Maandag, 30 november 2009

Nieuws uit de gemeente

De Kust anders bekeken

Op donderdag 26 november was er groot feest in het Thermae Palace (Oostende). Het VLIZ (VLaams Instituut voor de Zee) vierde haar 10de verjaardag. Meer dan 500 personen waren opgekomen voor de "Zee® Fascinerend" ( een avondlezing rond enkele van de meest prangende vragen over de zee). Aan de hand van hun persoonlijke geschiedenis en onderzoek gaven de gerenommeerde sprekers een heldere uiteenzetting over de voor- en nadelen van vis eten, de vervuiling van de zee, de historische ligging van onze kustlijn en worden enkele verrassende verhalen uit het nieuwe boek 'Onze kust anders bekeken' gepresenteerd. Vooral dit laatste thema trok veel aandacht. Auteur Jan Seys en fotograaf Misjel Decleer nam het publiek op sleeptouw aan de hand van een virtuele reis ter gelegenheid van deze presentatie. (uitleg bij 25 mysteries van onze kust, van mosselkweekpercelen op zee tot markante gebouwen op de Zeedijk). Dit zeer waardevol boek is EEN MUST om te kopen.
Voordien werd het boek reeds in première voorgesteld in VBNC De Nachtegaal Zie Foto's>>>
Ook in de VBNC De Nachtegaal blijft er tot eind februari 2010 een mooie tentoonstelling over 33 foto's uit dit luxeboek.

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
WIKI - Actieve Natuur DEEL III- Primaire wandelpaden in het "VNR De Duinen en de Bossen van De Panne"

Deze bijdrage is één deel van een reeks van een 5 tal artikels die later samengebracht zullen worden in een globale NOTA in de WIKI . Het is bedoeld als een voorbereiding op 2010. In dat jaar plant men om 1 enkel allesomvattend natuurbeheersplan op te stellen over het "VNR De Duinen en de Bossen van De Panne".Hierin zullen de bepalingen voor de volgende 10 jaar opgenomen worden. De voorstellen handelen hier vooral over het "recreatieve" gedeelte.

Voor meer dan 90 % zijn de wandelpaden reeds bestaand, maar er ontbreken nog enkele belangrijke schakels die het geheel een grote meerwaarde zouden kunnen geven. Het "VNR De Duinen en de Bossen van De Panne" moet als belangrijkste troef aan de Belgische Kust zijn aaneensluitend karakter uitbuiten. Er zijn 2 belangrijke principes:
1. Het VBC DE Nachtegaal is het centraal knooppunt van alle wandelingen.
2. Het primair wandelpad moet gebiedoverschrijdendend zijn en de wandelaar moet de "Groene Gordel van De Panne" kunnen uitwandelen zonder belemmeringen.
Lees verder in de WIKI>>>>

 

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
IJslandvaarders

Op de begrafenis van Georges Eerebout heeft E.H. pastoor Stephan Houtman een uittreksel voordragen uit het mooie gedicht De Ijslandvaarders van Guido Gezelle(was op 12 november). De liefhebbers kunnen het integrale gedicht vinden in bijlage Lees>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Roger Deraeve is heengegaan (88 j)
Z
In alle stilte heeft "Roger van de Regina Maris" ons verlaten. Een zeer gekende en gewaardeerde figuur in De Panne.
  • gewezen eigenaar/uitbater Hotel Regina Maris
  • gewezen voorzitter van Horeca de Panne
  • medestichter kbc drie-daagse van De Panne-Koksijde
  • enz

    Hij is overleden te Veurne op 23 november. Het was de uitdrukkelijke wens van de familie om de afscheidsplechtigheid gevolgd door de teraardebestelling in intieme kring te laten verlopen. Rouwbrief>>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Pannesprokkels

- Zeer weinig politiek nieuws. Dinsdag 24 november was er gemeenteraad. Een tweede gemeentebegrotingswijziging werd goedgekeurd. Het investerings budget werd er ongeveer gehalveerd omdat veel werken uitgesteld zijn . Ook voor het nieuw gemeentepark denkt men in fasen te werken. Alles komt wellicht juist klaar vóór de volgende gemeenteverkiezing.
Voor een subjectief verslag van de gemeenteraad van 24 november Lees>>>

- Bij het jaarverslag van de politie Westkust vroeg raadslid Michèle Vandermeeren (VEDA) om wat te doen aan de problemen in dancing De Living. Volgens korpschef Nico Paelinck ligt de oorzaak bij klanten die het sluitingsuur omzeilen door via een zijdeur binnen te komen. Hij beloofde in te grijpen. (bron: Het Nieuwsblad)

- score gemeentebestuur De Panne: 5,7/10 t.o.v. Koksijde/Nieuwpoort: 7,4/10 (volgens rapport van het Nieuwsblad/radio2) Lees>>

- Tijdstippen geplande alcoholcontroles van Politie Westkust. Lees>>>
De bende van de cylindersloten diefstallen in de appartementen is gekend door de politie.
Korpschef Nico Paelinck heeft op de gemeenteraad zijn verwondering geuit over het zeer lage aantal klachten die binnenkomt via hun E-loket "Police-on-Web". Hij moedigt deze werkwijze aan LEES>>>

- Het restaurant de FOX behoudt zijn 2 Michelin sterren. BRAVO voor Stefaan en zijn crew!!!
DeHORECA De Panne heeft een bezoek gebracht aan ht VNBC De Nachtegaal en de Oosthoekduinen.

- vrijdag 27 november heeft het gemeentebestuur van Koksijde het symposium "To sea/see or not to sea/see" aangtrokken. Dit symposium bediscuteerde de driehoek duurzame ontwikkeling, educatie en toerisme. Dit symposium werd georganiseerd in het kader van het Kustactieplan III project 'Springplank'. Veel subsidie zijn mogelijk (o.a. Koksijde met zijn "Duinenhuis"). Enige politieker van de Kust was de schepen van Toerisme Johnny Devey van Middelkerke.
Er werd ook geëvalueerd over de "Groene Sleutel". In De Panne hebben we de enige 2 kusthotels die dit internationaal keurmerk dragen LEES>>>

-- Warm novemberweer maakt natuur van streek Lees>>>

- Alle grote internationale functies worden momenteel door Vlamingen bekleed. Herman Van Rompuy (EU-voorzitter), Karel De Gucht (Europees commissaris voor Handel), Yves Leterme (premier), Steven Vanackere (Buitenlandse Zaken), Pieter De Crem (Defensie), Jan Grauls (permanent vertegenwoordiger van ons land bij de VN)... Ook buiten de politiek gaan de Vlamingen met de belangrijke jobs lopen. Thomas Leysen staat aan het hoofd van het VBO, samen met Rudi Thomaes. De twee grote vakbonden in ons land staan onder leiding van de Vlamingen Luc Cortebeeck en Rudy De Leeuw. Straks wordt de gouverneur van de Nationale Bank, de Luikenaar Guy Quaden, vervangen door nog een Vlaming, Luc Coene.....en niet te vergeten FRANK DE WINNE!

- In "La Voix du Nord"  : Pour endiguer la délinquance, les Belges ont adopté la vidéosurveillance dès 2003 Lees>>>>

- waarom was Fitness niet nodig in de jaren 50 Kijk>>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Struinen is "in"
 

Een nieuw modewoord is overgewaaid uit Nederland: "struinen": volgens Van Dale: "..al rondzwervend kijken of men iets van zijn gading kan vinden.."

Uit de wandelorganisatie Nemo:
"...In het boekje Walking van de Thoreau (de schrijver van Walden, inspiratiebron van Frederik van Eeden) verklaart Thoreau de Engelse term sauntering . Saunter betekent slenteren, kuieren, rondwandelen. Het woord is afgeleid van "Sainte Terre" =Heilig Land. Eeuwen geleden waren er veel pelgrims die onderweg waren naar het Heilig Land, naar Jeruzalem, maar het einddoel nooit haalden. Ze bleven onderweg steken of verdwaalden. Het doelloos rondkuieren, met een vaag verlangen naar een mystiek einddoel, werd sauntering genoemd. Sinds Thoreau is het begrip weer een nieuw leven gaan leiden om het verschil te benoemen tussen verschillende vormen van pelgrimeren...In de meeste religies en levensbeschouwingen is het doelgericht pelgrimeren een zinnebeeldige, maar ook konkrete manier om te zoeken naar de zin van het leven. De wandeling die naar het gewenste doel leidt is de pelgrimstocht naar Jeruzalem, Santiago, Rome, Ganges, Mekka, de godservaring, verlichting, extase, heelheid/eenheid enz.Maar er is ook het pelgrimeren (sauntering) dat doelloos, is, dat blijft steken bij wat zich onderweg 'toevallig' aandient,....Een wandeling met een uitgesproken doel verandert in een processie, betoging, mars, parade, wandelevenement, pelgrimstocht, LAW-wandeling, excursie. 'Doelloos wandelen' wordt struinen, kuieren, slenteren, verdwalen, landlopen, met Niemandsland als bestemming...
Lees verder:De zin van het struinen LEES>>>

Na bijna een eeuw actievoeren heeft de Britse Ramblers' Association bereikt dat op 19 september 2004 een nieuwe wet in werking trad die in Groot Brittannië het recht van overpad en het recht om te struinen definitief vastlegt. Duizenden Britse wandelaars trokken door wandelgebieden die altijd gesloten waren geweest. Een grote overwinning voor de onvermoeibare Britse wandellobby. Hoewel wandelen in ons land mateloos populair is, zijn de rechten voor de wandelaar nergens zo slecht geregeld als in België....

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Bouwsprokkels

- In de gemeenteraad van dinsdag 24 november werd het aangepaste ontwerp voor de renovatie van de Zeelaan goedgekeurd . (13 ja tegen 7 neen stemmen en 1 onthouding). Eerstdaags zal het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning starten. Het nieuwe plan houdt rekening met enkele bepalingen van het Gemeentelijk Herwaarderingsplan van de Dumontwijk dat in dezelfde gemeenteraad éénparig goedgekeurd werd. Na goedkeuring van dit plan door de minister zullen de eigenaars van waardevolle gebouwen subsidies kunnen aanvragen voor de restauratie van hun pand. Van elk gebouw is er een steekkaart opgemaakt. Ook de westelijke zijde van de Zeelaan behoort tot het "Beschermd Stadsgezicht Dumontwijk". Dit Herwaarderingsplan ligt al ruim één jaar in ontwerpfase op tafel en bepaalt gedetailleerd de visie over de "ingangspoorten" van de Dumontwijk. De "poorteffecten" van de Visserslaan, Bortierlaan, Albert Dumontlaan en vooral de Onze Lieve-Vrouwekerk worden er duidelijk omschreven. Het gemeentebestuur en het ontwerpbureau Plantec had vergeten rekening mee te houden met hun eigen plan. Dus gedaan met voor de kerk een pleintje met een pergola en een fonteintje. De mooi gebogen vorm van de Zeelaan - volgens het plan van architect Dumont en enig aan de kust - moet behouden blijven. Men zal alles simpel houden, zonder zuiderse accenten. In plaats van palmbomen in de Zeelaan komen er steeneiken. Steeneiken groeien traag en behouden hun bladeren het hele jaar door. De geplande bloembakken worden vervangen door plantvakken op straatniveau, waarin siergras komt. De voorgestelde materialen - inclusief de keramische tegels voor de voetpaden en parkings - kregen groen licht van Onroerend Erfgoed. Er sneuvelen wel nog enkele parkings op het nieuwe plan. Ook de extra bocht in de weg voor de kerk werden op ongunstig advies onthaald door Stedenbouw en Onroerend Erfgoed. . Dit kerkplein zal geen extravagante kleuren en constructies meer bevatten maar door materiaalkeuze een eenheid vormen met het voetpadwegdek.(dus nu merkelijk goedkoper). Schepen Serge Van Damme (VEDA) zegt reeds 2 jaar tegen het 'kitscherige plein' te zijn en noemt het nieuwe plan een pluspunt. Hij heeft ook gevraagd om wachtplaatsen te voorzien in de straat om verlichte kunstwerken te kunnen aanbrengen zodat de Zeelaan een stuk mooier zal ogen. 'Sober kan mooi zijn als je creatief bent', zei ook burgemeester Robert Butsraen. Ook volgens de burgemeester zal de straat uitnodigen tot fietsen. "En fietsers werken snelheidsremmend voor auto's". Een ander schepen verdedigt het idee van de palmbomen als een goeie stunt om veel pers gehaald te hebben (zie o.a. FOCUS dinsdagavond). Gedaan dus met de "rambla-achtige ambities.
De oppositie stelt dat de huidige ontwerpwijzigingen niet grondig genoeg bestudeerd zijn.
Dit plan wordt eerstdaags voorgelegd aan OE en dan start de procedure voor de bouwvergunning, die men verwacht omstreeks 1 maart 2010. (105 dagen na start aanvraag nieuwe bouwvergunning)

- nog geen enkele verdere actie i.v.m. het GRUP Dumontwijk sinds de laatste GECOROvergadering van 9 september 2009 Lees>>>
Voor de nieuwe GRUPs is de regelgeving veranderd en zal de overheid eisen dat ook de erfgoedkenmerken (aspect Herwaarderingsplan) meteen opgenomen worden. Dit is hetgeen OE reeds lang heeft gevraagd op vrijwillige basis voor het GRUP Dumontwijk.

- De surfclub krijgt een nieuw clubhuis onder het standbeeld van Pier Kloeffe. Nu huist de club in een oude onveilige bunker. Het clubhuis zal een geheel vormen met de loods van de technische diensten en de Pannevissers. De bunker zal daarna dienst doen als berging voor materiaal van de redders.(bron: Het Nieuwsblad)

- te Koksijde wordt de "Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed" herzien. Bepaalde gebouwen worden voorgesteld om eruit te schrappen en andere zullen toegevoegd worden (vb de gebouwen die een "4 sterren quotatie " hebben in de gemeentelijke erfgoedinventaris).

- De eerste bouwvergunning van de GB (vroeger Imperial) heeft ongunstig advies gekregen van OE. De gemeente dient zelf de erfgoedwaarde te evalueren. In Nieuwpoort bestaat hiervoor een onlangs opgerichte "Gemeentelijke Erfgoed Commissie".

- er is sprake om een overkoepelende gemeentelijke erfgoedcel op te richten in het oud stadhuis van Oostduinkerke. (niet alleen voor "roerend erfgoed" maar ook voor "onroerend erfgoed").

-- De derde bouwaanvraag om de "Cordial" te herbouwen in zijn vroegere glorie hangt uit. (Vervolg van Lees>>>)

- "RTT gebouw" op de markt zou kunnen verkocht worden. Men denkt eraan de telefooncentrale te vervangen door 2 minicentrales op de straat. Het resterende in de kelder zou kunnen ondergebracht worden in een klein gebouw (vb garage) in de omgeving mits een glasvezelkabel verbinding. Wanneer?

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Tweede Verblijvers Spreken: nummer 11 (vervolg van Lees>>> )
 

Het stopt niet in Vlaanderen met nieuwe reglementen en dan nog in crisistijd!
Het "Toeristische logiesdecreet" komt in dienst vanaf 1 januari 2010 en zal de bestaande, verouderde logiesdecreten vervangen (vb hotels, campings..). Maar het is ook verplichtend voor appartementverhuur aan de kust. (ongeveer 30.000 verhuurde appartementen aan de kust = 12 miljoen overnachtingen! (bron:Westtoer))
Op 15 mei 2009 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit. Het besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 12 oktober 2009.
De nieuwe logiesregelgeving moet leiden tot meer kwaliteitszekerheid voor de toerist. De regelgeving beoogt zowel een modernisering en een versterking van de kwaliteitszorg. Dat zal natuurlijk de huurprijs verhogen. De toeristische verhuurkantoren (de "agences") zullen dus het statuut "reisbureau" moeten krijgen. De eerste vergunningen zijn al uitgereikt. Ook particuliere verhuurders (vb via internet) zullen ook aan die regelgeving moeten voldoen. (Uitgezonderd indienu uw appartement aanbiedt aan derden niet-vrienden of niet-familieleden)

Vergunning:
Alleen verplicht voor verhuring van appartementen met meer dan 2 kamers (voor maximum 8 personen) zoniet vrijwillig
Er is een overkoepelende regelgeving voor de hele Vlaamse toeristische logiessector, met een transparant vergunningenstelsel en bijhorende sterrenclassificatie. Op voorstel van Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois keurde de Vlaamse Regering daartoe het decreet goed. Met het nieuwe logiesdecreet komt  dat er nu ook voor de duizenden gastenkamers, vakantiewoningen en vakantielogies in Vlaanderen. Zo geven we elke toerist een kwaliteitsgarantie, eender welke verblijfsvorm hij kiest. Bourgeois werkte samen met de betrokken sectoren een overkoepelende regeling uit. Naast een duidelijk vergunningenstelsel komt er ook een nieuw, eenvormig classificatiesysteem met sterren voor alle vergunde logiescategorieën. Als compensatie neemt Toerisme Vlaanderen degene, die een vergunning, hebben op in hun binnen- en buitenlandse promotie, met vermelding van deze sterren

Aanmelding: verplicht. Moet in orde zijn uiterlijk 31 december 2010
Vakantiewoningen en alle andere logies met ten hoogste twee kamers (voor maximum 8 personen) zijn verplicht zich aan te melden bij Toerisme Vlaanderen. De administratieve lasten voor dit kleinschalig logies blijven dan ook beperkt. Concreet betekent dit onder meer dat elk appartement aan de kust, dat door een immobiliënkantoor commercieel wordt verhuurd, zich moet aanmelden.

Geen aanmeldingsplicht :
Eigenaars die hun vakantiewoning niet op de "markt aanbieden", maar wel aan vrienden en familieleden verhuren, vallen niet onder de aanmeldingsplicht. (op de "markt aanbieden" of dat gebeurt via internet, een advertentie in een krant of ledenblaadje, het prikbord van de supermarkt, flyers, enz. dat speelt geen rol. )

Meer kwaliteitsgaranties voor de toerist mag volgens Bourgeois niet gepaard gaan met meer papierwerk voor de toeristische sector . Het nieuwe decreet drukt dan ook de administratieve lasten voor alle toeristische logiesuitbaters, met eenvoudigere (elektronische) procedures en de invoering van een één-loketsysteem.

Voor de uitvoeringsteksten van het decreet: Lees>>>
De comfortclassificatienormen (de zogenaamde 'sterren-indeling') voor de categorie "vakantiewoningen" (waaronder "vakantieappartement" en "vakantieflats")  zijn nog niet gestemd.
Practische consequenties en begeleidingsmogelijkheden voor de verhuring van vakantieappartementen in volgende DE BLIEDEMAKER
Voor de wetgeving Lees>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Vliegtuigen boven ons hoofd

Nadat we in een vorige DE BLIEDEMAKER getoond hebben hoe je het scheepvaarttraffic voor De Panne LIVE kunt opvolgen (inclusief de identificatie + foto van de boten) kan je nu ook zien welke vliegtuigen boven uw hoofd vliegen. (voor scheepvaarttraffiv Kijk>>>)
De beelden van de radar van Schiphol kan je nu ook LIVE volgen Kijk>>>
Deze rijkt tot boven België. Je kan dus Pannen en inzoomen boven de Westhoek en het huidig vliegverkeer ONline opvolgen of opvragen van een bepaald tijdstip in het verleden. Ongelooflijk. Alleen weet ik niet of Schiphol alle vluchten boven ons opmerkt??? (nog eens uittesten als we een vliegtuig zien overvliegen)
Vliegtuigen kunnen zelfs 100 keer versneld afgespeeld worden. De kleuren van de vliegtuigen komen overeen met die van de vliegtuigmaatschappij. Naar keuze kan de kleuring van de toestellen ook zo ingesteld worden dat ze de actuele hoogte van het vliegtuig weergeven. Tevens kan met kleur onderscheid worden gemaakt tussen landende, startende en overvliegende vliegtuigen. Door een vliegtuig te selecteren wordt nu meer informatie getoond in verschillende tabjes, zoals een foto van het toestel, de bestemming van de vlucht (inclusief kaartje), het vliegtuigtype en informatie over de luchtvaartmaatschappij. Het aantal bezoekers van de website overtreft elke verwachting. Dagelijks wordt de site zo'n 1.500-2.000 keer bezocht.

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Nieuws op Pannetheka

Jacqueline is bezig met een uitgebreid artikel over het burgemeesterschap. Ze vraag u mening Kijk>>>
Ook artikel over de sluiting van de MELI Kijk>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Engelsen op de "Beach Endurance"

Ook dit jaar was de "Beach Endurance" een groot succes.
Een mooie artikel in DepanneBlogt en een zeer degelijke fotoreportage van Freddy Penel Kijk>>>
Hieronder een videoclip van Engelse tweedeverblijvers die regelmatig het kanaal oversteken en zich zeer goed integreren in De Panne. "Marjan en Julian" is één van de 2 Engelse koppels die ik ontmoet heb op het Weekend van de 'tweede verblijvers"

 
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Hommage aan Ramses Shaffy


Een groot man is van ons
weggegaan... Maar hij heeft geleefd zoals hij? was. Vrij en zonder regels. Gone with the flow... Goed zo!

 

 
Alvast bedankt voor uw reactie!