Nieuws uit de gemeente

Erfgoed te De Panne (vervolg van Lees>>)
- In één van de vorige DE BLIEDEMAKER werd de tevredenheid uitgesproken dat het appartementen gebouw Leopold III in de steigers stond voor restauratie (inkom van De Panne vanuit de Koninkljke Baan). Dan werd gedacht dat de de mooi cimorné-gevel van architect Louis Legein zou hersteld worden. (cf gebouwtje "Tethys" ernaast). Gisteren even onder de doeken geloerd. Geen restauratie maar bekleding met grijze (beton?)panelen. (of zal men achteraf terug nieuwe granito brengen bovenop de panelen?). Zou SPIJTIG zijn, temeer daar dit mooie gebouw ook op de lijst van het "Onroerend Erfgoed" gekomen is. Reeds twee jaar geleden heeft DE BLIEDEMAKER gewezen op dit mooi erfgoed Lees>>>

Leopold III in stellingen

Leopold III voordien

Villa Tethys

Villa rechts van villa Tethys
(vroeger ook in granito van Louis Legein)

- Nog geen nieuws over de mogelijke impact van de lijst van het "Bouwkundig Erfgoed". Men verwacht duidelijkheid vanuit Stedenbouw einde november.
- Nieuwpoort hebben een eigen onroerend erfgoedbeleid en een Gemeentelijke Erfgoedcommissie (zie Wekelijks Nieuws van vrijdag 13 november) . Ook Koksijde heeft zelf zijn erfgoed beschermd en er zelfs een boek hierover uitgegeven.
- In vorige DE BLIEDEMAKERs werd meermaals gesuggereerd dat het schepencollege de procedure zou starten om de mooie Vierendeelbrug van Adinkerke te beschermen. Blijkbaar zal men dat niet doen. Men vreest dat men niets meer zal mogen doen aan de brug en dat bijvoorbeeld het ophangen van bloembakken in het gedrang zou komen. Belachelijk! Men heeft het blijkbaar niet begrepen.

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
WIKI - Actieve Natuur DEEL II- Kwaliteiten van het "VNR De Duinen en de Bossen van De Panne"

Deze bijdrage is 1 deel van een reeks van een 5 tal artikels die later samengebracht zullen worden in een globale NOTA in de WIKI . Het is bedoeld als een voorbereiding op 2010. In dat jaar plant men om 1 enkel allesomvattend natuurbeheersplan op te stellen over het "VNR De Duinen en de Bossen van De Panne". De bedenkingen gaan hier vooral over het "recreatieve" gedeelte.

Iedereen is van harte welkom in de kustduinen! Zowel groepen, gezinnen als individuelen, mensen met en zonder hond, kinderen en personen met een beperking. Er is reeds zeer veel gerealiseerd: een zeer goed draaiend bezoekerscentra VBC De Nachtegaal , recreatieve wandelpaden, parkeerterreinen, uitkijkplatforms, rustbanken en andere. En alles is gratis toegankelijk. Deze inrichtingen moeten vlot bereikbaar zijn de auto en met het openbaar vervoer. (zie nieuwe "groene stopplaatsen" van De Lijn in samenwerking met Natuurpunt). Het idee van de met prikkeldraad omheinde natuurgebieden die enkel toegankelijk zijn voor een 'groene elite'. is gelukkig verleden tijd ' Natuur voor iedereen' is niet toevallig ook de slogan van Natuurpunt. Verbeterpunten zijn hier o.m. de bewegwijzering naar en tussen die natuurgebieden, nog betere en herkenbare bewegwijzering van de ingangen, de professionalisering van het onthaal en de informatieverstrekking en het zorgvuldig omspringen met afsluitingen. Lees verder dit tweede hfdst in de WIKI>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Architect Dumont en het stadhuis van St Gillis
Een van de bekendste bouwwerken van architect Albert Dumont (1853-1920) is het stadhuis van Sint-Gillis. Via een openbare wedstrijd wordt het ontwerp van architect Albert Dumont weerhouden door de Gemeenteraad op 17 maart 1898.
Op 2 september 1900 had de eerstesteenlegging van het Stadhuis plaats. Vier jaar later, op 24 juli 1904, werd het Stadhuis van Sint-Gillis officieel ingehuldigd.
De gemeente wou van dit gebouw, het centrum van zijn bestuurlijke activiteiten, een symbool van zijn voorspoed maken dank zij zijn architecturale en decoratieve eigenschappen. Het gemeentehuis is nog steeds in dienst. Architectuurbezoeken mogelijk.
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Pannesprokkels

- In de Zeelaan rechtover de Crypte zal het huis "La Pholade" volledig gerestaureerd worden. (thans winkel "Sombrero" - die blijft).
Het plan hieronder rechts dateert van 1924. Daar heeft Joseph Van Bellinghen (bijnaam "bolletje goar'n") gewoond. Hij was kleermaker van stiel en was destijds Burgemeester van De Panne. In " La Pholade " was er na de oorlog op het gelijkvloers een winkel " Ville de Florence " uitgebaat door een Italiaanse familie, erboven woonde toen nog steeds de familie Van Bellinghen.
Pholade is frans van de Witte Boormossel >>>
Een toepasselijke naam voor een woning die vastgeklemd wordt tussen de hoogbouw, juist La Pholadezoals een boormossel zijn ganse leven doorbrengt in een zachte rots, een blok hout of een veenlaag. Aan onze kust wordt hij verdreven door de Amerikaanse Boormossel .
Dat gebouw van een Pannenoar zal dus niet wijken voor de hoogbouw van vreemde promotoren.
In de archieven van de gemeente werd een mooi ingekleurd plan teruggevonden: Klik op de foto hieronder en zoom in:

- Een mooi graffiti kunstwerk als aandenken aan de val van de Berlijnse Muur ingehuldigd op maandag 9 november. Het schilderij juist voor het skateboard piste draagt de namen van al zijn bedenkers en uitvoerders en de woorden 'Toekomst, Echanges, Paix, Gelijkheid'. Het initiatief voor dit grensoverschrijdende project werd reeds in de lente van 2009 genomen door het "Maison de l' Europe" van Duinkerke en de Jeugddienst van De Panne. Op zaterdag 9 november werd het kunstwerk ter plaatse gespoten. Spijtig dat er zo weinig persbekendheid gegeven werd aan dit mooi initiatief in de Belgische pers. (Uitgezonder Wekelijks Nieuws). Gelukkig een zeer mooie reportage in DepanneBlogt Lees>>>

- de nieuwe brasserie in het "huis van de decorateur" wordt geopend op 20 december. Er komt ook een champagne bar. Ook buitenterras.

- In de Flora in de Zeelaan komt een ketenwinkel van CD's en multimedia. In de vroegere Exclusief een wijnwinkel (Twinhus?). De vroegere beenhouwerij Launoy is opgekocht door de kledingszaak Profil op de hoek en zal samengevoegd worden. Ook in de Zeelaan van Koksijde is er veel verandering. De bouwvallige groentewinkel op de hoek met de Kursaallaan komt een nieuwbouw. Momenteel staan staan daar 9 winkels leeg. In het Wekelijks Nieuws wordt winkel voor winkel uiteengezet welke de toekomstverwachtingen zijn. De oorzaak blijkt niet de economische crisis te zijn maar te hoge huurprijzen die een nieuw evenwicht zoeken tussen vraag en aanbod.

- Binnenkort wordt het nieuwe plan van de Zeelaan voorgesteld en komt een nieuwe bouwaanvraag. Het La Rambla achtig project zal enigszins afgevlakt worden. Lees>>>>.
Geen palmbomen meer en meer sober kerkplein zonder bocht en zonder epoxy-beton (zie ook vorige DE BLIEDEMAKERs)
Reactie van een lezer MH: ".. Adieu Rambla, leve De Panne. Ik ben echt opgelucht met de bijsturing van het project, waarbij men kiest voor ruimte  en sobere authenticiteit. Spijtig dat men aan  de Zeedijk  geen klinkers heeft gebruikt.
Met dank een Stedebouw en Onroerend Erfgoed..."


- Geen verder nieuws over het herinrichten van het gemeentepark. We zullen de beloofde subsidie van ANB van 144.350 euro + subsidie van "Onroerend Erfgoed" toch niet laten liggen?

- Derde bouwaanvraag om de "Cordial" te herbouwen in zijn vroegere glorie hangt uit. (Vervolg van Lees>>>)

- Nu pas zal Openbare Werken de studie starten voor de werken nodig voor het Plopsafile probleem. Naast het Vectris voorstel van De Lijn zullen ook de andere varianten onderzocht worden.

- werken in omgeving Regina Maris - Regina Mundi vorderen goed. (foto hiernaarst door de Eden Palace naar de achterzijde van de Regina Mundi). Ook is men begonnen aan het ombouwen van de "garage Gevaert" naar lofts in de Bonzellaan.

- Kerkfabriek investeert fors in zonnepanelen op dak Sint Pieterskerk Lees DepanneBlogt>>>

- de voorbereidingen voor de herdenking van 100jaar WOI in 2014 zijn volop gestart. Zelfs steeds meer Nederlanders hebben ruim tachtig jaar na het einde van WOI belangstelling voor het oorlogserfgoed in onze contreien. Ook de Tabacco wijk van Adinkerke en het kasteeltje Flora genieten mee van de Engelsen bussen die via de A24 terugkeren KIJK>>>

Je kunt er ook een filmpje vinden van het bezoek van prinses Astrid naar de KEI in Oostduinkerke Kijk>>>

Nu we uiteindelijk toch herfstweer gekregen hebben is het aangenaam om eens te kijken naar een zomerfilmpje waar het toen 31 graden was in augustus Kijk>>>-

- Mooi boek voorgesteld in DE NACHTEGAAL "Onze Kust Anders Bekeken" Lees>>>

- Plopsaland heeft in 2009 een recordjaar. Meer dan 1 miljoen bezoekers

- Het Museum George Grard verhuist naar Koksijde. De weduwe van de beeldhouwer schenkt de bronzen beelden en gipsen modellen die nu nog in Gijverinkhove staan aan de kustgemeente. Het gemeentebestuur van Koksijde wil de collectie op termijn onderbrengen in de abdijhoeve Ten Bogaerde Lees>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
 
GROENE GORDEL wandeling
ER WERD ZWARE REGEN AANGEKONDIGD. Toch is de wandeling kunnen doorgaan. Immers om 9 uur is de regen gestopt en om 10 uur scheen de zon tot 17 uur. Het was immers de warmste 13 november sinds 70 jaar en dan nog met een Z-ZW wind uit het binnenland. Toppunt, we hebben onze pic-nic kunnen opeten in het zonnetje op het terras van De Nachtegaal!


Grotere kaart weergeven


Picon smaakt beter

We zijn in De Panne de gemeente met de meeste duinen van de kust (750 ha), maar we gaan er ook prat op dat deze duinengebieden quasi aaneengesloten zijn. Zaterdag 14 november kunt u deelnemen aan de "Groene Gordel Wandeling" van De Panne, een dag ALLEEN door de natuur van De Panne en slechts 3 maal een straat over. Veel van die duinen zijn maar gedeeltelijk toegankelijk. Afstand 15 km. Vertrek om 9:30 aan het Canadezenplein (tramhalte "Golfstraat"). Picnic meenemen. Geen botten, wel gesloten schoenen + lange broek want we gaan in afgesloten gebieden waar geen ingerichte paden zijn. Mooi weer is besteld. Geen inschrijving nodig.
Gedurende de dagwandeling wordt veel verteld over het vissersverleden van De Panne. Je kunt de wandeling ook in 2 delen wandelen (ongeveer 150 "tweede verblijver" hebben het eerste gedeelte uitgewandeld). Het tweede gedeelte start om 14 uuur aan het VNC De Nachtegaal.
Lees meer>>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Beaufort03 zit er op
 

Een evaluatie kunt u vinden op het Filmpje van KeustTV Kijk>>>
In De Panne waren we deze keer minder goed bedeeld Lees DepanneBlogt>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Unizo De Panne koestert 5 dromen

1. Net en rein zo zal De Panne zijn!
2. aanleg van een grote rotatie parking met centrale ligging.
3. Stimuleren winkelen in eigen gemeente
4. Vlotte samenwerking tijdens openbare werken (men vraagt o.a. voor de Zeelaan voor 1 februari 2010 antwoord op de vraag wanneer de werken zullen aanvatten).
5. Actieve natuurbeleving mogelijk maken voor iedereen (zie ook artikelreeks "Actieve Natuur" in deze en volgende DE BLIEDEMAKERs
Lees UNIZO >>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Nieuwe website van de Provincie
Op vrijdag de 13 de wordt de nieuwe site van de Provincie West-Vlaanderen gelanceerd.
De meest zichtbare verandering is het vernieuwde uiterlijk. Maar ook de structuur en werking van de site zijn vernieuwd. Voor de nieuwe structuur werd de informatie architectuur aan het regiomarketingverhaal gekoppeld. Alle informatie over het beleid van de provincie is bijeengebracht in de drie speerpunten: genieten, ondernemen en kwaliteit.
De nieuwe website is niet "af". De ambities van de provincie reiken verder dan deze eerste release. De provincie blijft nieuwe onderdelen toevoegen die de dienstverlening vergroten. Voorbeelden zijn online aanvraagformulieren voor subsidies of vergunningen. De online dienstverlening voor de burger zal steeds belangrijker worden en web 2.0 toepassingen worden verder uitgebouwd.
Website>>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!