Vrijdag,22 januari 2010

Nieuws uit de gemeente

DE BLIEDEMAKER heeft een enquêteformulier opgesteld met de bedoeling te peilen naar uw interesse.

Moet DE BLIEDEMAKER nog verder blijven bestaan?

Dit formulier werd individueel rondgestuurd aan degenen die hun email adres opgegeven hebben om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe nummers via "Schrijf in"
Degene die dat niet ontvangen en DE BLIEDEMAKER rechtstreeks via het web lezen kunnen dit formulier via volgende link ook invullen.
Deze enquête heeft gelopen van vrijdag 29 januari tot maandag 2 februari 2010

RESULTATEN en CONCLUSIES>>>>

Architect Jos Vierin
Jos Viérin is beslist de architect die het meest het uitzicht van onze kustprovincie bepaald heeft. Zonder Vièrin zou Diksmuide en Nieuwpoort na de wederopbouw na de Wereldoorlog I er gans anders uitgezien hebben. Ook Brugge zou niet zijn huidige charme hebben. Architect Vièrin is er immers 17 jaar Schepen van Openbare Werken geweest en heeft zeer streng toegezien op de toepassing van de restauraties. Hij was immers ook gans zijn loopbaan actief bij Monumenten en Landschappen.
De Panne kent Vièrin als de architect van de Onze Lieve Vrouwe Kerk, het station in Adinkerke, een ontwerp van de Schuilhavzen en een 7-tal van de pareltjes van de Dumontwijk.
Ook heeft Jos Viérin 3 maanden in De Panne verbleven op het einde van WOI ten einde de wederopbouw voor te bereiden dit in opdracht van de Belgische regering in ballingschap in Saint Andresse.
Over het belang van Viérin voor De Panne heeft Depanne Leeft (pag 4) in 2009 een mooi en uitgebreid artikel geschreven....maar er wordt weing GEDAAN om Viérin in ere te herstellen. Waarom niet de Visserslaan de "Jos Viérinlaan" noemen? (daar staan 4 van zijn realisaties!). In Koksijde ware dat zekerlijk gebeurd. Daar zal men binnenkort alle straatnaammonumentjes afbreken en vervangen door plaatjes waar telkens de betekenis van de straatnaam zal uitgelegd worden.
Dit alles kunt U uitgebreid vinden in het prachtig boek uitgegeven in november 2009. Zeker iets om te kopen!!
Op de website van DE DUMONTWIJK vind U een samenvatting van deze gegevens die iedere fiere Pannenoar zou moeten weten. LEES>>>>
 Debatteer mee
  0 reacties Geef uw mening
 
 
Beheersplannen van onze natuurgebieden

We zijn nogmaals een stukje rijker geworden. Na lang aandringen heeft ANB de beheersplannen van onze natuurgebieden op hun website gezet. Het Calmeynbos (IWVA gedeelte) ontbreken nog

Zeer belangrijke litteratuur, niet alleen op natuurgebied maar ook over onze geschiedenis.LEES>>>

De beheerswerken in het Cabourgebied zijn begonnen (zie hieronder FOCUSnieuws van vandaag)

FOCUS filmpje werd geschrapt omdat het momenteel niet meer wekte op hun site Kijk>>>

 Debatteer mee
  0 reacties Geef uw mening
 
 
WIKI - Actieve Natuur DEEL V- Fietspaden in het "VNR De Duinen en de Bossen"

Deze bijdrage is één deel van een reeks van een 7 tal artikels die later samengebracht zullen worden in een globale NOTA in de WIKI . Het is bedoeld als een voorbereiding op 2010. In dat jaar plant men om 1 enkel allesomvattend natuurbeheersplan op te stellen over het "VNR De Duinen en de Bossen van De Panne".Hierin zullen de bepalingen voor de volgende 10 jaar opgenomen worden. De voorstellen handelen hier vooral over het "recreatieve" gedeelte.

Momenteel zijn er nergens fietspaden in onze natuur. Alleen een mountain-bike circuit. De Kustfietsroute  loopt op een verhoogde berm langs de Koninklijke Baan met een prachtig panorama op de Houtsaegerduinen. Deze route zou moeten doorlopen langs de kust naar Frankrijk. (cf Knokke met Zeeuws Vlaanderen). Ook zou iets moeten gedaan worden om de fietstoeristen te laten genieten van onze natuur zodat ze  ervaren dat duinen van De Panne meer zijn dan alleen het VNR De Westhoek.
Vandaar het voorstel van 1 enkel fietspad dat ALLE deelgebieden raakt en ook het VBC DE NACHTEGAAL ontsluit. De kustlijn volgen dwars door het het VNR De Westhoek en de Dunes du Perroquet  is niet haalbaar (dynamische duinen, privé afsluiting van de Camping du Perroquet, grote natuurwaarde ect..). De andere deelgebieden dwarsen is ook niet aan te raden. Ook zou moeten aangesloten worden met het fietspad  "La Voie Verte" die Frankrijk binnenkort zal aanleggen naast de spoorlijn van Duinkerke naar de grens (De Mol). Mits 2 kleine stukjes fietspad aan te leggen in het Calmeynbos en de Krakeelduinen is deze verbinding mogelijk vanaf de Watertoren naar de Duinhoekstraat ter hoogte van de Langeleedstraat, zodat men niet hoeft te fietsen op het eerste zeer gevaarlijk stuk van de Duinhoekstraat (cf alternatief traject van de "Smokkelroute").  Ter hoogte van de grens met Frankrijk zou er een aftakking komen naar De Moeren via een brug over het kanaal en een tunnel onder de autostrade. Zo passeert men het VNR De Zwarten Hoek en Cabour. De nodige infoborden en picnic voorzieningen dienen oordeelkundig ingeplant.
De verbinding met de Kustfietsroute zou best gebeuren via een nieuw aan te leggen fietspad in een "corridor" aan de rand van de Houtsaegerduinen die de verbinding maakt: Canadezenplein, Markt, Oosthoek.

Lees verder in de WIKI>>>>
   
 Debatteer mee
  0 reacties Geef uw mening
 
 
Pannesprokkels

- Michèle Vandermeeren werd dinsdag, 19 januari door de OCMW-raad officieel aangesteld als OCMW-voorzitter. Voortaan werkt zij met een team van een dertigtal mensen en met een jaarbudget van ongeveer twee miljoen euro. Ze staat binnenkort haar plaats in de gemeenteraad af aan opvolgster Ann Van Acker. (zie Het Nieuwsblad>>>)
We wensen haar veel succes in deze belangrijke job
Lees DepanneBlogt>>>

- UNIZO De Panne hielt op donderdag 14 januari een spetterende nieuwjaarsreceptie. In de beleidspeech van UNIZOvoorzitter Jos Dieryckx werden de 5 dromen van de vereniging uiteengezet (de een echte wandelpromenade op de duinvoetversteviging zal wel een utopie blijven). Lees>>>
Ward van Beurms Interieurs werd in de bloemetjes zetten als 'één van de commerciële ambassadeurs van De Panne' . Daarna volgden de 5 goede voornemens van burgemeester Robert Butsraen (de laatste was promotie voor onze mooie natuur!). Dan was er een zeer gemoedelijk speech van de gastspreker, minister van ondernemen, Vincent Van Quickenborne.
En hij kent De Panne goed. Hij is hier een 20-tal jaren op zomervakantie geweest in villa Poupette (nu "Ribzand" zie hierboven rechts ) op de Zeedijk.
Fotoverslag in DepanneBlogt>>>

- HERWAARDERINGSplan DUMONTWIJK zal eindelijk goedgekeurd worden door minister Bourgeois. Hij zou hiervoor persoonlijk naar De Panne komen. Men spreekt van 11 maart (nog niet bevestigd). Degene die willen genieten van de 40% renovatiesubsidie kunnen alvast hun dossier klaarmaken en indienen.

- "..De uitgaven voor het gemeentepersoneel dalen voor het eerst in vijftien jaar en wel met 150.000euro. Ze bedragen nu 9.450.000euro. Dat bedrag vertegenwoordigt toch nog altijd 43procent van de totale uitgaven..." Uit Het Nieuwsblad

-".. Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits investeert 393.250 euro in een studie over de leefbaarheid en verkeersveiligheid in en rond Adinkerke. 'In Adinkerke doen zich op bepaalde ogenblikken doorstromingsproblemen voor. Zij veroorzaken files op de E40 en een ontregeling van het openbaar vervoer. Recent werd door De Lijn een'doorstromingsstudie' over De Panne gemaakt. (VECTRISstudie). Ik gaf nu opdracht tot de uitvoering van een geïntegreerde studie waarin rekening wordt gehouden met onder meer de verkeersveiligheid, de verkeersdoorstroming, de leefbaarheid van de dorpskern en natuurwaarden', aldus Crevits. De studie moet alle elementen in kaart brengen, ook het pretpark Plopsaland en de eventuele uitbreiding ervan..." Uit Het Nieuwsblad.
Deze studie zal moeten aanhaken op de studie "Waarheen met de Koninklijke Baan". De conclusies van deze studie werd reeds in september 2008 voorgesteld.
Daar werden meerdere alternatieven voorgesteld om de PLOPSAverkeersproblematiek te bestuderen. Op een gemeenteraad rond deze periode werd wel alleen de VECTRIS-doorstromingsstudie in opdracht van De Lijn voorgesteld. Tijd dus om eraan te beginnen. Volgens de Streekkrant hebben we dat te danken aan het lobbywerk van volksvertegenwoordiger en burgemeester van Veurne Jan Verfaille. Minister Crevits investeert 393.250 euro in deze mobiliteitsstudie. Ook de leefbaarheid van Adinkerke zal behandeld worden. Het is toch wel erg dat de politieker van Veurne onze problemen in Brussel moeten aankaarten en dat alles zo lang duurt LEES>>>

Lees ook de Open Brief van de Dorpsraad van Adinkerke hieromtrent LEES>>>

- volgende week dinsdag 26 jan de eerste gemeenteraad van 2010. Zeer weinig op de Agenda>>>

- derde bouwvergunning StrandPark in openbaar onderzoek. Wellicht nu geen problemen.

- mooie folder Karnavalactiviteiten Lees>>>>

- In Koksijde wordt deze zomer een KUNSTROUTE georganiseerd. Ziet er origineel uit LEES>>>>

 Debatteer mee
  0 reacties Geef uw mening
 
 
Tweede Verblijvers Spreken: nummer 14 (vervolg van Lees>>> )Zoals reeds uitvoerig bericht in vorige DE BLIEDEMAKERs worden de tweede verblijvers die hun appartement nog geheel of gedeeltelijk te huur willen stellen in 2011 overdonderd door zware Vlaamse regelgeving: HET LOGIESDECREET.
Het kostenplaatje zal zeker ontmoedigend werken op ons toerisme. Nochtans beweert de wetgever dat het de bedoeling is opdat elke toerist die in Vlaanderen overnacht op zijn beide oren moet kunnen slapen. Zijn hotel of appartement moet minstens aan de basiskwaliteit voldoen inzake komfort, hygiëne en brandveiligheid. Het decreet is ook bedoeld om eerlijke concurrentie met duidelijke spelregels te hebben voor iedereen in het Vlaams Gewest zodat deloyale concurrentie uitgesloten wordt .(vb hotels versus B&B). LEES>>>
Ondertussen heeft die overheid een mooie zeer algemene informatiebrochure gepubliceerd die in 8 pagina's een eerste inzicht geeft in de basisprincipes van de nieuwe regelgeving. Download (pdf)

Deze brochure is weinig praktisch. Vandaar dat de gemeente enige hulp zal geven in DEPAANE LEEFT van maart 2010. (in princiep wordt dit tijdschrift verdeeld naar alle brievenbussen dus ook naar de "Tweede Verblijvers". Ieder verhuurder zal wellicht zelf zijn melding MOETEN indienen onafhankelijk of ze via een verhuurkantoor verhoord worden. In West-Vlaanderen vindt één namiddag- en één avondinfosessie plaats. Elke sessie heeft een algemeen deel voor alle logiesuitbaters, gevolgd door workshops voor de categorieën van toeristische logies. Data:
Beernem - woensdag 24 februari - van 14 uur tot 17 uur
Ieper - woensdag 24 februari - van 18 uur tot 21 uur

DE BLIEDEMAKER blijft voor jullie de practische gevolgen van deze regelgeving opvolgen. Na contact met de verhuurkantoren (moeten nu zelf ook een vergunning van "reisbureau" verkrijgen om te verhuren).
Voor de eigen lijst met al dan nog niet opgeloste FAQ: LEES>>>>
Een vergunning is niet verplicht, een melding wel. In dit geval volstaat een "verklaring op erewoord" dat het appartement voldoen aan alle voorwaarden. De keuringen en attesten moeten ook gebeuren maar worden niet opgestuurd (wel ter beschikking houden van Toerisme Vlaanderen die op elk moment de nodige documenten, attesten en keuringsbewijzen kan opvragen!). Wellicht zal dat nooit proactief gecontroleerd worden.
De theoretische meerkost om een gecontroleerde echte vergunning te behalen (met sterren) is gering en na een eerste toetsing kunnen de meeste appartementen op de Zeedijk 3 sterren halen. Voor 4 sterren zijn vooral wat meer toestellen nodig zoals vaatwasmachine, haardroger, CD speler ect... (geen WIFI verbinding)
Je kan gemakkelijk zelf eens de vragenlijst invullen voor de classificatie en je zal verrast zijn van uw hoge sterrenscore! (pt 5 van de wetgeving in bijlage). Wel veel kosten voor keuringen!

 Debatteer mee
  0 reacties Geef uw mening
 
 
Restauraties in De Panne (foto's 2 x inklikken)

Een foto uit 1950 (het kind links is Jan Warreyn). Bemerk de helaas verdwenen luifel, waarin zich nog een afrolbare zonwering bevond:
Mooie restauratie van de vroegere beenhouwerij Warreyn in de Kasteelstraat. (nu zijn de stellingen weg). Ook rechtover een restauratie waar nu voorlopig de fruit en groentenzaak Josephine gevestigd is.
Antwoord op vraag vorig nummer door Jan Warreyn:
"... Net als de woning aan de Julien Demolderlaan 14 (bakkerij Blomme) is dit huis ontworpen door architect Pierre Smagge. Beide gevels delen trouwens nogal wat stijlkenmerken. De bouwvergunning werd verleend in november 1932, en voor zover ik weet heeft de bouwheer Pamphile Warreyn - mijn grootvader die eveneens slager was, en toen nog verderop in de Kasteelstraat zijn winkel had (huidige bakkerij Frank) - er in 1935 zijn intrek genomen. Tot in de jaren '60 had het huis nog een uitweg in de Verenigingsstraat. Rond 1963 is het aan een slager uit Menen verkocht en nadien zou het nog een paar maal van eigenaar zijn gewisseld..."
 Debatteer mee
  0 reacties Geef uw mening
 
 
Nieuwe Zaken in De Panne (foto's 2 x inklikken)


Op zondag 22 december is de reeds lang aangekondigde tearoom en wijnlounge "Het Huis van de Decorateur" geopend. Al hun schildersactiviteiten blijven evenwel doorgaan, in hun nieuwe winkel Zeelaan 22. (rechtover het gemeentehuis). Zij verkopen nog steeds huisdecorarie, weliswaar de grotere stukken. De grootste verandering is echter dat U nu ook bij hen kunt genieten van een lekker biertje, een geurende Illy-koffie met lekkers . Vooral hun specialiteit"Champagne" raden zij 100% aan. Zij stellen in de nabije toekomst ook wat lekkere huisbereide gerechtjes voor!!!  Dit alles in hun huis of deze zomer op het zonneteras. Deze prachtig gerestaureerde villa van "arduinkapper" Legrand is gelegen tussen de Sint Pieterskerk en het Calmeynbos. Na twee jaren renovatie bekwamen zij tot huidig resultaat . Beslist eens proberen!
Bert en Corinne Beddeleem-Tessier zullen u zeer vriendelijk onthalen in hun mooi decor, naam van het huis waardig.

PROFIL heeft de naastliggende beenhouwerij gekocht en zal aldus hun zaak kunnen uitbreiden

De krantenwinkel in het dorp is EERSTDAAGS terug! (op dezelfde plaats als vroeger recht voor de beenhouwerij)

Het kantoor van Mulier in de Zeelaan blijft gesloten tot 11 september 2010 ingevolge de geplande werken in de Zeelaan. Alle diensten zijn overgebracht naar hun groot kantoor op de hoek Dynastielaan-Esplanade.


"ACOU for men: Een vernieuwde zaak en een nieuw jaar"
Hier wordt momenteel zeer hard gewerkt voor de opening op zaterdag 23 en zondag 24 januari. Niet minder dan de bekende Nederlandse schoemaker Floris van Bommel zal er zelf zijn om zijn eerste "Floris Corner" in België openen. Buiten zult U er een Fiat kunnen bewonderen. Floris is ook muzikaal (zie videoclip onderaan)
Nieuwe zaak Aquarel op de Zeedijk waar vroeger de Bureau was. Kunt u het nog herkennen? Wordt uitgebaat door dezelfde firma als Albert I, Mirage, ect..


Hier komt de handtassenwinkel nu het gedeelte Zeelaan richting dorp

Waar vroeger "De Flora" was komt "Free Record Shop"

   
   
 Debatteer mee
  0 reacties Geef uw mening
 
 
Marcel Degheele is heengegaan

Mijn schoonvader Marcel Degheele uit Alveringem is overleden op 10 januari in het ziekenhuis van Veurne. Hij was pas 92 jaar geworden, dat had hij gelukkig nog kunnen vieren. Zijn schoonbroer volksvertegenwoordiger,senator en burgemeester van Beauvoorde Maurice Vandamme en zijn grootvader Armand Legein (Ijslandvaarder van Koksijde) waren immers ook 92 jaar geworden. Helaas een valpartij en de verwilkkelingen hierop zijn hem fataal geworden. Marcel was landbouwer. Zijn vader Sylvain heb ik ook nog gekend. Hij was 3 ambtstermijnen een graag geziene burgemeester in Alveringem en dit tot aan zijn dood. Marcel was de weduwnaar van Maria Vandamme en vader van Danny, Ginette en Ronny. Marcel had vier kleinkinderen en 6 achterkeinkinderen.
Rouwbericht Lees>>>

 
Adinkerke bekend in Nieuw Zeeland

Toen Carine van de CARYMAR op haar wereldreis in New Zeeland was heeft ze onderstaand artikel gelezen (2 x openklikken!)
Adinkerke is dus wereldwijd bekend!

 
 Debatteer mee
  0 reacties Geef uw mening
 


FLORIS VAN BOMMEL