Nieuws uit de gemeente

WIKI: 350 jaar geleden was hier de "Bataille des Dunes"
Ongelooflijk hoe vaak er gevochten geweest is om de macht van de strategische haven Duinkerken. Iedereen weet dat de geallieerden de "Festung Dunkerque" nooit hebben kunnen heroveren in de laatste wereldoorlog (vandaar het militair kerkhof van de Tsjechen in Adinkerke + Duinkerken volledig plat gebombardeerd).
Maar weinig weten dat 350 jaar geleden " La Bataille des Dunes" een grote kentering gebracht heeft aan de destijdse machtsverhoudingen. En nog minder weten dat voor deze slag 22.000 Franse soldaten gelegerd waren in onze duinen van Adinkerke tot Leffrinckkoucke. (zie oude kaarten van het archief van Duinkerken). De 350ste verjaardag van deze overwinning van de Fransen en de Engelsen op de Spanjaarden werd gevierd in Duinkerken. Deze zomer was er nog een prachtige tentoonstelling in het indrukwekkend "Fort de Dunes" door het "Musée Portuaire de Dunkerque". Ik denk dat we over deze beslissende veldslag in onze duinen te weinig geleerd hebben op school.
Mijn bekommernis is nu: de huidige grens tussen De Panne en Bray-Dunes, is die vastgelegd door deze slag?? We weten veel over de grenspalen sinds Napoleon, maar wat voordien? Wie weet meer hierover?
Over "La Bataille des Dunes" Lees WIKI >>>
Men kon moeilijker een betere plaats uitkiezen om deze slag te herdenken dan dit fort. Dat grote bakstenen complex werd immers in 1878-1880 gebouwd uit schrik dat er terug een aanval zou gebeuren op Frankrijk. Dit fort - 5 ha groot voor 500 soldaten- maakte deel uit van de Franse verdedigingslinie van generaal Séré de Rivières, die de grenzen van Frankrijk moest vrijwaren na de Frans-Duitse oorlog van 1870. (is ook de grootste bakstenen constructie van West-Europa met de gele bakstenen van Nieuwpoort). De Pruisen zijn dan pas in 1914 gekomen en niet verder geraakt dan de IJzer. Dit fort is dus nooit gebruikt geweest. Alleen als opvangcentrum voor de evacuatie van de geallieerde soldaten in mei 1940 tijdens de "Operatie Dynamo"
Toegevoegd door Alain Fontaine;
".. Eind mei en begin juni 1940 was het fort  het hoofdkwartier van de 12de Gemotoriseerd Infanterie Divisie ( 12 DIM - waaraan het monument op de dijk van Bray-Dunes staat), deze Franse divisie had als opdracht de verdediging van het Noord van de stelling Duinkerke. Deze divisie was onder het bevel van Generaal Guillaume Janssen. Op 2 juin 1940 stierf Gen Janssen en een gedeelte van zijn staf ( in de koer van het fort) opeenvolging van een hevig bombardement, op 3 juin 1940 een luchtbombardement viel opnieuw op het fort en deed +/- 100 doden,allemaal militairen van de Franse 12 DIM (zie kerkhof voor het fort). .."
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Muurtje op de Zeedijk in De Panne?
 

Op donderdag 3 september 2009 werd het Kustveiligheidsplan tegen overstromingen voorgesteld te Nieuwpoort. De opkomst was groot; (maar van De Panne beperkt tot 1 politieker (N.D.) + 1 grote aannemer(Braet)). Het betreft hier niet het eigenlijk plan maar het was de inspraakvergadering voor de Westkust van het de "kennisgevingsdossier voor het MilieuEffectenRapport". (dit document is ter inzake bij de MILIEUDIENST van De Panne (inspraak 30 dagen) of kunt u opvragen via internet LEES>>> (pas op: kan tijdje duren om te downloaden, pdf document van 319 pagina's + veel figuren).
Meerdere kustgemeenten zetten het op hun website. (vb. Koksijde)
In de bijlage van DepanneBlogt heeft Noël Hoste ook reeds dit thema belicht Lees>>>
Het plan heeft een planhorizon tot het jaar 2050 maar de uitvoeringsperiode is voorzien van 2010 tot 2015. De grootste risico's in onze omgeving is de IJzermonding te Nieuwpoort. (zie Focus vrijdagavond). Maar ook in De Panne behoort tot 1/4 van de Belgische kust, waar er risico's zijn en waar ingrijpende maatregelen zullen genomen worden.
1. gedeelte zeedijk voor de hoogbouw: "hoog strand" is "weinig erosief" maar toch zal er een muurtje moeten gebouwd worden van 0,70 m hoog boven op de zeedijk. (te funderen op het dak van de bestaande + de nieuwe garages). (voor De Panne denkt men ook aan palen met wegneembare schotten). Alternatief is zand via strandsuppletie om de 5 jaar te herzien. (op het "droog zand"; afstand tussen gebouwen en afslagpunt > 30m; totaal ongeveer 40.000 m3)
2. Ter hoogte van het rondpunt aan de Dynastielaan (waar Christophorus): duinsuppletie in de duinen
3. Ter hoogte van het vissersdorp: strandsuppletie.
In het debat werden ook vragen gesteld of garages onder de Zeedijk voor of nadelig zijn voor de kustversteviging. Het antwoord van de ingenieurs (waaronder burgemeester Roland Crabbe) was duidelijk positief. Een ondergrondse constuctie is dijkversterkend! Wel worden de eisen voor de bewapening van de nieuwe garages verzwaard, voor de ondergrondse garagemuur kant zee. (zijn o.a. ook geëist worden voor de garages van het nieuwe complex aan het "Strand Motel").
Het onderlopen van garages zou moeten voorkomen worden door evacuatie van de auto's op voorhand. Immers die zware 50-jarige stormen zijn meestal een 3-tal dagen op voorhand te voorzien en men heeft tijd om alle gemeenten te verwittigen via het noodplan. Het risico van onderlopen van kelders en garages is veel groter in de meestal lager gelegen straten achter de zeedijk.
De hypotheses van het project zijn:
- overslagdebiet over de zeewering moet blijven tot 1l/m/s bij een 1000-jarige storm (TAW 7m) (de storm van 1953 wordt als een 1/250 jarige storm beschouwd)
- bij nog zwaardere stormen mogen geen bressen naar het achterland ontstaan.(TAW 8m)
- 30 cm zeespiegelstijging in 2050 door broeikasteffect
Het zal deze MER studie + de kostenbaten analyse zijn, die in juni 2010 klaar moet zijn en waarmee zal beslist worden waar welke maatregelen uiteindelijk zullen genomen worden in de eerste 5 jaar!
Er is een mooi samenvattende brochure te verkrijgen bij de "Afdeling Kust" t.a.v. johnv.pauwels@mow.vlaanderen.be
Ook 5 fotoknipsels i.v.m. De Panne uit het rapport Kijk>>>
Dergelijke maatregelen hebben grote impact op het Toerisme en de Horeca (meestal in positieve zin: verbredingen strand; verbredingen zeedijken soms in 2 niveaus (vb Middelkerke), ..). Er zal dus veel veranderen aan ons huidig kustbeeld.
De duurste ingrepen situeren zich in de 3 kusthavens.

   
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Nieuw Woonerf Walhofpark in Adinkerke
 
(oorspronkelijke tekst op aanvraag geschrapt)
De hoeve Walhof lag die in Adinkerke waar nu de Walhofstraat? (in verkaveling Bostoen?)
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Twee ondernemer van De Panne genomineerd tot ondernemer van het jaar voor de Westkust.
 

WestkustMedia, m.n. Frederic Devos, organiseert op 16 november 2009 de uitreiking van de Westkust Awards. Via een stemkaart zullen alle inwoners van Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort kunnen kiezen voor: Persoonlijkheid van het jaar
Sportfiguur van het jaar
Ondernemer van het jaar
Vereninging van het jaar
Jong talent van het jaar

Voor De Panne zijn volgende twee Pannese firma's genomineerd tot" 0ndernemer van het jaar" : (gaat ook tot in Noord Frankrijk - franse editie)
- Acou For Men
- DZI   Ondernemer in Dak en Zink werken van Bram Degrieck

en Stéphane Buyens van de Fox tot "Persoonlijkheid van het jaar"

Meer info>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Weekend van de tweede-verblijver (vervolg van Lees>>>)

Op zaterdag 12 en zondag 13 september worden de tweede verblijvers speciaal in de watten gelegd tijdens het "Week-end voor de tweede verblijvers". Het is de eerste maal dat de gemeente De Panne zoiets organiseert op aanvraag van meerdere tweede verblijvers en uit respect voor hen.
Wel wordt gevraagd vóór maandag 7 september het deelname coupon op te sturen Lees>>> . Er schijnt reeds veel reactie toegekomen te zijn op de gemeente. (ongeveer 2 x 400 voor de receptie + meer dan 150 voor de Dumontwandelingen + ook veel voor de "halve groene gordelwandeling). Blijkbaar is er dus een behoefte aan dergelijke activiteiten.
Aan de reacties in DepanneBlogt valt te zien dat veel inwoners het nut van dergelijk evenement nog niet inzien.

Vandaag staat er een uitgebreid artikel in het Wekelijks Nieuws van schepen Marc Decoussemaeker met ook 2 artikels over de reacties van Will Vansteene en Willy Zoete.
".. Het is belangrijk dat de tweede verblijvers op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de gemeente en ook van het bestuur ervan. Om 16 uur is de verwelkoming door de burgemeester in "De Boare". Daar zullen ook de leden van het gemeentebestuur en de diensthoofden voorgesteld worden. De verschillende gemeentediensten zullen er over een stand beschikken, waar de tweede verblijvers terecht kunnen voor allerlei informatie. Ook DE BLIEDEMAKER heeft veel tweede verblijver lezers en zal dus benieuwd om velen "in visu" op beide recepties te ontmoeten. In het artikel onderstreept ook de schepen het belang van de tweede verblijvers voor de handel en wandel in de badplaats..."

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
 
Pannesprokkels
 

- Het gaat blijkbaar goed in de appartementverkoop in De Panne. Na het bouwverlof lijken alle bouwwerven herstart te zijn. Zelfs de werf Eden Palace is gestart LEES>>>
En ernaast zal het villaatje "les Raquettes" terug vrijgemaakt worden en gerestaureerd (waar nu het de Regina Mundi/(of Mama's voor kinderen). Deze lelijk verbouwde villa is nu opgekocht door binnenhuisarchitect Wim Janssens. Ook hier komt een combinatie met ultramoderne architectuur. De troosteloze Konijnenweg zal terug een zeer mooie wijk worden, dank zij de vastberadenheid van Onroerend Erfgoed en de eigenaars die het begrepen hebben..

- Er komt een nieuwe bouwvergunning voor de Cordial om een probleem met de ballustradebreedte op te lossen. De bouwvergunning voor het groot project op de terreinen van Strand Park is goedgekeurd door het bevoegd schepencollege. Ook het appartementcomplex Becue zal opstarten.
De week-end editie van De Tijd zal een interessante bijlage bevatten met de waarden van het vastgoed

 
- de uitvoeringsstudie voor het gemeentepark door het bureau Omgeving schiet goed op. Ook de kontakten met de administraties: Natuur en Onroerend Erfgoed.

- 3 winkels sluiten in de Zeelaan: drogisterij Ollivier (ook het schoonheidsinstituut verhuisd van De Panne); bloemen De Flora; optiek Canoen. Eén nieuwe winkel in de Zeelaan nl "het huis van decorateur" (opening 9 september in 't Dorp waar vroeger Belia). Deze winkel zal slechts 's morgens open zijn. 's Namiddags in de Kerkstraat waar in de winkel ook een brasserie komt met een champagne bar. Ook buitenterras.

- Veel relationele problemen en vechtpartijen aan Westkust ( 93 vechtpartijen in zestig dagen aan de Westkust) Lees Nieuwsblad>>>

- Wegenwerken Koninklijke Baan en Albert I-laan te Koksijde. Vanaf 14 september starten grote werkzaamheden aan de fietspaden die seieuze verkeershinder zullen veroorzaken. Tot 15 december zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn langs de N34 (Koninklijke Baan - Albert I-laan) tussen Koksijde-bad en Oostduinkerke-bad (en omgekeerd).

- Er beweegt wat rond het Koksijdse Marktplein. Terwijl het rusthuis Dunecluyse uit de grond verrijst, starten de werken aan het nieuw Sociaal Huis deze maand nog. Later dit jaar nog worden het Marktplein en de Ter Duinestraat grondig hernieuwd.

- dit jaar geen monumentendag. Wel veel te bezoeken bij de buurgemeenten Lees>>>.

- Yves Decorte van Oostduinkerke (CD&V) wordt provinciaal deputé in opvolging van Jan Durnez. Dit betekent grote verderzetting van de natuurdossiers in de regio.

- 4 schapenkrengen lagen al een tijdje in de Cabourduinen. Hopelijk zal meer toegankelijkheid door burgers voorkomen dat dit niet opgemerkt wordt.

- Ontwerper ir. architect Dries Vanhout werd aangesteld voor de renovatie van Le Chalutier . Deze zal nog dit jaar het dossier indienen voor onderhoudsubsidies (o.a. houtworm..). Pas volgend jaar wordt het restauratiedossier opgesteld om in te dienen voor september 2010. (uitvoering 2011?? 100 jaar De Panne)

- Op woensdag 9 september is er een openbare GECORO vergadering om 14.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. de Ruimtelijk Uitvoeringsplannen "Zonevreemde sport en jeugdinfrastructuur", "Plopsaland" en "Dumontwijk". Meer documenten Lees>>>

- ...de NMBS zal vanaf 13 december tijdens de piekuren 5 M6-dubbeldekrijtuigen inzetten op de verbinding De Panne-Brussel (5.58 en 6.59 uur vanuit De Panne en 16.14 en 17.14 uur vanuit Brussel). De 5 comfortabele M6-rijtuigen zijn goed voor 133 zitplaatsen Bron: Nieuwsblad

- heb je de BELGICAMOSSELS geproefd (van Versluys) en nu de FLANDERS QUEEN MUSSEL (van Dezutter)? Beide excellente hangmosselen van onze eigen Noordzee. Wel een beetje duurder dan de Hollandse.

- Er komt een derde rijvak vanaf de afrit van de snelweg tot aan de rotonde om het inritsen van de Fransen te vergemakkelijken. Dit lost natuurlijk het probleem van de Plopsa-files niet op (tweede brug nodig: definitief of direct voorlopig?)

- Nieuw kookboek " Carnet de cuisine - Sterrenchefs van bij ons" verschenen waar onderander Stéphane Buyens van de Fox aan meegewerkt heeft Lees>>>

- "...Unizo vraagt het schepencollege om de Zeelaan een 'upgrade' te geven, in afwachting van een bouwvergunning voor de renovatie. Dat kan onder meer door het straatmeubilair en de verlichting na te zien, de paaltjes een laagje verf te geven, de vuilnisbakken en -bollen grondig te reinigen.." bron: Het Nieuwsblad

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
BTW verlaging HORECA (vervolg van LEES>>>)
Voor de verkiezingen hebben alle politieke partijen de BTW verlaging beloofd van 21 naar 6 percent. De HORECA belooft bepaalde engagementen in ruil. (o.a 1/3 van de BTW omzetten in prijsverlaging en duidelijk afficheren of een vergelijkbaar systeem zoals in Frankrijk). Een werkgroep binnen de regering moet conclusies formuleren en men zou tot toepassing willen gaan vanaf 1 oktober 2009
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Pannetheka nieuws
Jacqueline is blij dat ze enkele mooie foto's ontvangen heeft van de "vervroren zee" in 1963 Kijk>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Veiligheid is belangrijk

De "sentiertjes" aan het gemeentepark kunnen plots gevaarlijk glad liggen bij een combinatie van bladeren, goene algen en regen. Wietze Braem had dit opgemerkt en heeft spontaan zijn vuilophaaldienst even gestopt om daaraan te verhelpen.
Goed gedaan Wietze!
Alvast bedankt voor uw reactie!