Nieuws uit de gemeente

5-Art en Erfgoedcellen (vervolg van LEES>>>)

Maandagavond 23 juni was er een eerste bijeenkomst over de erfgoedcellen,dit om de mening van de burgers te vragen aangaande de opportuniteit van een erfgoedcel voor ons onroerend erfgoed.
Wat is dat>>>
Een 30-tal bewoners waren hierop afgekomen. De goede ontvangst en de discussie in 3 werkgroepen hebben geleid tot volgend waardevol verslag LEES>>>

Spijtig van de totale afwezigheid van politiekers (op uitzondering van Martine Linthout !). De Panne heeft immers veel erfgoed, maar politiek wordt er niet op ingespeeld. Het erfgoedbeleid moet (verder) uitgewerkt worden. In tegenstelling met Nieuwpoort is er in De Panne een grote interesse van veel tweede verblijvers en uitgeweken Pannenoaren voor het erfgoed. De Panne heeft blijkbaar een veel boeiender geschiedenis en toch heeft de coördinerende ambtenaar op 5-Art niveau zijn bureau niet in De Panne maar in het gemeentehuis van Koksijde.
Hoog tijd om de overlevering over de opkomst van de grote hotels in het interbellum op te schrijven. Momenteel bestaat in De Panne alleen de Heemkundige Vereniging Panneboot P1 die onlangs erkend werd door de gemeenteraad. De archieven van de vorige Heemkundig Genootschap die via de Duinengalm (vanaf 1954) veel leden had zouden terug moeten opgevist worden in het openluchtmuseum 'Bachten de Kupe" (inderdaad waar onze reus Jan De Moerduivel" ook verdwenen was)
Een erfgoedcel zou, op een professionele wijze,vooral de individuele vrijwilligers kunnen stimuleren en coördineren die nu elk in hun eigen hoekje werken.
In Diksmuide "Hout en Blootland" 54.000 euro subsidies gekregen en de 4 deelnemende gemeenten nog eens 54.000 euro
Motivatie is essentieel!
Alvast een eerste aanzet. Wordt vervolgd.
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
BTW verlaging HORECA (vervolg van LEES>>>)

De Franse Overheid heeft een website geopend om alle informatie over de toepassing van de BTW verlaging vanaf 1 juli 2009 samen te bundelen www.baisse-tva-restauration.fr/index.html

Volgens de RADIO1 uitzending van vandaag diengaande zou minister Van Quickenborne een werkgroep opgericht hebben om de toepassingsmodaliteiten af te spreken. Helaas staat hierover nog niets op zijn website. Typisch Belgisch: men weet reeds zeer lang dat die BTW op restaurants Europees zou verlagen en men moet nu nog beginnen met de uitvoeringsmodaliteiten te bepalen.

Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Pisstopplaatsen in de Westhoek

Freddy Penel heeft een mooie fotoreportage gemaakt van de fietsrustplaatsen in de regio. Hij schrijft " Hier halen wij onze dope!" Bekijk>>>>
Er zijn er nog zeker vergeten. Stuur maar een foto op!
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Reglement op de cuistax
 

In koksijde heeft burgemeester Marc Vanden Bussche een oproep gedaan voor een reglement LEES>>>

LEES>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

 
De Smokkelfietstocht

Het Bezoekerscentrum De Nachtegaal richt nieuwe fietstocht in die volledig in het teken van de smokkelarij staat.
Nu zaterdag 27 juni wordt deze alternatieve grensoverschrijdende fietstocht plechtig ingereden door de organisatoren en genodigden. LEES>>>
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de inrijding van deze Smokkelfietstocht evenals de receptie aangeboden door de municipalité de Ghyvelde en ARGUS Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen tegen uiterlijk 25 juni aanstaande op 058/42.21.51 of via nachtegaal.anb@vlaanderen.be met vermelding van uw naam, adres en het aantal deelnemende personen.
Alle informatie vind je een handig en gratis fietsboekje (pdf, 3.54 MB) .
De Smokkeltocht kunt u downloaden voor uw Fiets GPS
Lange Lus : 27,6 km
Track in *.gdb formaat voor Garmin: www.decoussemaeker.be/smokkelfietstocht.gdb
Track volgens het universeel gpx formaat www.decoussemaeker.be/smokkelfietstocht.gpx
Korte Lus: 14,7 km
Track in *.gdb formaat voor Garmin: www.decoussemaeker.be/smokkelfietstocht1.gdb
Track volgens het universeel gpx formaat : www.decoussemaeker.be/smokkelfietstocht1.gpx

Iedereen kent het gebruik van een navigatiesysteen (GPS) voor in de auto. Wie daar eenmaal aan gewend is zal ook bij andere activiteiten het gebruik van een GPS overwegen. Het gebruik op de fiets is dan voor velen zo'n vanzelfsprekende activiteit. Helaas zijn de meeste auto-systemen niet geschikt voor het fietsen. Naast fysieke aspecten zijn de belangen ook tegenstrijdig. In de auto wil je het liefst een zo groot mogelijk scherm en is een accu altijd voorhanden, speelt het gewicht nauwelijks een rol en zorgt de auto voor voldoende bescherming tegen vocht. De voortschrijdende techniek heeft het echter mogelijk gemaakt GPS toestellen klein, licht, zuinig en waterdicht te maken zodat ze ook op de fiets gebruikt kunnen worden. Het is helaas nog geen massamarkt met veel concurrentie dus de toestellen zijn niet goedkoop en voor ieder budget haalbaar. Een belangrijk aandachtspunt is verder het kaartmateriaal
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Pannesprokkels

- NOG HEEL DE WEEK SINT PIETERSKERMIS!!!
Resterend Programma Lees>>
Filmpjes Kijk De PanneBlogt>>>

- Zonet uit goede bron vernomen dat het hotel van Dexia(de wielingen) verkocht zou zijn aan een eigenaar van verschillende rusthuizen.Hij zou van De Wielingen ook een rusthuis maken.

- Politie houdt grote razzia in dancings LEES>>>

- Zoals reeds vroeger gemeld heeft de "Raad van State" de "vordering tot schorsing" van de garages onder de Zeedijk verworpen. Desalniettemin zal het comité die de klacht heeft ingediend de voortzetting van de procedure gevraagd over het "beroep tot nietigverklaring". (mevrouw Christiane Defillet, mevrouw Mireille Peeters en de heer Jean-Paul De Grave)
Dat kan nog vele jaren aanslepen. Om andere technische en contractuele redenen werd er op de laatste gemeenteraad een dadingovereenkomst ter goedkeuring voorgesteld (echter nog niet gestemd omdat 8-8 stemmen wegens vele afwezigen in de meerderheid). Aldus zou er een einde gemaakt worden aan de geschillen tussen de betrokken partijen zijnde de gemeente De Panne en BC&E tot realisatie van 957 garages.
Zie ook verslag van de gemeenteraad LEES>>>

- dinsdag 23 juni om 20 uur gemeenteraad (openbaar): (o.a. toelichting inzake de reorganisatie door de heer Werner Strobbe en Promotieovereenkomst inzake de bouw van een garagecomplex onder de Zeedijk (is uitgesteld)).Agenda Lees>>
Het is toch wel erg dat de renovatie van de Chalutier wederom afgevoerd is. Nu het dossier administratief klaar zou zijn en de ontwerper aangeduid, is het hoog tijd om die punt te beslissen zoniet komen we te laat voor de budgetten voor de subsidies 2010. Intussen blijven we dromen van de mooie renovatie van "Villa Le Zéphyr" in Westende en het "Belle époque centrum" in Blankenberge waar een prachtige vergroting staat van onze "Villa Star".

- HET WERKT!. DE NIEUWE VUILBAKKEN. Zondagavond ben ik eens gaan rondkijken op de Zeedijk. Inderdaad sinds de oude vuilbakken weggenomen zijn en vervangen door de grote ondergrondse MOLOKs afvalcontainers zijn er nergens geen vuilzakken meer te zien. (alleen nog een opengereten grote zak van de technische dienst).
Er is ook een nieuwe milieutoezichter in dienst die de laatste weken al veel sluikstorters heeft beboet. Toch werden nog zakken vol met mosselen teruggevonden in de grote containers.
De Panne wordt proper!
(Rechtzetting: de pin-up op de foto van vorig nummer heeft niets te zien met Angeline Vanloo) -

- EuropeseKunstVerdienste tentoonstelling in de diverse zalen van het gemeentehuis is nog open tot 12 juli LEES>>>
Zoals vorige jaren komen hier ongeveer 50 bezoekers per dag op af maar weinig kopen. Ga ook eens kijken. Zeer mooie kunstwerken kunnen er gekocht worden!! lees ook in DepanneBlogt1>>> en DepanneBlogt2>>>

- op 4 juli plant het gemeentebestuur een dag rond het gemeentepark onder de mooie titel "PARK OP KOMST". Alle bewoners en gezinnen in de ruime omgeving (tot de Verenigingstraat) zijn uitgenodigd. 's Morgens de jongerenbewegingen, 's namiddags de bewoners en de gezinnen met kinderen uit de buurt.(om 14 uur in De Boare)
Met kleine groepen wordt in het park getrokken en aan de hand van een 5-tal panelen kan iedereen zijn steentje bijdragen aan dit mooi project.

- De politiezone Westkust (De Panne/Koksijde/Nieuwpoort) mag voortaan haar interventies filmen met camera's die aan de jas zijn bevestigd. De Senaatscommissie Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat een mouw past aan een aantal lacunes en toepassingsproblemen van de huidige camerawet.
De politiezone Westkust kondigde enkele weken geleden het gebruik van mobiele bewakingscamera's aan in het kader van de openbare handhaving, maar de wetgeving was daar nog niet helemaal klaar voor. Open VLD-volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu drong toen aan om de wet snel aan te passen. Ook minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt drong tijdens zijn bezoek aan de politiezone begin mei aan op een snelle oplossing. Die is er nu gekomen.

a
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Toerismobiel


De eerste bezoekers van de Toerismobiel waren MARKANT dames van het gewest Brugge-Torhout die hier een "Erfgoedwandeling" kwamen maken. (links Martine Linthout)

Wij gaan naar Brugge om ons erfgoed te zien maar de dames van Brugge komen naar De Panne om de Dumontwijk te ontdekken!

LEES>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Een beetje humor in De Panne
Foto opgestuurd door Herman
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Onbekende Foto

Foto van Willy Vilain

Drie lezers hebben de foto kunnen identificeren. Willy Vilain heeft het gaan versificeren. Hij schrijft:" Het is wel degelijk de villa van Willy Liefhooghe in de Duinhoekstraat. (oorspronkelijk " Vert Logis ").
De foto is genomen in de tuin tijdens de bouw en het graven van de vijver. Foto dateert van 1908. Tijdens WOII was het de verblijfplaats van duitse officieren.
Detail: De dag van de bevrijding hadden de canadezen halt gehouden in Adinkerke aan de fietsenhandel van Julien Lavens, de vrouw van Julien was op de jeep gesprongen en werd vanuit een zoldervenster van de villa (door de omwonenden "het kasteeltje genaamd") door een duitser neergeschoten"
.....dit is een stukje "roerend erfgoed".
(Opgepast: betreden is op eigen risico: er lopen twee grote zwarte bouviers in de tuin).
Alvast bedankt voor uw reactie!