Nieuws uit de gemeente

FEEST.... DE BLIEDEMAKER BESTAAT 4 JAAR !!
Inderdaad op 20 september 2005 is de eerste De Bliedemaker verschenen. LEES>>>
De aanleiding was de voorbereiding naar de Leopoldfeesten. In de eerste nummertjes werd veel historisch materiaal opgediept. Dan beschuldigde men DE BLIEDEMAKER van eentonig te zijn, door teveel over die Leopold I te vertellen. Vandaar dat diverse andere thema's aan bod kwamen, zoals roddels over het gebeuren in de gemeente en soms een kritische kwinkslag. Dat sloeg aan! Gevolg: veel reacties per e-mail en het aantal vast geabonneerden steeg snel boven de 500. Ongeveer 1/3 van de lezers zijn niet woonachtig in De Panne, waaronder veel ex-Pannenoars.
U bent toch geabonneerd? Zoniet registreren via "Schrijf in"
Er is blijkbaar een behoefte aan dergelijk info. Vooral de feedback van "tweede verblijvers" en uitgeweken Pannenoars was en is zeer groot. Zonder de vele respons op deze site zou DE BLIEDEMAKER reeds lang gestopt zijn.
Alle thema's met een blijvende waarde kunt u nog steeds terugvinden via menu bovenaan via "Archief" of via de "WIKI". Ook is er een goede "Zoek"functie .
Dit werd echter teveel werk voor 1 auteur. Gelukkig heeft Frederick Launoy 3 jaar geleden met het idee gekomen om een meer moderne, interactieve STADSBLOG op te zetten. Klik>>>. Sindsdien blijft DE BLIEDEMAKER nog verder bestaan maar op vertraagd tempo en beperkt tot speciale artikels. DepanneBlogt neemt het dagelijkse nieuws over waarop door iedereen interactief kan gereageerd worden.
Het verheugt DE BLIEDEMAEKER dan ook dat DepanneBlogt veel bijval heeft.

DE BLIEDEMAKER hoopt ook te kunnen meewerken aan de voorbereiding van feestelijkheden in het kader van 100 jaar zelfstandigheid van De Panne in 2011. Hiervoor werd door de gemeente reeds open infovergadering georganiseerd waar veel ideeën opgekomen zijn. LEES>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
WIKI: Hendrik Conscience en de families Smagge en Recour
Pierre Smagge (hiernaast) is tweemaal bekend in De Panne. Enerzijds als de vissers Stock uit het verhaal van Hendrik Conscience in Bella Stock. En anderzijds als architect van het mooie Art-Deco gebouw in de Julien Demolderlaan.
De ene is de grootvader van de andere. Ook de aangetrouwde familietak Recour is aanverwant.
Wilt u meer weten hierover Klijk op de WIKI >>>
(met dank aan onze trouwe lezer Johny Recour uit Brugge)
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Cursussen Natuurgids in en rond De Panne !

De Panne beschikt over ruim 750 ha natuurgebieden. Hierin worden veel wandelingen georganiseerd voor toeristen, verenigingen en vooral scholen. Men heeft hiervoor een 30 tal natuurgidsen staan ter beschikking maar dat is nog onvoldoende. Deze zomer, dank zij het drukke seizoen, waren er abnormaal veel deelnemers aan de diverse wandelingen. Vandaar dat er een nieuwe cursus Natuurgids georganiseerd door het CVN. Hieraan nemen ook vaak mensen aan deel die meer willen weten over onze natuur maar niet geïnteresseerd zijn om te gidsen. Dus iedereen welkom. De cursus start op 17 november 2009 in de Nachtegaal en duurt ongeveer 1 jaar. Voor meer info Lees>>>
De folder kunt u hier downloaden: Pdf formaat Lees>>>

Ook in Frankrijk is de vraag naar Natuurgidsen (N/F) zeer groot. Vandaar dat er deze winter ook een opleiding georganiseerd wordt. (9 sessies; gratis; start 10 oktober te Zuydcoote ).
"LA FLANDRE MARITIME" van De Panne tot Leffrinckoucke is immers één groot natuurgebied.
Ik ben alvast ingeschreven; U kunt ook?
Lees>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
GRUP Dumontwijk ongunstig geadviseerd in de GECORO (vervolg van Lees>>>)
Het schepencollege heeft in hun wekelijkse vergaderingen dit advies nog niet kunnen beoordelen omdat het verslag van de GECORO van 9 september nog niet klaar was tot heden. Het ziet er naar uit dat de procedure GRUP Dumontwijk gewoon doorgaat!
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Opwaardering omgeving Onze Lieve Vrouwe Kerk
  Onze mooie neo-Romaanse kerk van architect Viérin vormt een rustzone in de drukke Zeelaan.
.. In de Belle Epoque periode had architect Dumont deze zone voorbehouden als een groene zone waar ontmoeting centraal stond. Door de latere toevoeging van de kerk, rond de jaren 30, is deze plek bij uitstek een verblijfruimte en vormt het aan de rand van de Dumontlaan een belangrijke invalsruimte voor deze wijk. In de huidige toestand is de ruimte dermate dicht aangeplant met sierheesters dat zowel de beleving van de kerktuin als de beleving van het gebouw niet meer mogelijk is. Dit doet afbreuk aan de potenties die deze ruimte heeft als poort voor de Dumontwijk. Een herinrichting van deze ruimte dringt zich dan ook op. Het is een verlengstuk van de kerk met zijn typische serene sfeer.Door met enkel gazon aangevuld door enkele opgaande solitaire bomen te werken ontstaat een neutraal beeld dat past bij de serene sfeer van een kerktuin. Het is bovendien ook wenselijk om in te spelen op het bestaande hoogteverschil en dit verder te versterken waardoor een nog meer besloten ruimte ontstaat. Daarmee krijgt de kerk ook de nodige ruimte die het nodig heeft om zijn positie als monument niet enkel in de Dumontwijk te vervullen maar zich ook kwalitatief te richten naar de Zeelaan. Het geheel wordt tenslotte toegankelijk gemaakt met twee tuinpaden in de authentieke gebakken klinkers. Ook de ruimte voor de kerk krijgt dit zelfde materiaal waardoor de Dumontwijk en zijn toekomstige stijl naar de Zeelaan kenbaar wordt gemaakt...
Dergelijke visie is moeilijk terug te vinden in het "La Rambla" achtig project van de Zeelaan. Daar staan zelfs in Bercelona platanen i.p.v. palmbomen en gebruikt men natuurlijke materialen voor de voetpaden. Het toppunt is dat men het verkeer ombocht naar de kerk toe en de rustzone voorziet aan de overzijde waar toch geen terrasjes meer zijn. Waarom niet de kerk en zijn aansluitende omgeving integreren in het project als rustzone?
Geen wonder dat het advies van Stedenbouw+Onroerend Erfgoed negatief is voor de "nieuwe Zeelaan" (gelukkig dat we niet begonnen zijn met de rioleringswerken)
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Pannesprokkels
W
- Volgende gemeenteraad op donderdag 29 oktober om 20 uur. Nog geen agenda, maar daar zou alvast het Herwaarderingsplan voor de Dumontwijk voor de tweede maal op de agenda staan. (eerste maal was de "visie")


- De bestrating van het stukje Zeelaan tussen de "rode lichten" en de Zeedijk is klaar en is mooi. Nu nog de inrichting.

- De werken aan Eden Palace vorderen goed. LEES>>>
De schoringwerken om de gevel te bewaren zijn gestart!

-


- Wettelijke problemen rond de bouwvergunning van de Cordial zijn eindelijk opgelost. Na het hernieuwen van dezelfde bouwvergunning kunnen de werken starten en zal het gebouw terug oprijzen in zijn oude glorie. Toch erg dat die procedures allemaal zo lang moeten duren.

- Vierendeel brug van Adinkerke in DepanneBlogt:
interessant technisch artikel door Noël Hoste: Lees>>>
mooi fotgrafisch artikel door Will Vansteene Lees>>>
"..Als er iets moet geklasseerd worden in Adinkerke is het zeker die brug!.." zegt ir. Jan Vetters.

- In de Zeelaan komt een zeer grote HEMA naast de Casa (cf Oostende en Blankenberge aan de kust). HEMA betekent: "H ollandsche E enheidsprijzen M aatschappij A msterdam" in 1926 maar nu met 450 winkels.

- café Rialto in de Veurnestraat terug open. Voor meer geschiedenis van dit café en de andere 68 in de Veurnestraat LEES WIKI>>>

- de voorstellen voor de inrichting van het gemeentepark met Onroerend Erfgoed en de Natuuradministratie zijn principieel goedgekeurd. Nog enkele technische details ter plaatsen te bespreken en de uitvoeringsstudie door het "Bureau Omgeving" kan afgewerkt worden (goedkeuring door de gemeenteraad verwacht rond einde 2009)

- In het kader van de viering van 850 jaar Essen wordt op initiatief van het gemeentebestuur van Essen, zaterdag 3 oktober,een speciale trein ingelegd naar het recreatiepark Plopsaland in De Panne. Die vertrekt daar stipt om 8u31. Er kan 's morgens enkel opgestapt worden in het station van Essen- centrum. Bron: Het Nieuwsblad
Liefst 1.300 Essenaren profiteren van het voordelig aanbod. Om deze menigte op een vlotte en milieuvriendelijke manier naar Plopsaland te brengen, legt de NMBS op vraag van Essen een rechtstreekse chartertrein in tussen Essen en Plopsaland. Aan boord van de trein zorgt Berend Brokkenpap uit Piet Piraat voor extra animatie. Aan het station worden die mensen opgewacht door de schepen voor toerisme. Dat gaat men de 300m tussen het station en Plopsaland in stoet met de fanfare.

- mooie videoclip van Stephane Buyens van het restaurant de Fox over onze garnalen en zijn hotelschool van Koksijde Kijk>>>
Vanavond was hij ook op het FOCUSnieuws voor de voorstelling van zijn nieuw boek "carnet de cuisine" Lees>>

- Nieuw festival voor mensen met een handicap 'Dranouter-Bad' te De Panne op 22 april 2010
Lees Nieuwsblad>>>

- zijn in stilte van ons geengegaan: .
  *  Georges Bonte: (87j): hij was een zeer gekende figuur die onlangs (+/- één maand geleden) terug in ons gemeente komen wonen is , in de home Denisfer. Voordien woonde hij in Rijsel. Hij wordt vandaag op 1 oktober onder de gedenksteen van de politieke gevangenen in ons kerkhof begraven. Lid van de BMWO, Belgisch Militair Weerstand Organisatie, in 1940-45,  hij werd door de bezetter gearresteerd en naar een concentratiekamp gestuurd. Er blijven nog 2 leden van de BMWO in De Panne : Generaal-majoor bd F. Bergmans en Jozef Recour (de vader van Johny). Zij waren 3 jaar in Duitsland waar ze elkaar goed gekend hebben.

 
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed te De Panne
 

De volledige inventaris van het "Bouwkundig Erfgoed" kunt u nu integraal downloaden. Het gedeelte van De Panne kunt u vinden van pagina 641 t/m pag 645. Vooraan staat ook de tekst van het Besluit van 14 september 2009. Kijk>>>>
Deze lijst is de geactualiseerde lijst van de vroegere boekenreeks "Bouwen door de eeuwen heen, in Vlaanderen, arrondissement Veurne " (1982) maar heeft nu een wettelijke basis met als doel die gebouwen zoveel mogelijk te vrijwaren. Er zijn ook enkele juridische gevolgen: zo kan een afbraakvergunning voor het slopen van een dergelijke woning slechts worden afgeleverd na een "onroerend-erfgoedtoets".
De meeste beschrijvingen voor onze gemeente zijn destijds door Anne-Marie Delepierre vastgelegd. Sindsdien zijn er voor De Panne een 15-tal waardevolle gebouwen afgebroken bijna uitsluitend op de Zeedijk en in de Zeelaan. Buiten De Chalutier en L' Escale zijn geen andere toegevoegd.
Met de zoekgegevens van de lijst kunt u vlot de databank van de individuele erfgoedkenmerken raadplegenKijk>>>
De militaire Begraafplaatsen in De Panne/Adinkerke zijn beschermde als monumenten sinds juli 2008.
In bijlage een extract van de lijst van de 44 erfgoed-gebouwen in De Panne (uitgezonderd de Dumontwijk)
In de eerste kolom staat een LINK naar de desbetreffende fiche van de databank en in de adreskolom is er een LINK naar de foto Lees>>>


Alvast bedankt voor uw reactie!
 
MICHIEL HENDRYCKX vat Europa in foto's


De fototentoonstelling van ex-Pannenoar Michiel Hendryckx in het Fotomuseum van Antwerpen loopt nog tot 10 januari 2010 (tweede verdieping). Zwart-wit is zijn ware moedertaal. Het schijnt een groot succes te zijn. (ik zal zeker eens gaan zien). Titel "Dolen. Onderweg in Europa" (iets typisch voor Michiel). Bij de tentoonstelling hoort een boek uitgegeven bij uitgeverij Lannoo dat te koop is in de museumshop voor 45 euro. Kijk>>>

Lees ook het artikel + videoclip onderaan uit De Standaard Lees>>>

".... Ik vind het Engelse woord wanderer geweldig, omdat het tegelijk beweging en verwondering oproept...."

"... Nee. Ik heb ooit een kinderwens gehad, maar mijn toenmalige partner zei: ik wil geen kinderen van een zot. Korte tijd later heeft die me laten zitten en kinderen gemaakt met een saaie vent. Later heb ik vrouwen gekend die al kinderen hadden. Ook goed, dacht ik. Voor een man is het geen drama kinderloos te sterven. Puur biologisch heeft een mannelijk lichaam gedaan wat het moest doen wanneer het ejaculeert. Of dat nu in de lucht is of in een vrouw, maakt niet zoveel uit. Maar een vrouwenlichaam is een machine om kinderen te baren, dat komt in opstand als het daarvoor niet gediend heeft. Geertrui wilde graag kinderen, en een man die zijn vrouw een kind weigert, dat is misdadig. Al heb ik nu wel gezegd: niet nog één. Omdat ik er te oud voor ben geworden...'' ( Geertrui woont één straat verder )

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Nieuw Woonerf Walhofpark in Adinkerke (vervolg van Lees>>>)

Guido Mahieu scheef ons:

"..hieronder het Walhof in 1643 volgens een voor Sanderus Verheerlijkt Vlaanderen, maar er niet in opgenomen, tekening. En een tekening uit een grondboek van de Abdij ter duinen uit 1709. Het hooghof komt ongeveer overeen met het speelpleintje, het afgebroken Ackethof bevatte nog een gedeelte dat tot het originele hof terug ging. In 1992 hebben wij er door grondboringen nog de walgrachten kunnen terugvinden...

".. De eigenaars in 1643 waren de familie De Schynkele. Het Walhof zelf komt niet voor in de leenregisters van de Burg van Veurne. Bijhorende percelen echter wel. Op de tekening voor Verheerlijkt Vlaanderen is te zien dat het Langeleed toen nog bevaarbaar was (scheepjes). De bomen op de voorgrond vormden de grens van een processieweg. De toegangspoort stond op wat nu parking Maretak en wegje ernaast is. De tekening is gemaakt van op de kerktoren. Bij het onderzoek in 1992 waren de verschillende elementen van op de toren nog duidelijk te onderscheiden. De betonplaten die de Heldenweg van de wijk scheiden staan midden in wat de Zuidelijke 20 m brede walgracht was. De Oostelijke walgracht van het hooghof situeerde zich op de grens van de percelen van de huizen in de Stationstraat .."

Dank u wel Guido voor deze verhelderende historische uitleg

 

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
100 jaar Panne-Instituut

Oproep tot medewerking viering 100 jaar Panne-Instituut:
"...
Volgend jaar, in oktober 2010, wordt de 100° verjaardag van de oprichting van de vrije lekenschool "Institut Pannois" feestelijk in herinnering gebracht. De vrije lekenschool hield alsdusdanig op te bestaan in 1957 toen ze werd opgenomen in het gemeenschapsonderwijs.
Het huidige comité is reeds geruime tijd bezig met het verzamelen van documentatiemateriaal voor een jubileu mbo ek dat zal voorgesteld worden in de feestzaal van het gemeentehuis.
De eerste lessen werden onderricht door juffrouw Degraeve in villa "Marie-Louise" in de Zeelaan. Binnen zeer korte termijn werden de eerste klaslokalen met woning voor de directrice opgericht in de Verenigingstraat, en dit alles uitsluitend met inbreng van privé-schenkingen.
Bij deze doen wij een oproep aan allen die documentatie, foto's en postkaarten bezitten om deze een paar dagen ter beschikking te stellen om ze in te scannen voor illustraties in het gedenkboek.
Meer bepaald hadden wij graag meer informatie over villa "Marie-Louise", destijds uitgebaat door Staf Anseele als pension "Marie-Louise", waar de eerste lessen werden gegeven.
Dit is ook een oproep om mogelijks terug in het bezit te komen van het muursculptuur geschonken door beeldhouwer Auguste Beernaerts dat destijds de inkom van de school sierde.
Het kunstwerk verbeeldt de vrijheidsboom met als onderschrift "l'enseignement libre peut et doit tout discuter en mettant au préalable les enfants sur la voi ample et directe de l'investigation personelle".
U kunt contact opnemen met één van de leden van het comité : Marc Bossuyt , Eddy Deboyser, Germain Dezeure en Wim Dezeure, hetzij per adres Germain Dezeure Gebr. Roosemontlaan 4, hetzij per email : panne.instituut@skynet.be
Met dank vooraf voor het tijdelijk ter beschikking stellen van documentatie,
Het comité .."

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Eerste overtocht Nieuwpoort Ramsgate

Deze zomer is mijn zoon Pascal Decoussemaeker voor de eerste maal alleen het kanaal over gevaren met zijn vrouw Anna-Liza en de 2 kinderen (9 en 13j) tezamen met een vriend François. Voor een sfeerfilmpje van zijn overtocht bekijk hieronder zijn YouTube clip

 
Alvast bedankt voor uw reactie!