Nieuws uit de gemeente

De Beheersplannen van de "Duinen en Bossen van De Panne" worden herzien
De oudste natuurbeheersplannen van de Westhoek en de Houtsaegerduinen dateren van 1995. Normaal moeten ze na 10 jaar geëvalueerd en bijgestuurd worden. De studie hiertoe is inderdaad reeds gestart door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO). Men zal er ook de "Vergroening van de Sahara" trachten wetenschappelijk te verklaren uitgaande van de vele luchtfoto's en de klimatologische gegevens. Deze vergoening treedt overal drastisch op in de duinen van West Europa. Ook zullen de slufters en de dijk geëvalueerd worden. Pas na de evaluatie kan in 2010 gestart worden de opmaak van de herziene beheersplannen. Het is een goede beslissing om alle bestaande beheersplannen samen te bundelen in één groot plan '"De Bossen en de Duinen van De Panne". In deze beheersplannen zullen ook de recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden en fietspaden herzien worden en hopelijk uitgebreid.
Zullen wij nog zolang moeten wachten voor er iets gebeurd met de Houtsaegerduinen? De interesse van de omwonenden is zeker zeer groot: cf de wandeling door het buurtcomiteit "d'Achte" LEES>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Gemeentepark
  Het studiebureau OMGEVING heeft de bestelling gekregen om dit project nu concreet uit te werken. Zij zullen ook contact nemen met de bevolking om de zaken dieper uit te werken. Volgende inspraak bijeenkomst voor jongerenverenigingen en de omwonenden op 4 juli 2009.
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Pannesprokkels

- RECHTZETTING vorige DE BLIEDEMAKER:".. De geruchten dat Jos Dieryckx - Visschers zijn ontslag heeft ingediend als voorzitter UNIZO De Panne Adinkerke zijn onjuist. Integendeel sedert enkele maanden zetelt hij in het Provinciaal Sectoroverleg voor Toerisme binnen Westtoer, als enige uit onze Westhoek. Een dergelijk sectoroverleg zou erg nuttig zijn binnen onze gemeente! Vroeger had je in onze gemeente een driemaandelijks overleg tussen de drie belangrijkste beroepsorganisaties en de Burgemeester soms bijgestaan door schepenen, daar werden alle voor ondernemers belangrijke punten besproken...Helaas is dit afgeschaft! .."

- Vrijdag 5 juni 2009 werd de bouwvergunning voor de Zeelaan uitgeplakt voor openbaar onderzoek. Na een lange inspraakperiode kunnen de burgers en de diverse administraties (o.a. onroerend Erfgoed) dus vanaf heden hun opmerkingen officieel indienen. Pas na dit openbaar onderzoek kan de bouwvergunning uitgereikt worden en kan de aanbestedingsprocedure voor de aannemer starten. Het zal dus een huzarenstukje zijn om op 1 september 2009 klaar te zijn om de werken te starten! (quasi onmogelijk)

- Op de familiecamping Kindervreugde (tussen Plopsaland en de Drie Vijvers) kunnen nu 34 vakantiehuisjes, bungalows of chalets gebouwd worden met 2 bouwlagen. Dit is zeker niet volgens de filosofie van het "Gemeentelijk Structuurplan" en een ontwerp van nieuw BPA inzake de bestemming van het hoofdgebouw. Dit werd zeer kritisch geadviseerd door de vorige GECORO en de vroegere gemeentesecretaris.
Krijgen we een tweede nieuw "klein Berlijn" bij op een eilandje gelegen midden in landschappelijk waardevol gebied? Wat is het standpunt van de huidige GECORO hierover? Hoe zit het met het steeds uitgestelde in ontwerp zijnde BPA over alle campings van De Panne?

- Bouwaanvraag voor herbouw Cordial (hoek Zeelaan-Duinkerkelaan) is goedgekeurd door "Onroerend Erfgoed". Alleen nog probleempje met het niet meer reglementair zijn van de vroegere te herbouwen balustrades over de ganse gevelbreedte. Hopelijk start men binnenkort de werken. Ook zijn de bouwvergunningen voor den "Abri Cotier" (nog tot sept 2010) en "Tricks" (nog tot febr 2011) geldig.(een bouwvergunning heeft een duurtijd van 2 jaar om de werken te starten). Intussen kost het de gemeente veel geld om al die duiven te vangen bij "Tricks"-

- Bouw van het appartementcomplex, waar vroeger manege Becue stond, zal starten. Het zouden geen "konijnekotjes" zijn maar luxe woonappartementen.

- Werken van de ondergrondse garages onder Zeelaan ter hoogte van de Zeedijk zijn bijtijds beëindigd (1 juni). Nu rest de gemeente om de bovenlaag af te werken.
"... Hopelijk werkt de gemeente de bovengrond van de Zeelaan ter hoogte van Residentie Terlinck en Brasserie Robinson net zo mooi af zoals bij het pleintje bij restaurant De Fox. Men kan dit ook zien als begin van de werken van de Zeelaan, Meteen beginnen en niet maanden of jaren laten verloederen. AAN DE SLAG !.."door Roeland Schoonbrood
Zal wel mooi worden maar zal voor na het seizoen zijn. Voorlopig mager betonvloer.

- Zoals reeds vroeger gemeld heeft de "Raad van State" de "vordering tot schorsing" van de garages onder de Zeedijk verworpen. Desalniettemin zal het comiteit die de heeft klacht ingediend de voortzetting van de procedure gevraagd over het "beroep tot nietigverklaring". (mevrouw Christiane Defillet, mevrouw Mireille Peeters en de heer Jean-Paul De Grave)
Dat kan nog vele jaren aanslepen. Om andere technische en contractuele redenen werd er op de laatste gemeenteraad een dadingovereenkomst ter goedkeuring voorgesteld (echter nog niet gestemd omdat 8-8 stemmen wegens vele afwezigen in de meerderheid). Aldus zou er een einde gemaakt worden aan de geschillen tussen de betrokken partijen zijnde de gemeente De Panne en BC&E tot realisatie van 957 garages. Wie zal al die kosten betalen van die 5 bouwaanvragen? Komt er een nieuw project? Koopt hoofdaandeelhouder KBC (80%) toch de ondergrond van de Zeedijk? LEES>>>
Zie ook verslag van de gemeenteraad LEES>>>

- Volgens schepen van sport Ann Woestijn (VEDA) denkt de gemeente aan de bouw van een nieuwe sportzaal. De huidige zaal is al ruim dertig jaar oud en vraagt veel herstellingswerken. Het zwembad wordt niet vernieuwd (Het Nieuwsblad)

- Vrijdag 5 juni is een zeer mooi middenblad veschenen in het LAATSTE NIEUWS met de bezienswaardigheden oan De Panne. Zeer goede tekst.

   
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Nieuw seizoen breekt aan - Nieuwe handelszaken openen
 
 
 
         
 

Op de jaarlijkse opsomming met Pasen van de nieuwe handelszaken waren dit jaar maar 13 tal nieuwe openingen t.o.v. meer dan 30 andere jaren. Intussen is er een inhaalbeweging.
14. "De Zoeten Hoek": naast Proxy-Delhaize
15. "De Witten Hoek" (Nieuwpoortlaan-Leopold II laan zou door de "Witten Berg" doorverhuurd zijn. Opening?
16. Shoe Post: alles aan 5 of 10 €
17. hernieuwd restaurant op de hoek Zeelaan Bonzellaan (waar vroeger Italiaan)
18. Nieuwe frituur naast de nieuwe Ysbeer
19. Nieuwe fietsverhuur ARIZONE aan de Witte Berg waar vroeger de Ysbeer
20. Nieuw "Hotel aan ZEE" is herrezen op de plaats waar vroeger de Vilvaldi was op de markt. De zeer mooie Art Deco gevel werd in alle glorie terug herbouwd en zal nog beschilderd worden met de mooie motieven. Op het gelijkvloers komt geen tweede restaurant van het Zonnetje maar een mooie tearoom met terras op de Markt en terras achteraan. Omdat de feestactiviteiten deze zomer op de markt fel gereduceerd zijn zal het Zonneke eigen attracties voorzien.
Opening begin juli .

- "Het Zeiltje" zou doorverkocht zijn aan de bouwfirma Calliau die ook de Franco Belge (bij 'Fluppe") zal afbreken . Wat met de Chinees? Er is dus verandering op de markt maar nog altijd geen RUP wat betreft de bouwhoogten.

Alvast bedankt voor uw reactie!

 
WIKI: Hotels en Pensions in De Panne

Hotel Mon Bijou

Op de Wiki is de lijst toegevoegd van de ongeveer 130 hotels + pension de familles in de jaren 30. LEES>>>

Ook kunt U er doorklikken naar een 100 tal oude postkaarten.
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Verkiezingen

Zondag is het weeral GROOT STEMFEEST. De keuze van partijen is groot, maar de programmapunten zijn overal vrij gelijklopend. Reden te meer om niet op een partij te stemmen maar wel op mensen van onze streek. In onze Westhoek zitten we soms heel ver van Brussel en voor de vooruitgang is het meer dan belangrijk om in onze streek een paar figuren te hebben die zich speciaal inzetten voor onze streek.
In bijzonder hebben we 4 mensen van onze gemeente die zich aanbieden (zie vorige DE BLIEDEMAKERs):
(aantal stemmen: LEES>>>>)
1- Ann Vanheste: SP-A: 7041
2- Sabine Vanhove-Van der Maelen CD&Vplus 3892
3- Reinilde Van Cleemput: Vlaams Belang 3583
4- Christophe Delrive: Open VLD 2590
Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat kandidaten van naburige gemeenten verkiesbaar zijn en voor onze streek kunnen opkomen: nl
- Marc Vanden Bussche: burgemeester Koksijde Lijst Dedecker: is verkozen
- Hilde Crevits: CD&V: is verkozen: huidig minister van Openbare Werken, Energie en Leefmilieu en Natuur. Zij heeft zich de laatste tijd uiterst krachtig ingezet voor de NATUUR en was overal aanwezig is op de officiele gelegenheden in onze streek.
- Danielle Godderis-T'Jonck: NVA Alveringem: is verkozen
Hopelijk krijgen we een sterke vertegenwoordiging van lokale politici in de Vlaamse regering.

 
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Compoststand aan het Park
Zaterdagmorgen : een mooie stand in de Zeelaan net voor het Thiriarpark met veel houtversnipperaars. Neen men is nog niet bezig met de bomen van het park te rooien en het hout te versnipperen. Het is de compoststand van de milieudienst.Zij maken er ook de link met ecologisch tuinieren. Compost zorgt immers voor een gezonde tuin met weinig afval;;en het werkt!!! Tips, trucs en antwoorden op al je vragen rond thuiscomposteren krijg je van de aanwezige compostmeesters. Een vlieraperitiefje wordt aangeboden evenals een mooie begonia van de gemeente. Ook "zoete stok" en "sucker-de pec" kan je daar proeven
Alvast bedankt Angeline, Vincent en de collega's!
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Evenementen 2009 brochure is zopas verschenen

 

Dit jaarlijks boekje zal je zeker wel opvallen. Mooie kleuren; sterk verbeterde inhoud (geen onnodige vermeldingen), mooe illustraties. Kortom een brochure met allure waarvoor we Directeur Peter Cappelle voor moeten feliciteren.
De brochure werd nog niet bedeeld omdat men wacht op de aankomst van de "Toerismobiel" om een persconferentie te organiseren. Hij is wel reeds te verkrijgen aan de balie van de Toeristische Dienst.

Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Barbecue in het PARKHOTEL

Menig Pannenoar heeft reeds de Zondags-Barbecue ontdekt in het Parkhotel. Dit uniek park in het centrum van de Dumontwijhk leent er zich uitstekend voor.
Ook "De Vrienden van de Dumontwijk" nodigen de wijkbewoners uit op hun 10 de maandelijkse Happy Hour (telkens op de eerste zaterdag van de maand op 16 uur). Volgende zaterdag 6 juni zullen zij ook een barbecue laten aansluiten. Midden de week waren reeds 45 bewoners ingeschreven
Alvast bedankt voor uw reactie!