dan door naar de verantwoordelijken; beelden spreken vaak sterker; ik neem aan dat het probleem zich algemeen stelt, maar alleen accuter is n.a.v. de markt;
2. de suggestie van een toiletwagen lijkt me een te onderzoeken idee; weet wel dat zoiets per dag tussen 100 en 300 keur kost (afhakelijk van het type en de grootte);
3. je kan je handen ook wassen zonder water: er bestaan gel's in de handel die je handen 'droog' reinigen; dat zal in de marktensector wel bekend zijn. .."
 
Militair Kerkhof

Van Arthur 2/11/2010 15:00
Op het militair kerkof vindt men soms een grafzerk waarvan de Belgische vlag schuin staat met het zwart naar FOTO RECHTS


Weet iemand waarom onderscheid met de normale vlaggen FOTO LINKS?

 

Merkop: ons militair kerkhof is het grootste van België wat betreft het aantal begraven soldaten uit WO I.
Toch is De Panne geen deelnemende gemeente aan de herdenking van WO I in 2014.
Binnenkort wordt de bouwvergunning ingediend voor het vernieuwen van het burgelijk kerkhof Lees meer>>>

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening
 Debatteer mee
 2 reacties Geef uw mening

van  guido mahieu   06/11/2010  12:33

"..Tot 1909 is de Belgische vlag deze van het oude Brabant = Rood- Geel - Zwart Horizontaal. Artikel 193 van de grondwet.
Omdat er teveel gelijkenis is met de Duitse vlag verandert men naar de huidige vlag.
Tijdens WO1 (tot 1924) is er verwarring bij de het aanbrengen van de medaillons door de militairen.
Dit had als gevolg dat de vlag diagonaal met de oude Brabantse kleuren aangebracht werd. Al deze medaillons dragen een kruisje (niet als christelijk maar als Sterven en rouw symbool bedoeld) .
Dit zijn de oudste/ originele medaillons
Bij het her aanleggen van de begraafplaatsen in 1920-1924 mocht de familie beslissen of er een kruis of een leeuw aangebracht werd.
In 1928 gaat het onderhoud van de begraafplaatsen over naar Binnenlandse zaken. En wordt het een soep, de medaillons worden a la tete du client aangebracht bij vervanging.
Na 2004 gaat het onderhoud terug naar Landsverdediging en brengt men nog enkel de Belgische vlag aan.."


van  devos dieter    10/11/2010  12:00

"..Indertijd werd beslist om op alle grafstenen van de Belgische gesneuvelden een driekleurig schildje te plaatsen met een kruisje. Het kruisje stond hier niet symbool van het Christendom maar wel van het " lijden". De familie van de gesneuvelde kon indertijd kiezen tussen een kruisje of een leeuw.
De kleuren van de Belgische vlag komen van de indertijd de Brabantse vlag ( voor het ontstaan van België ),( zwart, geel en rood), echter lagen die kleuren horizontaal . De kleuren van de Belgische vlag liggen verticaal. Hierdoor is er in het begin van plaatsen driekleurige schildjes nog eens verwarring ontstaan en werden regelmatig door het onderhoudspersoneel van die begraafplaatsen de schildjes verkeerdelijk geplaatst.
En in de loop der tijden werd de verantwoordelijkheid Belgische begraafplaatsen in België overgedragen van Ministerie van Oorlog ( nu Landsverdediging) naar Binnenlandse zaken, naar het Rode Kruis, terug naar Binnenlandse Zaken en nu is Defensie verantwoordelijk.
Hierdoor werden die driekleurige schildjes dan ook regelmatig van "vorm" veranderd zoals :
Kruisje en leeuw in metaal op het schildje
Enkel nog een klein kruisje in metaal op het schildje
Geschilderd kruisje op het schildje
Noch kruisje noch leeuw op het schildje en dit wordt nu ook zo verder uitgevoerd.
Vanaf nu worden er nog enkel schildjes geplaatst in de Belgische driekleur zonder kruis noch leeuw.
Al deze inlichtingen heb ik ontvangen van de hoofdverantwoordelijken voor de Belgische oorlogsgraven in België.
Info: Rudy Laforce, verantwoordelijke onderhoud Belgische begraafplaatsen West-Vlaanderen - 18/04/2006 .."

 

 
 

Artikels van DE BLIEDEMAKER

DE BLIEDEMAKER wenst zijn lezers een GELUKKIG NIEUWJAAR

VOOR ONS FAMILIEKERSTKAATJE Lees meer>>>

 

 

...en het is nog niet te laat om naar de Kerstmis te gaan (affiche openklikken)

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Verlichting Zeedijk (vervolg van 9 oktober >>>)

Gedurende de laatste 2 gemeenteraden van heeft architect Mark Speecke het voorontwerp van de Zeedijk anno 2012 voorgesteld. Zeer mooi project. Het project is beperkt tot 1/3 van de Zeedijk nl. het middelste gedeelte, waaronder reeds lang garages bestaan. In tegenstelling met het vorig vastgelopen project wordt de breedte van de “wandelpromenade” drastisch verbreed, nl met ongeveer 6m. Dit is een radicale ommezwaai. Vroeger sprak men maar van 1 à 2 m verbreding met een golvende aflijning (met het strand). Dit golvend karakter wordt ook nu terug opgenomen in het voorontwerp maar met bredere uitlopen die hun maximum zullen bereiken telkens vòòr een zijstraat. (zie onderstaand plan). De bogen zullen een uniek karakter geven maar persoonlijk vind ik dat niet nodig omdat “rechtlijnigheid” een gevoel van “lengte” opwekt Op deze uitlopen zullen rustplaatsen met banken en afschermingen voorzien worden. De huidige breedte van 12 m wordt uitgebouwd tot minimum 18 m (zonder de golvingen). Men zou kunnen stellen dat er 3 zones zullen komen: zone 1 dichtst bij de hoogbouw zoals nu; zone 2 voor kinderfietsers onder de 12 jaar (dus ook in het centraal gedeelte maar niet voor de Zeelaan) en een nieuwe zone 3 voor wandelaars. Deze laatste zone zou in hout uitgevoerd worden Het wordt dus veel mooier dan het vroegere project waar meer aandacht besteed werd aan de privé garages dan aan de Zeedijk.
Wel enige bedenkingen over de duurzaamheid, gladheid en algengroei van het houten gedeelte. Ook oppassen voor houtsplinter bij toeristen die met blote voeden van het strand naar hun appartement stappen. Het voorziene houtsoort,padoek, schijnt stoffen te bevatten die flinke ontstekingen kunnen veroorzaken… Sommigen maken bedenkingen dat de kelners van de terassen telkens 12 m meer zullen moeten lopen. Juist, maar mits een betere organisatie kan veel kelner over-en-weer geloop verminderd worden. Zo zullen ook wachtbuizen voor iedere terras voorzien worden zodat een beperkt steunpunt kan geplaatst worden op het terras uitgerust met water, elektriciteit. ect..Ook hebben de meeste zaken nu reeds afstandbediende bestelterminals. Voor degene die zich achteraan zetten i.v.m. middagbezonning zal het even ver zijn. Wel zullen die Franse kelners nu extra moeten oppassen voor de kinderfietsjes, want in het centrum is nu ook een fietszone voorzien voor de -12 jarigen. Maar ja, alles heeft voor en nadelen, maar een brede promenade is wel essentieel indien we willen competitief blijven t.o.v. de andere kustgemeenten

Er werden verbeteringen voorgesteld: o.a. de praktische afscherming van de zitbanken. Men stelt zelfs voor om een soort belvedère uit te bouwen richting zee met een “landmark” (cf horloge in Oostende of Baaltje). Op deze plaats zou men ook het toerismebureau kunnen voorzien. Het moet mogelijk zijn een grotendeels "verzonken" doorkijk bureau in te richten die op zich niet hoger komt dan de windschermen die daar nu al aanwezig zijn om alle mogelijke visuele hinder optimaal in te perken. Bovendien kan het dak tevens gebruikt worden als een soort platform die enerzijds dienst kan doen als uitkijkplatform maar die anderzijds in beperkte mate zou kunnen dienstdoen als gelegenheidspodium. Deze multifunctionaliteit gecombineerd met permanente sanitaire voorzieningen moeten van dit bureau een baken maken voor iedere toerist en inwoner. Al deze extensies werden evenwel niet weerhouden om de timing van het project niet in het gedrang te brengen. (spijtig; dit kan eventueel via een tweede bouwvergunning uitgevoerd worden maar zou nu best ook mee ontworpen worden)

De nieuwe LED sierverlichtingspalen worden nog voor het seizoen geplaatst over de ganse Zeedijk. De lichtbundel houdt reeds rekening met een breedte van 18m Gelukkig kan men de lichtarmaturen wentelen zodanig dat ze voorlopig dichter zouden kunnen gezet worden op het oude gedeelte.

. Geraamde kostprijs 2,7 miljoen euro. Op de volgende gemeenteraad komt ook het voorontwerp van de eerste fase van het nieuw kerkhof (1,5 miljoen euro van het totaalproject van 2,5 miljoen euro)
Men zal snel moeten aan de procedure timmeren om in september 2011 met de werken te starten zodat men klaar is voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2012. (hopelijk heeft men nog de tijd voor de subsidies aan te vragen...als die er nog zullen zijn met al die besparingen??)

Hieronder een partieel plan (openklikbaar)
Het volledig plan kunt u in detail bekijken door te klikken op HIER>>> (!! PdF bestand van 6MB)

 
 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Logiesdecreet
Volgens deze nieuwe wetgeving van einde 2009 zouden alle B&B en toeristische verhuurappartementen op het einde van 2010 moeten beschikken over OFWEL een melding ofwel een vergunning (met sterren). LEES>>>
Hoe zal Vinçotte al die appartementen afzonderlijk controleren op gas/elektriciteit en brandveiligheid ? Het is een grote administratieve rompslomp om als "gewone burger" de nodige documenten bijeen te garen (zou theoretisch moeten, zelfs voor een eenvoudige melding). Of zullen de agences vragen dat de eigenaars een melding tekenen waarop zij vals verklaren dat al die keuringen gebeurd zijn? (bemerk: bij een "melding" moet men de keuringsdocumenten niet opsturen maar wel ter beschikking hebben). Zou dus zeer lastig zijn om te controleren (totdat er eens iets gebeurd of klacht)
Sommige eigenaars verhuren misschien één maand/jaar en zouden daarvoor al die stappen moeten zetten....  ..  een doodgeboren kind dus, dat logiesdecreet?
Het is zelfs zo dat de gemeente een paar jaar geleden de pagina in hun website "particuliere verhuring" eruit gezwierd heeft. Men wou officiële vergunningen. Nochtans de appartementen die op die zoekfunctie, naar appartementen verhuurd door de diverse verhuurkantoren, verwijzen zijn ook niet "vergund ". Benieuwd hoeveel appartementen met sterren vanaf 1 januari 2011 zullen opgenomen worden.
Ook de zogezegde nodige verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid is een nonsense.
 
 Debatteer mee
1 reacties Geef uw mening

Van: naam bekend bij de redactie 21/10/2010  19:59

"..Tijdens een vergadering van de agences over dit logiesdecreet op 21/10 verklaarde (met enige fierheid) - Stephane Buyens, voorzitter van de HORECA, dat hij in de commissie zat die dit heeft goedgekeurd (toerisme).  reden: agences verhuren nu ook al per dag en de hotels vinden dat niet leuk.  Leuk als zelfstandigen binnen de gemeente elkaar al gaan bestoken.
  de plaatselijke brandweer gaat niets controleren, die hebben vooreerst in De Panne geen beroepsmensen maar enkel vrijwilligers die nu al niet door de administratie geraken.  CIB heeft er via Minister Bourgois voor gezorgd dat Vincotte de controle brandveiligheid moet doen (iet in orde met de wetgeving mededinging).  Er zijn immers nog andere erkende keuringsorganismes.
- globale trend bij de agences: eigenaars meldingsplicht laten tekenen dat alles in orde is.  (zonder dat de controles gebeurd zijn)
Met andere woorden: deze inderhaast samengeflanste wetgeving om HORECA een plezier te doen zit vol hiaten en leemtes en is al van vooraan af een doogeboren kind.
- enige resultaat op heden: aantal huurders wensen niet meer te verhuren via verhuurkantoren gezien men nu zijn inkomsten uit verhuur niet meer kan camoufleren en eigenaars bellen alle agences af met de vraag of de agence verhuurt zonder in orde te zijn met dit logiesdecreet.  
Een voorspelling: CIB gaat massaal leden - agences verliezen daar zij dit gedrocht mee helpen in elkaar steken hebben en nu hun leden in de steek laten
.

 
Kerststal Sint Pieterskerk

Sinds gisteren staat in de Sint-Pieterkerk aan de rechterkant op het zijaltaar een mooie kerststal opgesteld met Hummelbeeldjes. In deze kerststal van Wezeern,prijken nu meer dan vijftig van deze hummelbeeldjes, figuurtjes die U ontegensprekelijk aanspreken door hun kommerloze onschuld en hun liefdevolle overdrijvingen, zoals veel te grote schoenen, flapperende kleren, rechtstaande haren…

Wie meer wilt weten over Hummelbeeldjes Lees meer>>>

Destijds verkocht mijn moeder dergelijke beeldjes in haar porseleinwinkel "Pro Arte" op de marktplaats. Van heinde en ver kwam men om dergelijk waardevolle beeldjes te kopen.

Zoals stilaan algemeen bekend is pastoor Stephan Houtman gedigitaliseerd. Zo heeft hij nu achteraan de Sint Pieterskerk een groot scherm geïnstalleerd met meerdere infoschermen over het kerkgebeuren. (zie foto links). Dergelijke schermen komen ook in de andere 2 kerken. Ook in de Onze Lieve Vrouwe kerk zal achteraan een glazen bevalligheid voorzien worden zodanig dat deze mooie Neo-Romaanse kerk open gesteld zal kunnen worden als rustpunt in de nieuwe Zeelaan. Ook zal de Crypte voorzien worden van verwarming. Hier is ook veel vraag voor begrafenisplechtigheden en de Crypte zal hiervoor aangepast worden.

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
"Pier Kloeffe" bier in het gedrang? (vervolg van Lees>>>)
Bij Penseel is terug Pier Kloeffe bier te bekomen ....Lekker!  
 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Pannesprokkels

- Het Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal stevent naar een recordaantal bezoeker in 2010 van 68.000.

- Ter gelegenheid de opendeurdag van Plopsaland voor de Pannenoars hebben veel bezoekers met melancholie kunnen constateren dat het ganse parkgedeelte met grote bulldozer's omgeploegd wordt. (vanaf het waterrad tot aan het restaurant). Dit vogelpark met zijn feestzalen was in 1952 het meesterwerk van architect Jules Decoussemaeker (die intussen naar zijn 97 jaar gaat). Daar komt in de zomer van 2011 'Mayaland', een indoorhal gethematiseerd naar figuurtje Maya de Bij . Deze hal zal 10 nieuwe attracties tellen, twee themarestaurants en een winkel. (investering 8 milj euro voor 10 attracties en 2 restaurants; opening 1 juli 2011).
Velen zullen zich ook nog wel het oude interieur van de Eifelzaal herinneren van voor de Brand. (zie foto links)

-De inrichting van de Krakeelduinen en het Calmeynbos gaat verder, conform aan het beheerplan. Het indervaliden-pad langs de watertoren zal in 2011 ingericht worden. De betonpaden in de Krakeelduinen werden uitgebroken tussen 6 december en Kerstmis. Bedoeling is om het natuurlijk landschap te herstellen. Het raster voor begrazing in de Krakeelduinen wordt begin januari geplaatst. Het inzetten van een kudde (waarschijnlijk schapen) gebeurt in het voorjaar 2011. Ook gaat het vrijstellen van moederbomen in bepaalde loten in het Calmeynbos verder. De loten met de te kappen bomen, werden aangeduid door het ANB, ze werden via een openbare verkoop verkocht. (heeft uitgeplakt). De loten werden gekocht door privémensen. Momenteel is al 1 koper bezig met kappingen uit te voeren. Het betreft voornamelijk Gewone esdoorn en Witte abeel.

- Renovatie- en bestemmingswerken beschermde villa Le Chalutier. Er wordt een opdracht gegund voor de houtbehandelingen. Het herinrichten van het gemeentepark is terug in openbaar onderzoek sinds 21 december (Uitleg lees vorige DE BLIEDEMAKERs)

- Begrotings gemeenteraad op dinsdag 28 december Agenda>>>
Ook het voorontwerp "herinrichting van de begraafplaats met uitbreiding van de strooiweide en het columbarium". (fase 1) zal besproken worden.

- Vanaf 1 januari 2011 gaat het nieuw parkeerreglement van kracht. Er worden nieuwe, meer moderne parkeermeters geïnstalleerd, die het ook mogelijk maken om via gsm te betalen. De tarieven werden iets verhoogd maar ter compensatie kan er nu een half uur gratis geparkeerd worden in plaats van een kwartier voor € 0,05. Gratis parkeren voor mindervaliden is afgeschaft. Zij moeten nu ook betalen tenzij zij op een voor hen aangeduide parkeerplaats staan (dit wegens teveel misbruiken). Ook Wilgenpad en Lindenlaan zijn nu betalend.

- Zoals aangekondigd verhuist de zaterdagmarkt tijdelijk naar het Koningsplein. Desalniettemin blijft de markt tot en met zaterdag 8 januari 2011 op het vertrouwde Marktplein, met uitzondering van 25 december ’10 en 1 januari ’11 omdat er dan geen markt doorgaat. De markt wordt vanaf zaterdag 15 januari 2011 verplaatst naar het Koningsplein tot en met zaterdag 25 juni 2011. De markt komt terug naar het Marktplein op zaterdag 2 juli 2011 om er definitief te blijven. De verplaatsing zal voor de veiligheid en voor het doorgaand verkeer de meest voor de hand liggende oplossing zijn. Ook zal de aannemer van de werken geen rekening moeten houden met de zaterdagmarkt voor het plaatsen van materielen. Technisch gezien koos het college van burgemeester en schepenen voor de veiligste oplossing, hoewel men twijfelt of het commercieel wel de beste oplossing is voor de marktkramers, horeca en plaatselijke middenstand, die normaal elke week met de zaterdagmarkt een topdag beleven. Gelukkig is de verplaatsing tijdelijk en hoopt iedereen dat de werken verder snel zullen evolueren.

-  Tussen de Nieuwpoortlaan en Sloepenlaan is tweerichtingsverkeer terug mogelijk. Er mag ook opnieuw worden geparkeerd in dit stuk van de Zeelaan. Gratis parkeren tussen de Nieuwpoortlaan en Markt gedurende het kerstverlof. (in afwachting van de nieuwe elektronische parkeermeters)

- Kerstmarkt Foto's>>>

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Luchtfoto Alumnus 1919

Hiernaast een prachtige luchtfoto overhet Calmeynbos in 1919. (Bron: Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis)

Je kunt die foto openklikken. In grote resolutie zie je zeer goed de details van de vroegere aanplantingen en akkertjes. Ook zeer duidelijk is de grote paraboolduin "De Leugenaar" (waar vroeger de "betonnen wegjes" doorgetrokken werden. Indien men ter plaatse gaat met deze foto kan men zeer goed deze duin reconstrueren. De paraboolduin heeft zich amper een paar meter oostwaarts verplaatst in 90 jaar.

Ook een ontdekking is de mooie postkaartverzameling op de website van de "Copains du camping du Perroquet" Lees>>>

Wij komen hierop terug in volgende DE BLIEDEMAKER

 


 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
PANNETHEKA

Jacqueline heeft haar pagina "Markante Figuren uit Adinkerke" bijgewerkt Lees>>>

Ze zoekt wel nog bijkomende informatie ivm Kamiel Top. Wie helpt haar

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Nieuwe natuurgids Noël

De lezers van De PanneBlogt kennen alle Noël als een uitstekende landschapsfotograaf. Maar niet iedereen weet dat Noël binnenkort zijn getuigschrift van natuurgids zal behalen. Zijn "dada" is de dynamiek van onze zeereepduintjes. Daar heeft hij een boeiende voordracht over gegeven in de Korre (voor het Davidsfonds).
In 2011 zal Noël 4 gidsbeurten hierover aanbieden in de Wandelkalender. Voor degene die deze voorstelling gemist hebben zal Noël een herhaling brengen in De Nachtegaal op een nog te bepalen datum.
In afwachting kan je best eens doorkkikken naar het artikel in DepannBlogt van zijn stierfbroer Will Vansteene Lees meer>>>

 Debatteer mee
 1 reacties Geef uw mening

van "naam bekend bij de redactie" 27/12/2010 9:37
".. Wij zullen ZEKER één van die wandelingen onder leiding van onze nieuwe natuurgids Noel meedoen, en ik hoop dat vele anderen dit ook zullen doen! De gemeente De Panne bezit danig veel afwisselend natuurschoon dat elke wandelingnieuw is,afhankelijk van seizoen en weer..."

 
Kerstfilmpje van Jef Logier

Jef is een krak in videomontage. Hij heeft nu den truc gevonden om zijn filmpjes op het internet te zetten. Hieronder een staaltje. We krijgen alvast nog zulke mooie filmpjes over het gebeuren in De Panne vanwege Jef. DANK U JEF

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening