Nieuws uit de gemeente

Cursus Natuurgids in en rond De Panne ! (vervolg van Lees>>>)

RAPPEL
De betere bekendmaking van deze cursus heeft blijkbaar vruchten afgeworpen. Er zijn nu al een 30-tal mensen ingeschreven. (t.o.v. een 12-tal in 2008 zodat de cursus niet kon doorgaan).
Toch kan je er nog altijd bij. De cursus start op 17 november 2009 in de Nachtegaal en duurt ongeveer 1 jaar. Voor meer info Lees>>>
De folder kunt u hier downloaden: in pdf formaat Lees>>>

De "Formation Guides Natures Volontaires" is in oktober gestart met een 30 à 35 tal inschrijvingen waaronder 10 Vlaamse kandidaten. De cursus loopt over 8 maanden (1 dag/maand) en loopt tot juni 2010. De eerste cursusdag was alvast een zeer gezellige typische franse start met een receptie en barbecue ter kennismaking.

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Tweede Verblijvers Spreken: nummer 10 (vervolg van Lees>>> )
 

Velen zullen gemerkt hebben dat ze dit jaar veel meer moeten betalen als belasting op het KI. De laatste 3 jaar is deze belasting ongeveer met 1/5 gestegen grotendeels door de verhoging van de gemeentelijke opcentiem op het KI. (in 2007: opcentiem1750 ; in 2008: 1950 is verhoging van 11,4%). Ook de verhoging van de index (stijging 2009 t;o.v; 2008 = 4,5%) speelt hierin een rol. Door beide effecten is de belasting 2009 t.o.v. deze van 2006 met 19,4 % gestegen. Een zware dobber voor de "eigen inwoners" maar ook voor de "tweede verblijvers" die nog met een verhoging van de tweede verblijftaks moeten rekenen. ..en dat in "crisistijd".

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
WIKI: Les moules de Bouchots
 

Deze mosseltjes uit Frankrijk krijgen meer en meer doorgang in onze winkels en restaurants. Mosselen van de hangcultuur of "bouchots" noemt men ze hier. De Belgen en de Nederlanders kijken er zo een beetje minachtend op neer omdat het maar kleine mosseltjes zijn. Bij ons moet alles groot zijn om lekker gevonden te worden ....

Meer hierover + oorsprong van de naam in de WIKI LEES>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
WIKI: Actieve Natuur DEEL I- "Vermarkten" van het "VNR De Duinen en de Bossen van De Panne":
 

Deze bijdrage is 1 deel van een reeks van een 5 tal artikels die later samengebracht zullen worden in een globale NOTA in de WIKI . Het is bedoeld als een voorbereiding op 2010. In dat jaar plant men om 1 enkel allesomvattend natuurbeheersplan op te stellen over het "VNR De Duinen en de Bossen van De Panne". De bedenkingen gaan hier vooral over het "recreatieve" gedeelte.

Onze duinen, net als de zee en het strand, vormen een "uniek waardevol verkoops-potentieel" voor de De Panne dat veel meer zou moeten "vermarkt" worden. UNIEK omdat er nog weinig duinen overgebleven zijn aan onze kust en WAARDEVOL omdat dit resterende duinenareaal zeer rijk is Het is dan ook goed dat de Vlaamse overheden onze duinen in de toekomst zullen beheren en promoten als 1 groot natuurreservaat nl "VNR De Duinen en de Bossen van De Panne".
Een en ander vereist evenwel een volwaardig en sterk product, dat 'vermarktbaar' is en net daar is nog werk aan voor De Panne.....

....Er is de laatste jaren reeds zeer veel gerealiseerd om onze duinen beter bekend te maken bij het grote publiek maar er is nog een hele weg af te leggen. In deze en volgende DE BLIEDEMAKERs zullen actiemaatregelen voorgesteld worden om onze gebieden nog beter te promoten o.a.:
- verdere openstelling van onze duinen met het oog op natuur EN recreatie.
- de recreatieve samenhang van onze duinen en verbeteren vooral door de padenstructuur (te weinig uitgebreid; ook nodig voor fietsers..; )
- inrichting van de duinen voor bezoekers (vergroten belevingswaarde voor de recreant (zoals voor rolstoelgebruiker, blinden en slechtzienden); aanduiding van speel- en struinzones,...)
- bereikbaarheid van de duinen (bewegwijzering, verbinding met het VBC De Nachtegaal);
- onthaal, communicatie en publiciteit naar de recreanten op een overzichtelijke manier (vooral via internet)

Er al een hele weg is afgelegd en we hebben een voldoende sterk product om het nu al in de markt te zetten.
Westtoer wil daar in de toekomst graag samen met alle betrokken partners werk van maken....
Volledige tekst in de WIKI LEES>>>
tudie Westtoer>>> (2,99 MB; in pdf)
Zie ook de voordracht van onze burgemeester ter gelegenheid van 50 jaar VNR de Westhoek Lees>>>
Wordt vervolgd!

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
WIKI: Wandeling van Adinkerke naar Bray Dunes

Een aan te raden wandeling. Verslag>>>

Een deel ervan maakt deel van de "Groene Gordel wandeling, welke doorgaat op zaterdag 14 november (vertrek om 9:30 aan het Canadezenplein". Deze datum staat verkeerdelijk gemeld in oktober in het programmaboekje "De Panne Actief"
Groene Gordel>>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
BTW verlaging HORECA
De verlaging van de btw voor restaurants van 21 naar 12 % komt er niet zomaar, maar wordt gekoppeld aan een 'verwitting' van de sector. Het geloof aan een prijsdaling voor de klant heeft men ongeloofwaardig bevonden maar de overheid rekent wel op een terugverdieneffect voor de begroting. Vandaar die beperkte daling met een evaluatie na 1 jaar. De sector heeft beloofd om- ingevolge de meer ademruimte- de fiscale en sociale fraude te verminderen. (mits meer officiële werkgelegenheid). Dat moet jaarlijks minstens 50 milj euro opleveren . Naar het Italiaans voorbeeld spreekt men zelfs van het verplichten van een "geregistreerd kasregister" in de restaurants zodat minder controles moeten gebeuren. (dit zowel voor rekeningen + de aanwezigheid personeel). De horecafederaties zijn zelf voorstander van een 'verwittingstraject', omdat zwartwerk op oneerlijke concurrentie voor de bonafide uitbaters neerkomt.
Het is evenwel niet aangenaam werken voor de horecauitbaters om met nog meer controles geconfronteerd te worden. Dit is ook niet bevorderlijk voor de prijzen aan de eindverbruiker en het behoud van succesvolle uitbatingen. Dus wellicht "de BTW daalt", controles stijgen, de prijzen stijgen!"
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Pannesprokkels

- geen gemeenteraad in oktober. Het HERWAARDERINGSPLAN voor de Dumontwijk stond op de agenda en zal dus nog eens 1 maand uitgesteld worden. Nochtans zijn meerder eigenaars in de wijk aan het wachten om hun restauratie aan te vragen bij Onroerend Erfgoed in afwachting van de 40 % subsidie. Dit is niet bevorderlijk voor de opwaardering van de wijk.

- In de Zeelaan rechtover de Crypte zal het huis "La Pholade" volledig gerestaureerd worden. (thans winkel "Sombrero" - die blijft).
Pholade is frans van de Witte Boormossel >>>
Een toepasselijke naam voor een woning die vastgeklemd wordt tussen de hoogbouw, juist zoals een boormossel zijn ganse leven doorbrengt in een zachte rots, een blok hout of een veenlaag. Aan onze kust wordt hij verdreven door de Amerikaanse Boormossel .
Dat gebouw van een Pannenoar zal dus niet wijken voor de hoogbouw van vreemde promotoren.

- In de Zeelaan hangt voor de GB+ BLOKKER een bouwaanvraag uit, van FORT N.V.(Euroshop ), voor de ombouw naar een appartementen gebouw. Ook het complex waar vroeger "De Ferme " was heeft een zeer grote grondoppervlakte. Wat zal daar allemaal komen?

- Het bestuur van Unizo De Panne hield  een evaluatie " lokale economie De Panne 2009" met een slotconclusie van hun dromen voor een succesvol ondernemers klimaat in De Panne - Adinkerke. Ook de actieve natuurbeleving mogelijk maken voor iedereen is één van hun 5 actiepunten: (zie DE BLIEDEMAKER hogerop)
"...De Panne is de groene long van  West-Vlaanderen, dit bied erg grote mogelijkheden voor een actieve natuur beleving!  Daarom pleit UNIZO voor meer wandelpaden en fietspaden die voor iedereen toegankelijk zijn, een houten wandelpromenade op de zeewering muur zou zorgen voor een grote toeristische meerwaarde. En tot slotte is draadloos internet een must voor een toeristische gemeente van de toekomst.
.."
(dit laatste is ook een punt die reeds regelmatig gesuggereerd werd door de "tweede verblijvers" via DE BLIEDEMAKER)

- gedeputeerde Guido Decorte in de bloemetjes gezet door de CD&V:
"... Een van mijn eerste taken in de provincie is een samenwerkingsverband helpen op touw zetten met de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke om het probleem van betaalbare woningen aan de kust aan te pakken..", zei Guido Decorte
LEES NIEUWSBLAD>>>


Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Museum Kusthistorisch in Middelkerke
Op vrijdag 30 oktober werd in Middelkerke het nieuwe museum over de geschiedenis van het kusttoerisme uitbundig ingehuldigd. Aan de "rode lichten" werd het beschermd gebouw "De Oude Post" ingericht als museum. Zoals in Villa "Les Zépyirs" te Westende werd ook hier een mooie infobalie van de toeristische dienst ingericht in het centrum van de badplaats. Dit is dus de tweede zeer geslaagde combinaties.(stel u even voor dat de gemeente De Panne de Cordial zou overkopen, restaureren en daar hun toeristische dienst zou inrichten + boven een museum over de Dumontwijk). Tot mijn verwondering ontmoette ik er ex-Pannenoar Marc Constandt de archivaris van Middelkerke die achter deze realisaties stond. Ook niet verwonderlijk dat in de hoofdzaal een groot bas-relief gemaakt is over onze duinen met de 3 villa's op de Kykhill. (tweewoonst "D'Hooge Dune" / "Florian", villa "Les Airelles" (van erenotaris Paul Simpelaere ) en villa 'Kykhill"). Spijtig dat onze foto niet gelukt is, zoniet was de villa van Simpelaere (in zijn originele vorm) direct verkocht. In plaats hiervan boven 1 foto om te tonen dat ook de badmode aan de orde komt en 1 foto om een speciaal orgeltje te tonen. Immers je moet maar even draaien aan de windas en je hoort het Duinenlied van De Panne in orgeluitvoering. Hoe harder je draait niet hoe sneller de muziek, maar hoe hoger het volume. Beslist eens gaan zien!. Het nieuwe museum doet het volledige verhaal: van de kusttram tot het badpak, van de billenkar tot de 'choco-glacé'! De allerlaatste museumtechnieken- en presentaties doen je wegdromen naar vroegere tijden. Gidsen staan klaar om u te vergezellen op reis langs de belangrijkste mijlpalen uit de geschiedenis van een dagje aan zee! Als kers op de taart, verschijnt er een overzicht van de geschiedenis van het kusttoerisme in boekvorm.

"..Wie ver genoeg in zijn geheugen graaft, vindt altijd wel een herinnering aan één of andere strandvakantie: pony'tjes en ezeltjes die over het harde zand sjokken met kirrende peuters op de rug, kleurrijke bloemen van crêpepapier te koop voor twee handjes schelpen, schuimende golven die je proberen onderuit te halen. Die herinneringen worden gevoed door de vele kiekjes die bewaard worden in dat vergeelde album of die oude schoenendoos van oma. Die 'vakantie aan zee' zit in ons collectief geheugen...
... Al wandelend door het museum krijg je de typische, vaste elementen van een dagje aan zee te zien en te horen. De aanpak van wat je ziet en hoort is luchtig en ontspannend, zoals een dagje vakantie meestal is. De diepgang krijg je via filmpjes en touch-screens die meer achtergrond en duiding meegeven.
.. Op de eerste verdieping wordt de geschiedenis van architectuur en stedenbouw aan de kust getoond aan de hand van diorama's, geïnspireerd op de techniek uit de jaren dertig om in een kijkkast een 'setting' met typerende ingrediënten na te bouwen. Deze diorama's werden gerealiseerd door Impulz Decorum (bekend van o.a. hun werk voor De Efteling in Nederland)...
Aansluitend (maar nog niet beschikbaar) komt er een touch-screen waarbij Aquaterra uit Gent een presentatie voorziet waarin de verschillende kaartlagen boven elkaar gemonteerd worden, zodat je de evolutie van primitieve huisjes tot hoogbouw ziet ontstaan. "
Ook hier is onze Pannese architect Louis Legein NIET vergeten
Voor meer info LEES>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Oorlogsmuseum Cabour
Er komt vooruitgang in de oprichting van het oorlogsmuseum op het domein van Cabour. De drijvende krachten zijn Norbert Desiere en Guido Mahieu. Ze hebben onlangs een mooie blikvanger kunnen binnenrijfen met een mooie Leopardtank. Die is uitgebreid in de pers en op FOCUS gekomen.
LEES1>>>
LEES2>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
PANNETHEKA en DepanneBlogt nieuws

- Pierre en Will hebben enkele zeer mooie reportages geschreven in DepanneBlogt over het Clercqs kapelletje
LEES1>>>
LEES 2>>>
LEES 3>>>
LEES 4>>>
LEES 5>>>
Misschien tijd om een blijvende samenvatting te schrijven in de WIKI
Ook mooie foto's van de kapelletjes in de streek op de site van Freddy Penel Kijk>>>

- Jacqueline is ook druk bezig in PANNETHEKA over de ART DECO en de geschiedenis van de HOTELS in De Panne
LEES>>>
Zij vraagt ook aan iedereen documentatie over architect Louis Legein. Kan iemand haar helpen?: email

 
Alvast bedankt voor uw reactie!