Nieuws uit de gemeente

GRUP Dumontwijk ongunstig geadviseerd in de GECORO

In november 2003 is de vorige GECORO gestart met de bespreking van het GRUP (vroeger BPA genoemd gestart door de gemeente op 22 november 2002). Dit GRUP legt de stedebouwkundige bepalingen vast voor de beschermde Dumontwijk om de "..ruimtelijke draagkracht te verzekeren en de kwaliteit en de eigenheid van de wijk te bewaren..". Naast de algemene bepalingen zijn er 3 zones voorzien in dat plan elk met specifieke bepalingen:
1. Residentiële woonzone in een groen kader.
2. Multifunctionele zone (deel Duinkerkelaan + Westkant Zeelaan)
3. Multifunctionele zone - zeefront ts Vuurtorenplein en Suzanneweg;
elk met hun eigen stedenbouwkundige bepalingen
De vorige GECORO heeft de eerste ontwerpteksten artikelsgewijs grondig besproken met het studiebureau WVI. (meerdere vergaderingen). Het advies naar het schepencollege was destijds gunstig maar in extremis werd alles geschorst door de opdrachtgever (nl het schepencollege) toen de besprekingen met "Onroerend Erfgoed" begonnen (OE)(vroeger "Monumenten en Landschappen" genoemd) en toen er immobilia belangen waren omdat het BPA verder reikte dan het beschermd gedeelte.
De betrachting van OE was om een sluitend geheel te vormen met het Herwaarderingsplan van de wijk, waar alle reglementaire bepalingen, erfgoed kenmerken en subsidiemogelijkheden in detail voorzien zouden worden. Men beoogde maximale rechtszekerheid en duidelijkheid. Juridisch bleek al snel dat bepaalde bepalingen thuishoorden in het GRUP en deze werden bij de besprekingen met OE opgenomen. De lijst van de "waardevolle gebouwen" werd eruit gelicht en werd door OE opgenomen in het nieuw ministerieel besluit van 27 november 2007). De overige bepalingen niet van stedenbouwkundige aard werden opgenomen in het Herwaarderingsplan. (het ontwerp van de VISIE was reeds klaar op 18 februari 2008 en wacht op advies van de GECORO) Details>>>
Nu vecht de nieuwe GECORO, om juridische redenen, deze bepalingen in het GRUP aan en adviseert zelfs om geen GRUP meer te maken voor de "Residentiële woonzone" maar zich te beperken tot een nieuwe afzonderlijke GRUP te maken waar beide kanten van de Zeelaan + de Duinkerkenlaan zouden vervat worden.
Dit globaal "ongusntig advies" was evenwel verre van unaniem. Anderen hadden het GRUP niet gelezen en zijn voortgegaan op de conclusies van een interne werkgroep bestaande uit belanghebbende Niet experten.

Hoelang zal dat geklummel nog duren? (reeds 6jaar) en hoeveel zal dat nog kosten?
In ieder geval blijft OE "bindend advies" houden en kunnen zij alle bepalingen die nu in het ontwerp staan en eventueel zouden geschrapt worden door het schepencollege, toch verder blijven toepassen.

Is dat een voorbeeld van behoorlijk gemeentebestuur en zal men zo in goede verstandhouding samenwerken met OE?

Benieuwd wat het schepencollege zal beslissen op de vergadering van het schepencollege van vrijdag 25 september, na dit vernietigend advies van de GECORO. Het zou zeker geen voorbeeld van behoorlijk gemeentebestuur indien dit GRUP terug zou verworpen worden en het zou de goede gemeentelijke verstandhouding met OE zeker niet bevorderen?

Hierover uitgebreid artikel in het Wekelijks Nieuws van 18 september 2009 (..schepen Roland Floorizoone neemt nog geen standpunt in maar benadrukt dat het Herwaarderingsplan door dat negatieve advies niet in het gedrag komt maar OE is vragende partij voor dit plan, dat op zichzelf geen wettelijke waarde heeft, te koppelen aan het GRUP... In het ontwerp, waar OE zijn principieel zijn akkoord aan gegeven heeft, is dit wel voorzien). Wordt vervolgd.

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Week-end Tweede Verblijvers
Het was een schot in de roos. Tot een betere gemeentelijke communicatie naar de "tweede verblijvers" werd vroeger meermaals opgeroepen in DE BLIEDEMAKER en recentelijk in DepanneBlogt.
Dit eerste WE werd erg gewaardeerd door deze "tweede verblijvers". 7.500 eigenaars werden op hun thuisadres aangeschreven in 4 talen. (merk op: er zijn 5.000 woningen van Pannenoars). De respons was overweldigend! Eindelijk eens een geste naar de "tweede verblijvers" waar men veel sympathie voor opbracht. Ook veel oorspronkelijke Pannenoars waren er die hier een "pied à terre" hebben. Een initiatief zeker voor herhaling vatbaar. Eindelijk eens een brief op hun thuisadres anders dan voor betalingen.
Vele "tweede verblijvers" zijn derhalve dit WE hiervoor speciaal naar De Panne gekomen (..in quasi geen enkel restaurant was nog een tafeltje vrij). De wandelingen werden overrompeld. (vooral de franstaligen: groepen van 150 man!). De speech van de burgemeester en de kennismaking met het voltallig schepencollege werd zeer geapprecieerd. (maar de geluidsinstallatie was te zwak om het geroezemoes tijdens de Nederlandstalige speech te overstelpen (>900 gasten!) , maar toen de franstalige versie kwam werd het muisstil (verklaring?)).
Ook de infostanden van de gemeente en de Nachtegaal werden druk bezocht. De mensen die deze infostands bemannen, werden continu overspoeld met vragen en suggesties. Ook dit idee was een schot in de roos en beantwoordt zichtbaar aan een nood die bij honderden tweedeverblijvers heerst. Velen hebben er hun suggesties en vragen op papier gezet. Zo zal men bijvoorbeeld onverwijlt een oplossing moeten vinden voor de vuilniszakken van die mensen die bij vertrek hun vuilzak ergens willen achterlaten. Ook hebben er zich veel ingeschreven op de mailinglijst van de culturele dienst. Ook aan de infostand "belastingen" was het druk. De evaluatie gebeurt door de Toeistische Dienst en zal zeer leerzaam zijn. Zo werd onder meer gevraagd voor volgende editie ook infostandjes te voorzien van winkels en HORECAzaken. (alhoewel moeilijk juist op een druk WE?). Hopelijk komt hierover een openbare feedback, zodat we het hier kunnen mededelen.
Voor een mooie reportage en veel positieve reacties Lees DepanneBlogt >>>
   
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Vastgoedprijzen


Grafiek voor De Panne - Villa's

(Bron: De Tijd)

Op 5 september 2009 was de bijlage Netto volledig gewijd aan de evolutie van de vastgoedprijzen in België (volgens de officiële cijfers van de federale overheidsdienst economie). Per provincie en zelfs per gemeente worden die cijfers besproken. Tengevolge de crisis zijn er in West-Vlaanderen beduidend minder transacties geweest in de villaverkoop en appartementverkoop. Ook in 2009 verwacht men een daling van 10%. Vandaar meestal een prijsdaling, Aan de kust hebben in 2008 vooral de nieuwbouwappartementen klappen gekregen. De herverkoop van appartementen was redelijk goed.
Hieronder vindt u in tabel de cijfers voor de Westkust 2008. Merk op dat De Panne serieus achterboert t.o.v. Koksijde en Nieuwpoort. Vandaar dat het goed is dat de gemeente de huidige "tweede verblijvers"tevreden maakt, want mondelinge de mondelinge reclame van dit publiek is zeer belangrijk om kennissen en vrienden naar hier te trekken.
Meer info in De Tijd >>>>

Evolutie 2008 (sit 1.1.2009)
Huizen
Villa's
Appartement
De Panne
-17,5%
-22;0%
-8,2%
Koksijde
+10,2%
-4,7%
+5,5%
Nieuwpoort
+14,5%
-22,6%
+1,9%
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
De Smokkelfietsroute blijft doorgaan in de winter (Vervolg van Lees>>>)


De Wandelzoektocht van De Nachtegaal is afgesloten (50 mooie prijzen werden uitgereikt op de receptie van de "tweede verblijvers").

Maar de Smokkelroute loopt door en heeft een zeer groot succes. Ook de bijhorende rugzakjes werden zeer frequent afgehaald aan de balie van de Nachtegaal (gemiddeld 5 per dag in het seizoen). Zeer leuke activiteiten voor jong en oud.

je kunt de route ook downloaden op uw fietsGSM Kijk>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Pannesprokkels

- Ontwerper ir. architect Dries Vanhove werd aangesteld voor de renovatie van Le Chalutier . Deze zal nog dit jaar het dossier indienen voor onderhoudsubsidies (o.a. houtworm..). Pas volgend jaar wordt het restauratiedossier opgesteld om in te dienen voor september 2010. (uitvoering 2011?? 100 jaar De Panne)

-Op vrijdag 11 september was er een vergadering met de gemeentelijke diensten, andere initiatiefnemers en in aanwezigheid van de schepenen van cultuur en toerisme ter voorbereiding van 100 jaar De Panne. Naar 't schijnt was de vergadering na 5 minuten afgelopen (bevoegdheden schepenen?). Weet iemand hier meer over? Graag reactie

- Er komt een derde rijvak vanaf de afrit van de snelweg tot aan de rotonde om het inritsen van de Fransen te vergemakkelijken. Dit lost natuurlijk het probleem van de Plopsa-files niet op (tweede brug nodig: definitief of direct voorlopig?)

- er is een gratis openbare Hotspot rond het gemeentehuis. Naam: "Bib De Panne"; Wachtwoord: lindenlaan2.
Ook gehoord op de receptie van de "tweede verblijvers" dat dit een geweldig pluspunt zou zijn indien de gemeente ook een WIFI zou voorzien op de Zeedijk (cf Zeedijk Knokke op 6 plaatsen aan 0,15 €/min)
In Bray-Dunes en Oostduinkerke bestaan op de zeedijk etablissementen met de mogelijkheid met gratis draadloos internetnetwerk op hun terras via free-hotspot.com. Om toegang te krijgen dienen de gebruikers akkoord te gaan met het bekijken van een advertentie. Voor deze innovatie is free-hotspot.com onderscheiden met de prestigieuze WBI (Wireless Broadband Innovation) Award voor "Beste Publieke Wi-Fi product van 2006". De winstgevendheid van hun programma voor HotSpot eigenaren is ook erkend door free-hotspot.com's benoeming tot "Best Business Idea" voor de horeca tijdens de FIZZZ Awards 2006 in Duitsland. Kijk>>>

- Volgende gemeenteraad op dinsdag 22 september om 20 uur Agenda>>>
Voor het verslag van laatste gemeenteraad over het uitstel van de renovatie aan de Zeelaan Lees>>
De bestrating van het stukje Zeelaan tussen de "rode lichten" en de Zeedijk zijn begonnen op maandag 7 september. Bijna klaar. Zal zeer mooi zijn!

- De vernieuwde dijk te Adinkerke wordt geopend op 18 september om 19 uur. (iedereen is van harte welkom!). Ook de gerenoveerde Vierendeel brug wordt ingehuldigd. Lees>>>>.
Ter gelegenheid hiervan wordt ir. Jan Vetters bedankt voor de jarenlange vlotte samenwerking van "Wegen en Verkeer Brugge" met het gemeentebestuur. Nu hij op pensioen is zal hij zekerlijk vragen aan de gemeente opdat ze de eerste stappen zouden zetten voor de bescherming van de Vierendeelbrug. Maurits Timperman die in Brussel in het comité zit betreffende klasseringen staat hier zeer positief tegenover.
"..Als er iets moet geklasseerd worden in Adinkerke is het zeker die brug!.."
zegt Jan.

- Ook dit jaar is er op zaterdag 26 september "Dag van de Klant" bij de UNIZO winkels van De Panne. De klanten zullen verrast worden met attenties die voor jong en oud aantrekkelijk blijven, nl. een prachtige roos, krokante kaneelkoekjes, overgoten met pure chocolade in een feestelijk geschenkdoosje, Blond Panneschum of een eigen attentie van de winkel. Dank U UNIZO-leden!

- Koksijde: de fracties LDD - burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Herwig Vollon - en Open VLD zetelen nu als "Lijst van de Burgemeester". Ze nemen onder die naam ook samen deel aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen.- De firma Braet is volop bezig munitie te ruimen op het terrein in Oostduinkerke waar de Golf Hof Ter Hille komt. Nadien wordt er nog een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De gemeente wacht op een bouwvergunning. - Scenarist Hugo Van Laere ontdekt dat Koksijde een variatie heeft aan heel verscheiden architectuur. Die wilde hij absoluut in de reeks (DAVID op VTM) hebben. Alle personages moesten in een andere stijl van gebouw wonen om hun karakter te typeren. Dat heeft hij daar allemaal gevonden.-(Uit Het Nieuwsblad).
David speelt zich af in Koksijde omdat de kustgemeente financieel bijspringt De serie start vanaf vrijdag op VTM (208 afleveringen). De gemeente sponsert voor 200.000 euro voor naambekendheid van al hun toplocaties (goesting voor toeristen + leuk voor de inwoners om die locaties te herkennen). Nu denkt men reeds op een vervolg rond Wereldoorlog I. Ies dit niet eerder iets voor De Panne? (Océan hospitaal; Koninklijke Villa's,...)
Koksijde heeft tezamen met Veurne en Diksmuide een overeenkomst afgesloten binnen het Europees Interregproject IVB NWE voor duurzaam transport in de grensregio. Ook WVI en de Lijn zijn partner. Resultaat: rond het station van Koksijde zal heel wat gebeuren. Er komt een nieuw verhoogd perron, een gans nieuw stationsgebouw en een nieuwe parking waar al de voorzieningen zullen ingewerkt zijn voor de tram naar Veurne.

- DE BLIEDEMAKER bereidt een nieuwe wandeling voor: "ArchitectuurBad in De Panne-Bad"

- met de MOLOK vuilbakken op de Zeedijk is veel verproperd maar het is zeker nog geen volledige oplossing. DE BLIEDEMAKER opteert voor grote openingen zodanig dat ook huisvuil kan gestort worden. Lees>>> . De gemeente willen hun huisvuilstatistieken naar omlaag krijgen (hebben ook hiervoor een mooie subsidie gekregen). De toerist verlangt een propere zeedijk zonder opengescheurde vuilzakken door de meeuwen. Ik denk dat properheid zou moeten primeren t.o.v. de kostprijs in een "rijke gemeente". (de foto hiernaast, juist voor den "Albert Premier", is recent en toont een grote opening)
Tussen 1 januari 2009 en 15 augustus 2009 hebben de GAS-ambtenaren 297 overtredingen vastgesteld waarvoor er ook een geldboete werd opgelegd. Veelal ging het hier om zwerfvuil en sluikstorten.

- Mooie verbetering in de Dumontwijk Lees>>>

- Levend olievat aangespoeld op het strand in de voormiddag en werd na 15.30 uur door de bull van de gemeente weggedaan, Veel mensen hebben het dus gezien en de balangstelling was groot toen Isabel er foto's voor De Panneblogt nam.
Wel zetten enkele van die eendenmossels in het zeewateraquarium van de Nachtegaal. Lees>>>

- Op woensdag 16 september waren DE BLIEDEMAKER en Ginette precies 44 jaar getrouwd. Ze zijn beide gehuwd op de leeftijd van 22 jaar en zijn nu beide 66 jaar.
Dus 22; 44 en 66 jaar

 
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Mooi geschilderd stratenplan van De Panne
Een 30-tal handelaars in De Panne hebben gesponserd voor een mooie artistiek ingekleurde luchtfoto van onze gemeente. (70 cm x 50 cm). Je kan hem gratis krijgen in de desbetreffende handelszaken. (vb Anvers, 't Zonnke, Eclipse, Cecil, Hotel aan Zee...). Op de achterkant staat weinig reclame (buiten Delhaize en Demuysere). Vandaar mooi om te laten inkaderen bij sponser Point Cadres.
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Programma gemeentebestuur

Schepencollege: foto DepanneBlogt

We zijn momenteel ongeveer halverwege de 6 jaar van de huidige leglisatuur. Met groot getrom werd bij de aanvang het VEDA programma aangekondigd. Tijd dus voor een tussentijdse evaluatie. Er is inderdaad nog veel werk aan de winkel: infrastructuur; mobiliteit; fietspaden..Termeer daar op het einde van het jaar een nieuw meerjarenprogramma zal opgemaakt worden. Beslist zullen meer mankracht moeten voorzien worden om De Panne rein te houden (één van de grootste klachten tegen de huidige verloedering) LEES>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
PANNETHEKA
Jacqueline heeft nog wat interessante herinneringen uit de "goede oude tijd" op haar site gezet Lees>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
De Nachtegaal nodigt u allen uit!

De NACHTEGAAL draait op volle toeren. Ook in het najaar worden er tal van evenementen georganiseerd. LEES>>>
- "geplukt uit de natuur": Tentoonstelling over geperste bloemen
- Fototentoonstelling "Natuur in pixels" (nog tot 15 oktober)
- Voordracht "Rituele planten in Europa" op 22 september  om 19u30
- Voordracht "Uithoven van de duinenabdij" op 28 oktober om 19 uur
- Voordracht "Energie uit de getijdenwerking" op 19 november om 19 uur
- Voordracht "Mosdiertjes" op 15 december om 19:30
- "Week van het Bos" van 11 tot 18 oktober (zeker de Safari en de Poëzienocturne niet missen)

En vooral niet vergeten het NATUURFESTIVAL gedurende het WE van 3 en 4 oktober in nauwe samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten. Het is de bedoeling om de inwoners en de tweede verblijvers te boeien voor onze mooie natuur rond De Panne. Het wordt ongetwijfeld terug een leerrijk en vooral leuk weekend voor het hele gezin! Voor het zeer uitgebreide programma Lees>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Nationale Conventie JCI 2009

Dit WE organiseert de JCI Veurne-Westkust een grote conventie te Koksijde. Een kleine 1000 enthousiaste deelnemers zijn ingeschreven voor een uitgebreid programma (debatten, bedrijfsbezoeken, workshops, vormingscursussen, natuurwandelingen, montainbiketour..). Een bewijs dat we nog jongeren hebben met visie en die hun handen uit de mouwen kunnen steken.
Voor meer info surf naar hun website>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Nieuw Woonerf Walhofpark in Adinkerke (vervolg van Lees>>>)

 

 

Johan Bonte heeft geantwoord op de oproep van DE BLIEDEMAKER om te weten waar de hoeve "Walhof" vroeger gelegen was in Adinkerke:

"...De hoeve "walhof" stond inderdaad op het terrein dat nu verkaveld is door Bostoen.De hoeve zelf stond ongeveer ter hoogte waar de minipitch gestaan heeft. Als je op de parking van de "Maretak" staat volg je het straatje, het huis dat daar op de hoek staat komt ongeveer overeen met het begin van de stallen. Als je de volledige parking volgt tot ongeveer op het eind stond dan recht voor je de woning van de "Walhofhoeve"..."

Dank U Johan

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
100 jaar Panne-Instituut

Oproep tot medewerking viering 100 jaar Panne-Instituut:
"...
Volgend jaar, in oktober 2010, wordt de 100° verjaardag van de oprichting van de vrije lekenschool "Institut Pannois" feestelijk in herinnering gebracht. De vrije lekenschool hield alsdusdanig op te bestaan in 1957 toen ze werd opgenomen in het gemeenschapsonderwijs.
Het huidige comité is reeds geruime tijd bezig met het verzamelen van documentatiemateriaal voor een jubileu mbo ek dat op 04/10/2010 zal voorgesteld worden in de feestzaal van het gemeentehuis.
De eerste lessen werden onderricht door juffrouw Degraeve in villa "Marie-Louise" in de Zeelaan. Binnen zeer korte termijn werden de eerste klaslokalen met woning voor de directrice opgericht in de Verenigingstraat, en dit alles uitsluitend met inbreng van privé-schenkingen.
Bij deze doen wij een oproep aan allen die documentatie, foto's en postkaarten bezitten om deze een paar dagen ter beschikking te stellen om ze in te scannen voor illustraties in het gedenkboek.
Meerbepaald hadden wij graag meer informatie over villa "Marie-Louise", destijds uitgebaat door Staf Anseele als pension "Marie-Louise", waar de eerste lessen werden gegeven.
Dit is ook een oproep om mogelijks terug in het bezit te komen van het muursculptuur geschonken door beeldhouwer Auguste Beernaerts dat destijds de inkom van de school sierde.
Het kunstwerk verbeeldt de vrijheidsboom met als onderschrift "l'enseignement libre peut et doit tout discuter en mettant au préalable les enfants sur la voi ample et directe de l'investigation personelle".
U kunt contact opnemen met één van de leden van het comité : Marc Bossuyt , Eddy Deboyser, Germain Dezeure en Wim Dezeure, hetzij per adres Germain Dezeure Gebr. Roosemontlaan 4, hetzij per email : panne.instituut@skynet.be
Met dank vooraf voor het tijdelijk ter beschikking stellen van documentatie,
Het comité .."

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
De verkavelaars van duin en strand zijn inderdaad ook in Adinkerke geland!
 

Tekst opgestuurd door Michel Casteleyn

"..Als één van de omwonenden van Villa Emma kan ik enkel stellen dat we de strijd niet zo snel mogen opgeven.  Ook Adinkerke wordt stilaan omgetoverd in één groot vakantiedomein, met alle gevolgen vandien.
Wij zijn alvast met een procedure bij de Raad Van State gestart tegen de vakantiewoningen voorzien op het domein van Villa Emma.
Misschien zal dit iets veranderen, misschien ook helemaal niet,maar het is de moeite waard om het te proberen.
Lees meer op redhetkasteeltje.be .."


Alvast bedankt voor uw reactie!