Dinsdag, 15 december 2009

Nieuws uit de gemeente

Promotie van De Panne op Google Earth

Foto dubbel openklikken

Google Earth is een enorm wereldsucces. Prachtige satelliet photo's en nog veel andere mogelijkheden. Onder andere de mogelijkheid om foto's te openen volgens geografische locatie. Ook De Panne kan pronken met veel dergelijke foto's die fel bekeken worden (zie het aantal "views"). Veelal merken we op dat Jacques Lecleire de fotograaf is van vele honderen foto's van onze gemeente en onze natuur. Jacques is toevallig in  contact gekomen met "Panoramio"
Wat is "Panoramio"? Dit is een "website"voor fotoliefhebbers van over de ganse wereld ! Men kan er zijn foto's publiceren waar iedereen die kan raadplegen, vergroten en mits toestemming van de betreffende "fotograaf"  downloaden. Men kan commentaren uitwisselen en alzo "vrienden" van over de ganse wereld contacteren. De foto's worden ook door "Google Earth" gecheckt en mogelijk gekozen . Men kan die dan raadplegen door op de Google landkaart een blauw bolletje aan te klikken. Men kan steeds zijn fotos raadplegen betreffende De Panne  via http://www.panoramio.com/user/2613919   heb ook nog een tweede over zijn vakanties en de Westhoek via http://www.panoramio.com/user/492351 . Dan kan je best op de "tags" klikken die handelen over De Panne of de foto's opzoeken via de Google kaarten. (Hiervoor bij "Lagen" "Geografisch web - Panoramio" aanklikken). ZEKER EENS DOEN!
Op die manier is onze De Panne ook gekend in de hele wereld.
Jacques Lecleire is een "teruggespoelde" Pannenoar wegens zijn beroep vele jaren in Antwerpen verbleef. Bij zijn oppensionstelling is hij natuurlijk naar zijn gemeente teruggekeerd (woont nu in de Brouwerstraat).
Dank U Jacques voor die mooie promotie van De Panne.

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
WIKI- Hotel Terlinck

Interieur Hotel Terlinck

De familie Terlinck waren brouwers uit Houtem. De nieuwe brouwerij in Veurne werd geboycot door de Veurnenaars omdat zij liberaal waren. Dit was onvergeeflijk in Veurne. De kinderen gingen naar de gemeenteschool, dus  niet naar de katholieke, waar alle kinderen van de notabelen en de commercanten hoorden te gaan t.t.z. de deftige kinderen! Het was het tijdperk van de schoolstrijd en de familie werd het doelwit van de "broodrovers" zoals men dan de leden van het katholiek onderwijs noemde .
Zijn vrouw Egenie bleef niet bij de pakken zitten en trekt op 42 jarige leeftijd naar De Panne om met de hulp van Albert Dumont en Arthur Bonzel het eerste hotel aan de in aanbouw zijnde Zeedijk op te richten. Door haar doorzettingsvermogen wordt dit een bloeiende zaak en worden nog andere zaken opgericht door haar (o.a. ook het hotel Terlinck in Koksijde).

Op da avond van 18 mei 1940 hield de Belgische regering in een kamer van dit hotel in een bijna volledige duisternis haar laatste voltallige bijeenkomst. 's Anderdaags vertrokken de ministers en hun ambtenaren uit De Panne naar Sainte-Adresse (op de 4 belangrijkste ministers na) ; maar daarover meer in een volgende WIKI (de bron is het dagboek van De Man over de Achttiendaagse veldtocht pas in een eerder confidentiële publicatie onthuld in 1989 te Genève)
Voor het volledig artikel over Egenie Terlinck lees WIKI>>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
WIKI - Actieve Natuur DEEL IV- Wandelpaden voor personen met beperking in het "VNR De Duinen en de Bossen"

Deze bijdrage is één deel van een reeks van een 5 tal artikels die later samengebracht zullen worden in een globale NOTA in de WIKI . Het is bedoeld als een voorbereiding op 2010. In dat jaar plant men om 1 enkel allesomvattend natuurbeheersplan op te stellen over het "VNR De Duinen en de Bossen van De Panne".Hierin zullen de bepalingen voor de volgende 10 jaar opgenomen worden. De voorstellen handelen hier vooral over het "recreatieve" gedeelte.

Er zijn nagenoeg geen voorzieningen in De Panne voor wandelingen voor gehandicapten. Alleen een natuurpad van 350 m in de tuin van het VBNC De Nachtegaal die degelijk verhard is met schelpenklei en dus bruikbaar. Er zijn reeds tweemaal voorstellen uitgewerkt door de Milieuraad maar tot heden steeds zonder resultaat (laatste werkgroep: Marcel Lassence; Betty Beerens; Georges Van Biervliet; Caroline Defraeye; Liliane Pauwels en Gemma Dubois)
In bijlage het traject ongeveer zoals voorgesteld door die milieuwerkgroep
De totale lengte van het pad bedraagt ongeveer 5 km (vanaf het onthaal in de VNBC De Nachtegaal tot terug dezelfde plaats)

Lees verder in de WIKI>>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Tweede Verblijvers Spreken: nummer 12 (vervolg van Lees>>> )
Het "Toeristische logiesdecreet" komt in dienst vanaf 1 januari 2010 en zal niet alleen de bestaande, verouderde logiesdecreten vervangen (vb hotels, campings..) maar zal ook van toepassing zijn voor appartementverhuur aan de kust. Momenteel is er een resem van ministeriële besluiten aan het verschijnen voor de toepassingsmodaliteiten. Op 27 november 2009 zijn de nieuwe classificatienormen inzake comfort voor een vergund vakantielogies (appartement) uitgekomen. Maar daar is heen sprake van vakantielogies. Wel zijn de exploitatievoorwaarden bepaald maar die zijn zeer summier voor een appartement en beperkingen zich tot sanitaire voorzieningen:
"...1° een bad of een douche met voortdurend beschikbaar warm stromend drinkbaar water en een voorziening tegen het uitglijden. Het bad is voorzien van een afvoerstop of een vergelijkbaar instrument;
2° een toilet met bril en waterspoeling en een toiletemmer met deksel;
3° een wastafel met voortdurend beschikbaar warm en koud stromend drinkbaar water;
4° een wastafelspiegel. Bij de wastafelspiegel bevindt zich minstens één vrij stopcontact.
Iedere bad- en toiletgelegenheid van het vakantielogies beschikt over voldoende algemene elektrische verlichting en kan verlucht worden. Als de ruimte van de badgelegenheid een raam heeft, is er een voorziening om inkijk te voorkomen..."
Het zal dus blijkbaar niet moeilijk zijn om aan deze beperkte voorwaarden te voldoen.
Voor de hotels en B&B is het een zeer lange lijst
Wordt vervolgd!
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Pannesprokkels

- De nieuwe vakantiegids is uitgekomen! Het betreft een wervende uitgave. Nieuw is dat naast de hotels ((21), restaurants en immokantoren dit jaar voor het eerst ook de Bed and Breakfasts (19) opgenomen zijn. Inhoudelijk is er helemaal niets veranderd t.o.v. de uitgave 2009. (deze was wel serieus nieuw bijgewerkt). Alleen ongeveer de helft van de foto's zijn vernieuwd. Een 10-tal Pannenoars hebben daaraan meegewerkt. Op de cover trekken de alom gekende parasols terug de aandacht maar het zandkleur is wat tegengevallen (je moet het weten). In deze mooie wervende brochure staat weinig praktische informatie voor de toerist. Wel zijn er soms doorverwijzingen naar websites. Voorbeeld voor de "Natuur" alleen een Link naar het "VBC De Nachtegaal". Een overzicht van het recreatief routeaanbod of van de diverse natuurgebieden is niet opgenomen.

Vrijwillegers De Panne- Het gemeentebestuur en het OCMW organiseerde donderdag 10 december een tweede 'appreciatiemoment' voor alle vrijwilligers van De Panne. Zij worden op die manier bedankt voor hun inzet. Het lokale bestuur telt momenteel 397 vrijwilligers waarvan er 133 zijn opgekomen. Een succes dus Lees reportage in DepanneBlogt>>>.
Klik tweemaal op nevenstaande groepsfoto om in te zoomen:

- Het goedgekeurde Herwaarderingsplan Dumontwijk wacht nog op bekrachtiging door de minister. Dan krijgen zowel burger als gemeente 40% subsidie op de vele items opgenomen in dat plan. Benieuwd of de gemeente realisatie van actiepunten uit dit plan voorziet in 2010. (stratenaanleg vb Albertpleintje..?). Waarom niet meteen de Onze Lieve Vrouwe-kerkomgeving aanpassen volgens dit plan. Dat zou goed aansluiten met de vernieuwing van de Zeelaan en is één van de "3 poorten" tot de Dumontwijk. We zullen dat zien op de begroting volgende week !!!

- Tijdstippen geplande alcoholcontroles van Politie Westkust. Lees>>>

- Donderdag 17 december heeft Tom Florizoone een nieuwe wijnwinkel geopend in de Zeelaan. Tom is de zoon van Guy Florizoone en Marie-Claire Blondeel; een echte middenstandsfamilie; in de vroegere boetiek Exclusief (rechttegenover Hotel Mon Bijou, baat hij een wijnhandel uit, (en niet de zoveelste keten), De winkel draagt de naam Twinus: komt van het wijnhuis, t'wienhuus, ...twinus (een origineel vlaams dialect) De officiële opening volgt ergens in januari-februari. Een goed ideetje voor een of ander geschenkje;
We wensen hen veel succes!

- Op zaterdag 19 december organiseert de Gezinsbond Adinkerke om 14 uur de tiende kerststallentocht. De tocht gaat langs kerststalletjes die de wijkbewoners hebben gemaakt. Ze staan in de gemeenschapszaal, de Dorpsstraat, Kloosterweg, Stationsstraat, Moeresteenweg, Veldstraat, Krekelstraat, Achterveld, op de Heldenwijk, Noordhoek-wijk en Kasteelwijk. Tijdens de wandeling worden er kerstliederen gezongen. Bij elk kerststalletje treden er jongeren en muzikanten op. De deelnemers worden eveneens getrakteerd op versnaperingen.

- De krantenzaak in Zeelaan in het dorp is ruim 2 maand gesloten (tegenover Geert en Anja). Dit stelt problemen bij de vele vaste klanten. Waar moeten zij naartoe? Velen zijn bejaarden en hebben eerst geprobeerd in de Press Shop van de Kasteelstraat die een tijd onregelmatig open was. (dat zou in de toekomst opgelost worden). Anderen, vooral van het RVT Bernardus en de service flats, laten zich voeren naar de Westhinder in de Duinkerkelaan of hebben een overgegaan op een abonnement voor hun krant. Het is dus een sociaal probleem ingeval die krantenwinkel gesloten blijft. Vandaar dat Francis Acou reeds kontakten genomen heeft met Press Shop om in het dorp een vestiging te voorzien. We herinneren ons dat hij destijds ook is tussengekomen voor een geldautomaat Banksys aan de post na de verdwijning van BACOB tegenover gemeentehuis. Dan hield Banksys het been stijf tot hij maar bleef aandringen. Nu zijn de mensen van het dorp gelukkig dat ze geld kunnen afhalen aan automaat Post !!
Hopelijk zet hij zijn actie verder, al dan niet gesteund door mensen van het Dorp die hierom verlangen.
Graag uw reactie!

- Op dinsdag 22 december is er gemeenteraad om 20 uur. Belangrijke punten zijn de Gemeentebegroting 2010 en Cultureel erfgoedbeleidsplan 5-art 2011-2014.

- De Raad van State heeft de bouwvergunning van 27 april 2008 voor "het woonerf "Villa Emma en de omliggende geschorst. Slechts twee inwoners van Adinkerke hadden deze procedure aangedurfd.
Zie arrest van 16 november 2009 >>>>

- Carine van de Café CARYMAR vaart momenteel ergens in het midden van de Stille Oceaan. De overtocht New-Zeeland naar Los Angeles duurt 17 dagen. Het populair volkscafé blijft derhalve gesloten tot begin 2010.

- vanaf begin 2010 neemt raadslid Michèle Vandermeeren (VEDA-OpenVLD) het voorzitterschap van het OCMW ( Raad voor maatschappelijk welzijn) over van Ann Vanheste (VEDA-SPa)

- Om de 3 maanden ontvangt onze bieb een nieuwe wisselcollectie, bestaande uit 20 kwalitatieve films op DVD. (Elke wisselcollectie wordt begeleid met een magazine waarin je meer informatie vindt over de geselecteerde films. Bovendien lees je er meer over filmregisseurs of filmregio's die minder bekend zijn bij het grote publiek.)
Momenteel kan je volgende films gratis uitlenen in de bieb:
•  Boy A
•  Hotel Rwanda
•  Kandahar
•  Old Boy
•  The Bubble

Hou de CinéBib - display in de bieb alvast goed in de gaten! Je vindt er alles wat CinéBib te bieden heeft!

- Te Koksijde zullen al de straatnaamborden vervangen worden. (een dure aangelegenhied) Gedaan met die typische soort bloembakken. Wel zal op de straatnaamborden een uitleg staan over de oorsprong. Voorbeeld te Sint-Idesbald treft men veel straatnamen van kunstenaars aan. Het is al lang dat men in De Panne daar ook aan denkt (vb Germain Dezeure). Ook hebben bepaalde belangrijke architecten in De Panne nog geen straatnaam (vg Georges Hobé, Jos Vierin, Louis Legein enz.. )

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Nieuw Erfgoedreglement

Op 24 september 2009 heeft de Provincieraad een belangrijk provinciaal reglement goedgekeurd betreffende de subsidiëring van de erfgoedsector Lees>>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
PANNETHEKA


Jacqueline is volop bezig aan een mooie pagina te maken over de belangrijke graven van ons kerkhof Lees>>>

 

 

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Reeën in de Moeren


Foto van Leslie Verpoorte (open klikken)

Leslie: "..Jammer genoeg liep ik met de wind mee en hebben de reeën verwaaiing gekregen, waardoor ze zich snel uit de voeten maakten, vandaar de onduidelijke beelden. Doch ik weet ongeveer met enige zekerheid waar ze hun dekking hebben. Leuk om weten is dat er eigenlijk meerdere kleine groepjes verspreid zitten en dat ze zich weldra zullen samenvoegen tot een kleine kudde..."
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Miet en Wilfried
Zeer goede Clip!
Alvast bedankt voor uw reactie!