Donderdag, 31 december 2009

Nieuws uit de gemeente

LEVE 2010
DE BLIEDEMAKER wenst al zijn lezers een GELUKKIG NIEUWJAAR. (voor een persoonlijk nieuwjaarskaartje Kijk>>>) (2-maal klikken om in te zoomen)
Voor iedereen een goede gezondheid en levensvreugde!!!
We hebben een mooie gemeente; terecht kunnen we zeggen
"HIER IS HET LEVEN GOED!"
Zeer mooie nieuwjaarswensen op DepanneBlogt>>>
Wensen van de kleinkindjes LEES>>>
Ook mooi "hot air baloons" zien passeren tijdens het Nieuwjaarsvuurwerk Berekeningen op Website>>> ( Doet denken aan een oud spel op het strand van De Panne cf het boek "Chronique d'un temps perdu" "oncle André en de Montgolfière" zeer mooi in de duisternis )
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
WIKI- Hotel Terlinck (vervolg van Lees>>>)

Aansluitend op het artikel over Eugenie Terlinck en hoe het eerste dijkhotel werd opgericht, kunt u in bijlage lezen dat de grootste beslissingen tot capitulatie in WO II in hotel Terlinck genomen werden.
Op de avond van 18 mei 1940 hield de Belgische regering in een kamer van hotel Terlinck in een bijna volledige duisternis haar laatste voltallige bijeenkomst.
's Anderdaags vertrokken de ministers en hun ambtenaren uit De Panne naar Sainte-Andresse (op de 4 belangrijkste ministers na).
Ook de moeder koningin Elisabeth heeft gedurende de Achtiendaagse Veldtocht een tiental dagen in De Panne verbleven in villa Maskens. Koningin Astrid was reeds overleden maar de koningin Elisabeth, de moeder van Leopold III, had zeer veel invloed op haar zoon en dus ook op de beslissing om in België te blijven en zich over te geven. Deze zware beslissingen zijn in De Panne bedacht en pas onlangs in 1989 onthuld via een eerder confidentiële publicatie van het integrale dagboek van De Man (De Man was de vertrouwenspersoon van koning Leopold III die als opdracht had over de koningin te waken gedurende de veldslag en meermaals pendelde tussen De Panne en de koning die in Brugge of op het kasteel van Wijnendaele verbleef)
Voor het volledig artikel lees WIKI>>>>

   
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Wat zal het gemeentebestuur doen in 2010?

- Dinsdag 22 december was het een belangrijke gemeenteraad: de begrotingsvergadering die tot na middernacht geduurd heeft.
Eerst heeft de bevelvoerder van de brandweer, Luc Brouckxou, een uitvoerig betoog gehouden over de voor en de nadelen van de samenvoeging van de voorpost Adinkerke met de hoofdpost De Panne. Op zeer objectieve wijze heeft hij de verschillende veiligheidsaspecten behandeld in 3 scenario's. Ook de psychologische consequenties heeft hij besproken met de raadsleden. Onder de brandweermannen van Adinkerke zijn zowel voor als tegenstanders voor een fusie. (Zie uitvoerig in het Wekelijks Nieuws). Uiteindelijk werd gestemd voor een samenvoeging in de toekomst alhoewel momenteel de federale regering wegens de financiële crisis beslist om de uitvoering van het decreet over de brandweerhervormingen op een laag pitje te zetten. Spijtig, maar de gemeente hoeft niet te wachten op die hervormingen en zou dan sterker staan tegenover een mogelijk opgedrongen fusie met Veurne of Koksijde.

- Daarna heeft schepen van financiën en cultuur, Serge Van Damme, op een indrukwekkende manier de begroting 2010 voorgesteld. Zoals ieder jaar is dit een zeer belangrijk betoog waar veel van de krachtlijnen en visies van het huidig gemeentebeleid anno 2010 in voorkomen evenals sommige van zijn persoonlijke visies. De oppositie had daar weinig tegen in te brengen, buiten enkele opmerkingen over de lange termijn visie die reeds in de speech van de notaris voorzien waren. Een samenvatting van die begrotingsspeech zou afbraak doen aan zijn waarde. Vandaar dat DE BLIEDEMAKER de eer heeft om in bijlage te mogen verwijzen naar de integrale ongewijzigde tekst, waarvoor dank. Alleen heeft DE BLIEDEMAKER enkele items ge-high-light om nadrukken te leggen. LEES>>>>
Er weze opgemerkt dat er onenigheid was, zowel in het schepencollege, de meerderheid en de oppositie i.v.m. de herinrichting van de gemeentelijke begraafplaats van De Panne. (zie ook speech).
Voor het officieel VLD-standpunt hieromtrent LEES>>>
Het destijds voorgesteld project door ontwerper Malengier dat op eerste zicht inderdaad prachtig oogt is wel zeer duur. Stapt men in dit voorstel eerste fase of niet? Na een algemene gedachtenwisseling heeft men uiteindelijk VOOR het project gestemd (4 Ja tegen 3 neen stemmen; rest onthouding!). Dus de eerste fase een zware post van 1,4 Milj euro werd op de begroting 2010 voorzien. (cf herinrichting park 0,6 milj euro, bedrag dat nog in vraag gesteld werd door de oppositie die destijds vragende partij was om dit gedeelte van de Zeelaan aantrekkelijk te maken!).
In de tekst van de schepen zal u ook lezen over: gemeentepersoneelskosten en beleid (nu zwaarste van de kust), investeringen voor netheid en stadsvernieuwing, leegstaandregister en heffing evenals een samenwerkingsakkoord met Plopsaland inzake televisie-advertising, nieuwe surfclub, localiseren nieuw zwembad en nieuwe polyvalente sporthal, 20 ondergrondse afvalcontainers in de Dumontwijk en 25 hondenpoepbuizen overal, nieuwe website enz...
Eén van de knelpunten is de overregulering voornamelijk door de Vlaamse Overheid.
Er wordt ook een "Commissie Onroerend Erfgoed" opgericht o.a. in verband met de nieuwe bescherming van de waardevolle gevels. Lees>>>.
Dit alles vindt u in de tekst van de schepen.

- het nieuwe reglement voor de strandvisserij werd goedgekeurd. Het is analoog met dat van Koksijde (nl met nominatieven concessies). 2/3 van de beschikbare concessies zijn reeds toegewezen.

- Naast Dranouter aan Zee nu ook Dranouter-BAD voor mensen met beperking (zie De Panne Leefr 01/02)

- vanaf 1 januari 2010 kan men ook in onze gemeente een Mantelzorg premie aanvragen.

- sommige tarieven op het containerpark zijn licht aangepast om afvaltoerisme tussen de omliggende gemeenten te voorkomen.

- GAS ambtenaar heeft goed gewerkt. Vooral retributies i.v.m. afvalovertredingen. Weinig voor hondenpoep. In 2009 waren er 489 beboetingen.

- Aktename van het Cultureel erfgoedbeleidsplan 5-art 2011-2014. Het is nu aan de minister -na advies van de administratie- om het plan goed of af te keuren, uiterlijk tegen oktober 2010. PLAN >>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
 
Tweede Verblijvers Spreken: nummer 13 (vervolg van Lees>>> )Zoals reeds uitvoerig bericht in DE BLIEDEMAKER van november, worden de tweede verblijvers die hun appartement geheel of gedeeltelijk te huur stellen overdonderd door een nieuwe golf Vlaamse regelgeving die, wegens het kostenplaatje, ontmoedigend zal werken op ons toerisme. Nochtans beweert de wetgever dat het de bedoeling is opdat elke toerist die in Vlaanderen overnacht op zijn beide oren moet kunnen slapen. Zijn hotel of logies moet minstens aan de basiskwaliteit voldoen inzake komfort, hygiëne en brandveiligheid. Het decreet is ook bedoeld om eerlijke concurrentie met duidelijke spelregels te hebben voor iedereen in het Vlaams Gewest zodat deloyale concurrentie uitgesloten wordt .(vb hotels versus B&B). LEES>>>
Ondertussen heeft die overheid een mooie algemene informatiebrochure gepubliceerd die in 8 pagina's een eerste inzicht geeft in de basisprincipes van de nieuwe regelgeving. Download (pdf)

In West-Vlaanderen vindt één namiddag- en één avondinfosessie plaats. Elke sessie heeft een algemeen deel voor alle logiesuitbaters, gevolgd door workshops voor de categorieën van toeristische logies. Data:
Beernem - woensdag 24 februari - van 14 uur tot 17 uur
Ieper - woensdag 24 februari - van 18 uur tot 21 uur

DE BLIEDEMAKER blijft voor jullie de practische gevolgen van deze regelgeving opvolgen. Na contact met de verhuurkantoren (moeten nu zelf ook een vergunning van "reisbureau" verkrijgen om te verhuren).
Voor de eigen lijst met al dan nog niet opgeloste FAQ: LEES>>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Marcel Christeyns is heengegaan
Op woensdag 23 december is Marcel Christeyns overleden (82j). Voor vele oudere Pannenoars een gekend figuur. Zijn ouders waren de vroegere eigenaars van het Cecil hotel. Marcel volgde als één van de eersten de opleiding in de "kokschool van Koksijde". Dank zij zijn vele stages in zeer gerenomeerde hotels kon hij destijds het restaurant van zijn ouders optrekken tot één van de meest verfijnde van De Panne. Het was ook het stamlokaal van de orde van "De Zwienebende" (ik denk alleen voor mannen) die daar regelmatig hun festijn gaven. In de winterperiode was Marcel een verwoed reiziger en alpinist (dat had je dan nog niet in De Panne).
Marcel had andere visies dan de toenmalige HORECA van De Panne en besliste een eerste nieuwe chique tea-room te bouwen het "STRAND" op de Zeedijk van Oostduinkerke (dan was Oostduinkerke op toeristisch gebied veel minder ontwikkeld dan De Panne). Hij legde daar de lat voor zichzelf en voor zijn omgeving zeer hoog wat resulteerde in een bloeiende zaak met kwaliteit als motto. Hij was een groot amateur van schoonheid in al zijn vormen van bloemen over boeken tot Vlaamse zware antiek .
Een 4-tal jaar terug moest hij opgenomen worden in het rusthuis "De Brink' omdat zijn geheugen hem steeds meer in de steek liet.
Marcel heeft mij nog geleerd een prachtig versierde kerststronk te maken toen ik nog "kind des huizes" was. ..en toch heb ik niet voor patissier geleerd
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Restauraties in De Panne (foto's 2 x inklikken)

Mooie restauratie van de vroegere beenhouwerij Warreyn in de Kasteelstraat. (nu zijn de stellingen weg). Ook rechtover een analoge restauratie. Weet iemand meer over deze 2 gebouwen?
Van architect Pierre Smagge! (1932)
(zie volgend nummer)

Villa Pitou op de hoek van de Halmenstraat en de Duinkerkelaan. Zwaar gebombardeerd in één van de oorlogen zodat na restauratie het hoektorentje verdwenen is.


Villa Pitou
na restauratie
(wellicht niet met onroerend erfgoed)

"Onroerend Erfgoed" (het vroegere "Monumenten en Landschappen" noemt vanaf 1 januari 2010:
"Ruimte en Erfgoed"

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
 
Nieuwe Zaken in De Panne (foto's 2 x inklikken)


Op zondag 22 december is de reeds lang aangekondigde tearoom en wijnlounge "Het Huis van de Decorateur" geopend. Al hun schilderactiviteiten blijven evenwel doorgaan, in hun nieuwe winkel Zeelaan 22. (rechtover het gemeentehuis). Zij verkopen nog steeds huisdecorarie, weliswaar de grotere stukken. De grootste verandering is echter dat U nu ook bij hen kunt genieten van een lekker biertje, een geurende Illy-koffietje met lekkers en zoets. Vooral hun specialiteit"Champagne" raden zij 100% aan. Zij stellen in de nabije toekomst ook wat lekkere huisbereide gerechtjes voor!!!  Dit alles in hun huis of deze zomer op het zonneteras. Deze prachtig gerestaureerde villa van "arduinkapper" Legrand is mooi gelegen tussen de Sint Pieterskerk en het Calmeynbos. Na twee jaren renovatie bekwamen zij huidig resultaat . Beslist eens proberen!
Bert en Corinne Beddeleem-Tessier zullen u zeer vriendelijk onthalen in hun mooi decor, naam van het huis waardig.


Op donderdag 17 december heeft Tom Florizoone een nieuwe wijnwinkel geopend in de Zeelaan. Tom is de zoon van Guy Florizoone en Marie-Claire Blondeel; een echte middenstandsfamilie. De zaak bevindt zich in de vroegere boetiek Exclusief (rechttegenover Hotel Mon Bijou). Het is dus niet één zoveelste keten. De winkel draagt de naam TWINUS: komt van "het wijnhuis", t'wienhuus, ...twinus (een origineel vlaams dialect).
De officiële opening volgt ergens in januari-februari. Een goed ideetje voor een of ander geschenkje.

Nieuwe winkel + restaurant van Italiaanse gerechten: "L'IMPORIO" ("belangrijk"?) . Ziet u waar het gelegen is?
 
Alvast bedankt voor uw reactie!


Filmpje van Guido Feys