t
Zaterdag, 4 april 2009

Nieuws uit de gemeente

"Politiek Café" over Kust en Zee in het kader van de Vlaamse en Europese verkiezingen
 

Verleden donderdag 1 april heeft de Kustwerkgroep van Natuurpunt het loverswaardig initiatief genomen om vóór de Vlaamse verkiezingen de diverse politieke partijen tesamen te roepen omdat de dames en heren politici hun verkiezingsbeloftes voor onze natuur zouden kunnen voorstellen. Er was een zeer grote opkomst, dit in de cafetaria van het provinciaal domein Raversijde. M aar de meeste politiekers hadden blijkbaarl hun "kat"; gestuurd ;" natuur" zal blijkbaar geen hoofdtema worden !!!. Jan Vereecke i.p.v. Hilde Crevits (CD&V); Roland Hoornaart i.p.v. Bart Tommelein (Open VLD); Wilfied Vandaele i.p.v. Geert Bourgeois (N-VA) en Bart Caron i.p.v. Bart Staes (Groen!). Alleen John Crombez (SPA) en Jean-Marie Dedecker (LDD) hebben zich aan de afspraak gehouden. Toch was het debat zeer levendig dankzij de zeer goede moderator: FOCUS/WTV-journalist Stefaan Kerger .
Algemeen mag gezegd worden dat alle 6 partijen het label "groen" in hun programma willen houden. (VLD en LDD zijn het minst enthousiast). LDD is vooral (en terecht) tegen de overdreven reglementering door het teveel aan ambtenaren en tegen allerhande subsidies die nieuwe studiediensten oprichten en niet terechtkomen bij de projecten (vb ombouw van de visserij). Ook wordt toegegeven dat sinds Vande Lanotte (SP-A: destijds federaal minister van de Noordzee) er geen stevig beleid meer gevoerd werd (nu is de bevoegdheid van de Noordzee niet meer federaal maar gesplitst in meerdere regionale departementen waaronder Kris Peeters). Er gebeurt sindsdien niets meer!
Dan werden 5 van het 10-puntenprogramma van Natuurpunt ter discussie gesteld. LEES>>> Het punt waarvoor DE BLIEDEMAKER het meest geïnteresseerd is nl "Meer openstelling van de Natuurgebieden mits duidelijk aanwezige natuurwachters" werd spijtig genoeg NIET ter discussie gebracht. Dit is een punt waar Hilde Crevits sterk op aandringt (maar was spijtig niet aanwezig)
1. Uitbreiding Zwin te Knokke: na 10 tallen jaren studie is men nog niet overtuigd dat de verzanding "weggespuid" zal worden door een groter zwin. Wel goed voor de natuurwaarden maar uitbreiding is vooral beslist in het kader van compensaties nodig voor de internationale Scheldeverdragen.
2. Krijgen onze kustpolders eindelijk een duurzame bescherming ?: inventarisatie is bezig. Verder? Polderdecreet maakt weinig kans. Eerder via Ruimtelijk Beleid (VEN). Hoe groot is de waarde van de natuurbeleving in de Polders voor het toerisme? (cf toeristische effecten van de 7000 ha Park Midden-Limburg)
3. Wat is de ecologische visie op onze toekomstige kustverdediging? "robuuste natuurgebieden" zijn de beste zeewering.
4. Hoe ziet u de toekomst van onze Vlaamse visserijvloot op (middel-)lange termijn?: Omschakeling naar duurzame visserij is onvermijdelijk. Hier viel op de J-M. Dedecker veel beter vertrouwd is met de vissersproblemen dan de andere ambtenaren in het panel. Zijn visie sloot goed aan met de voordracht " Visserij in europees perspectief" van S. Versluys op 11 maart in De Nachtegaal.
Sportvisserij ? Ja, maar het moet sportief blijven ! Warrelnetten verbieden. Intergemeentelijke reglementering en controle (in De Haan zijn er 176 vergunningshouders!)
5. Kunnen we de (Franse) strandjacht op vogels verbieden? Kunnen onze Europese mandatarissen iets doen tegen de zeer sterke politieke invloed van de Franse jagers.

Op het einde van het politiek café werd ook een nieuwe "Groene Jutter" bekendgemaakt. Deze werd toegekend aan ir Herrier van ANB omdat hij de laatste jaren in de politieke arena strijd geleverd heeft voor een natuurlijkere kust & zee. Het is verwonderlijk dat zoiets toegekend wordt aan een leidinggevende ambtenaar die toch betaald wordt om zijn job goed te doen. Toevallig is het dan ook nog de persoon die wellicht het meest dwarsligt om onze duinen meer open te stellen en onze scoutslokalen te behouden.

   
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Nieuw seizoen breekt aan - Nieuwe handelszaken openen

Zoals ieder jaar wordt in DE BLIEDEMAKER rond Pasen een lijst gepubliceerd met de nieuwe of vernieuwde handelszaken .
1. Veritas: Zeelaan
2. Ysbeer: Hoek Zeedijk - Walkierstraat (zeer mooi)
3. Proxy-Delhaize : Zeelaan
4. tea-room "Esplanade": naast de Splendid
5. restaurant SWA (= de vroegere Rotonde); Bonzelstraat
5. restaurant Pammier: hoek Nieuwpoortlaan - Mijnstraat
6. St Hubert: beenhouwerij Nieuwpoortlaan (nieuwe uitbaters)
7. winkel O2-Oxigéne????: hoek Nieuwpoortlaan
8. schoenwinkel Molière: Nieuwpoortlaan
8. nachtwinkel in de Nieuwpoortlaan (waar vroeger de "table dancers")
9. uitbreiding schoenenwinkel Kusto: Zeelaan
10. nieuwe Diema: Duinkerkelaan
11. Friture "Sandy Coast": naast de Cajou: Nieuwpoortlaan
12. bar "'t Postje": in de Bonzellaan
13. De "Furnoise" overgenomen door de uitbaters van de Riviera.

Deze lijst is veel korter dan vorige jaren. 39 op lijst 2007 LEES>>>
Nochtans zijn veel nieuwbouw bijgekomen met leegstaande winkelpanden op de gelijkvloers
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
WIKI: Pannemannen
Leslie Verpoorte heeft andermaal een prachtig artikel gepubliceerd op de WIKI over de PANNEMANNEN: " ...waren zij niet die afstammelingen van de roekeloze zeebonken van onze Westkust die destijds onder die grote duinkerksen kaper, Jean Bart, hadden gestreden?"
Ook kan je er lezen hoe de Pannepotten gebouwd waren; wat dat het "kaken" van de haring betekende en hoe die volle haring 's nachts gevangen werd ?
Je weet toch nog dat de eerste haring in die netten "DE BLIEDEMAKER" werd genoemd
Volledig artikel zeker lezen!
LEES>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Pannesprokkels

- Christophe Delrive zou op de Open VLD lijst voor de verkiezingen van 7 juni staan. Ook SABINE Vanhove-Van der Maelen (lingeriezaak "Zazou") staat op de CD&V lijst. Naast Ann Vanheste (SP-A) hebben we toch al zeker 3 politiekers van de nieuwe generatie waar we kunnen op stemmen.

- Nieuwe Zeelaan: palmbomen komen toch. Wegdekbekleding beton afgewerkt met epoxyhars met steentjes. Die epoxylaag met grintsubstanties is een nieuw procedé die veel duurzaamder is; in de Kerkstraat is dit een soort verflaag die er nadien is op aangebracht. Hoe zit het met de bouwvergunning?

- Nieuw Park: 3 firma's doen mee met de aanbesteding voor de detailuitvoeringsstudie. Start uitvoering geschat rond einde 2009. Het concept is in ieder geval zeer goed LEES>>>.

- Leerlingen van de Hotelschool 'Ter Duinen' Koksijde stellen hun filmproject film 'Mijn Spook Van Ten Duinen' aan de wereld voor op maandag 20 april. Professioneel cameraman van dienst was José Tyteca, geen onbekende voor de school want hij is een ex-leraar. Het artistieke verloop en de uiteindelijke kwaliteit van dit filmproject werd door Paul Houwen bewaakt. Veel opnames zijn ook gemaakt in de straten van De Panne Lees meer>>>

- Mooie fotoreportage van de 3 Daagse van De Panne in 't Klavertje LEES>>>

- JOBSTUDENTEN gezocht voor de Natuurreservaten aan de Westkust en het Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal. Heeft u interesse om in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid in te staan voor de bewaking van onze natuurreservaten langs de Vlaamse kust te Koksijde, Nieuwpoort of De Panne? Neem snel contact op voor meer informatie over een studentenjob tijdens de maanden juli of augustus met de plaatselijke natuurwachters Guy Vileyn (0479/89.01.16) of Johan Lamaire (0473/92.79.13).
Ook studentenjob voor het onthaal de bezoekers in en rondom het Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal. Aan de infobalie staat u in voor het verwelkomen en het verstrekken van allerlei gegevens in verband met de natuurgebieden, georganiseerde wandelingen, permanente tentoonstelling, . van het VBNC De Nachtegaal. Voor meer informatie zie http://www.vbncdenachtegaal.be Neem snel contact op met deskundige Lieven Lanszweert (058/42.21.51 of 0479/89.01.08)
Geef zo snel mogelijk een seintje (vóór 10 april)!

- Martine Linthout zal ons terug verrassen met een nieuw thema voor de Dumontfeesten: "Tafelen en Drinken van rijk naar arm". Het Koning Albertpleintje zal centraal staan. Dit pleintje noemde vroeger de "Square Bonzel" (naar de hoofddeigenaar van de Dumontwijk). Op de foto hiernaast ziet men koning Albert I toekomen op het pleintje om het monument met het mooie Niké beeld van de bekende Pannese beeldhouwer Beernaert in te huldigen. De koning was geland op het strand en sinds dan is de naam veranderd in Koning Albertpleintje. "Netje slekke" van café des Sports -een mooie dame (en maîtresse van Maurice Calmeyn- zou model gestaan hebben.
Albert I en Elisabeth hadden hun hart verloren in De Panne. Reeds voor de WO I was dat hun lievelingsplage in tegenstelling met Leopold II die het voor Oostende had. Voor meer foto's over zijn WO I periode Kijk>>>
De Albert I geschiedenis is dus veel uitgebreider dan de korte passage van prins Leopold I in 1831. Hopelijk brengt men hier ook iets over in de Dumontfeesten.

- Jan Decreton (kleinzoon van "Pier Kloeffe") heeft meer dan 100 Pannenoars gelokt naar zijn boeiende voordracht over het vissersverleden van De Panne. . een enorme reeks bijzondere foto's, aaneen gepraat met toelichting op en anekdotes over de geportretteerde mensen en situaties.
Het feit dat zovele Pannenaars naar deze voordracht gekomen zijn getuigt dat nog velen een voeling hebben met het vissersverleden van onze gemeente.
Hopelijk gaat het zeer uitgebreid fotoarchief van deze fotograaf-Pannenaar niet verloren voor de gemeente.
Jan Decreton verdient een nominatie als "ereburger" van De Panne! Lees meer in DepanneBlogt>>>

- De tennisclub Westhoek heeft zijn best gedaan om de infrastructuur op te frissen. Ook nieuwe uitbaters. Een mooie en rustige plaats om een terrasje te doen (ook niet-leden welkom)

- De "Franse-oesterstand" op de zaterdagmarkt was een succes! We zullen er nu iedere zaterdag van kunnen genieten. Spijtig dat er geen glaasje witte wijn bij is.

- De paashazen staan in het gemeentepark. Mooi !!!

- De renovatiewerken aan het gebouw die vroeger Grand garage was in de Bonzelstraat zijn ter studie. De vroegere eigenaars, de familie Gevaert verhuurde het pand later aan de groep Unic om er een warenhuis van te maken. Hierbij verdween de grote lift waarmee een wagen naar de verdieping kon gebracht worden. Birgitte Cools is nu de architect. Zij is op zoek naar oude postkaarten van dit pand. Kan je haar helpen? Lees>>>

- Twee hotels + 1 camping + 1 jeugdverblijf in De Panne hebben het ecolabel "Groene Sleutel" van Bond Beter Leefmilieu, Toerisme Vlaanderen en de Foundation for Environmental Education (FEE) gekregen op vrijdag 3 april te Hasselt.
De Groene Sleutel is een internationale milieukwaliteitslabel en wordt door Toerisme Vlaanderen jaarlijks uitgereikt aan duurzame toeristische accommodatie ; nl. het Prinsenhof en het Parkhotel; beide van dezelfde uitbating LEES>>>
Ook de J-Club en camping Week-end van De Panne hebben het label verkregen.
Dus een enorm succes: 4 sleutels voor 1 gemeente!!
PROFICIAT
".. De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven. Met het behalen van de Groene Sleutel engageert dit bedrijf zich om op een duurzame manier te werk te gaan. Er wordt zorgvuldig omgesprongen met water, energie en afval, zonder toe te geven op vlak van comfort. .."
De voorwaarden zijn Lees>>>

- restaurant "De Venue" in de Nieuwpoortlaan bied nu ook dagelijks een "lunch" aan voor 15 euro

   
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Het moment om een appartement te kopen
Koop een appartement en krijg er een mini bij
Is te vinden in de Zeelaan
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Pannetheka

Volgende pagina's heeft Jacqueline bijgewerkt

- Artist-soldiers" aan het front LEES>>>
- Strandmode LEES>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Wezenhuis in De Panne
Na WO I werd er achter de "Nobele Rose" (nu RVT Sint Bernardus) een groot wezenhuis opgericht.Hiernaast 1 van de kaartjes uit een boekje. Weet iemand hierover meer?
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Massale seksorgie
Ja, voor de amfibieën is het seizoen van de liefde begonnen ...
Op de wandeling in het kader van "De nacht van de Duisternis" op 28 maart waren nog geen kikkers of padden te bespeuren aan de grote poel in de Oosthoekduinen. Nu is het feest volop bezig. Duizenden mannetjes padden houden zich vastbesloten vast aan de vrouwtjes die merkelijk groter zijn. Van zodra de eitjes in het water geloosd worden zal het mannetje ze bevruchten met zijn zaad. Die ceremonie kan uren duren (maar is blijkbaar maar éénmaal/jaar) In de vijver ligt het nu vol met snoeren paddendril.
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
 
   
Alvast bedankt voor uw reactie!