Vrijdag, 24 oktober 2007

Nieuws uit de gemeente

Het voorontwerp "Herwaarderingsplan Dumontwijk" is klaar !

Het bureau OMGEVING is klaar met het voorontwerp van het "Herwaarderingsplan Dumontwijk". Na goedkeuring door "Onroerend Erfgoed" (vroegere Monumenten en Landschappen) zal het voor de gemeente en de bewoners duidelijke richtlijnen bevatten over "wat mag" en "wat niet mag". (welke gebouwen mogen afgebroken worden? (lijst is reeds officieel), kleuren?, materiaalgebruik?, straatmeubilair?...). Het grote voordeel van zo'n plan is dat eigenaars en de gemeente door het Herwaarderingsplan subsidie kunnen krijgen als ze hun woning renoveren. Ook het verkeerscirculatieplan wordt herzien. Het is immers de resolute bedoeling om van de beschermde Dumontwijk een wandel- en fietswijk te maken. Daarbij zullen de parkeerplaatsen tot het strikte minimum herleid worden. Lees>>>
Eén van de meest ingrijpende akties betreft de metamorfose van het gemeentepark. Men wil er terug -zoals vroeger- een duinlandschap van maken; boven beplant met helm en onderaan met duindoornstruweel. Er zullen dus zeer veel bomen gekapt worden behalve aan de kant van de Zeelaan. Het Park zal één van de belangrijkste toegangspoorten tot de wijk worden.
Een eerste tipje van de sluier van enkele van de hoofdkrachtlijnen van het Park kunt u lezen in bijlage; Lees>>>

Dit vernieuwend en voorbeeldstellend project wordt voor de eerste keer voorgesteld op de gemeenteraad van dinsdag 28 oktober om 20 uur. Omdat er veel geïnteresseerde burgers verwacht worden zal deze raad niet doorgaan in de raadzaal maar wel in de feestzaal. DUS ALLEMAAL KOMEN LUISTEREN!
Een tweede groot agendapunt is de herinrichting van het Kerkhof.

Vrijdag 31 oktober volgt een tweede discussievergadering met het studiebureau en de bewoners/eigenaars. Men wordt in kleine groepen ingedeeld. Elke groep legt een parcours af onder begeleiding van iemand van OMGEVING en een moderator/verslagnemer van o2 consult. Elke stopplaats belicht een facet van het nieuwe plan en stapsgewijs krijgt aldus het herwaarderingsplan vorm. Op elke stopplaats wordt een infobord voorzien dat enkele maanden in de wijk blijft hangen. De wandelaars kunnen tijdens de wandeling vragen en opmerkingen kwijt. Na de wandeling beantwoorden de ontwerpers verdere vragen en opmerkingen in het Parkhotel. Veel werd rekening gehouden met de inspraak van de bewoners via de eerste discussiewandeling. LEES PERSMEDEDELING >>>

Vanwege de GECORO is hier nog geen initiatief gekomen. Dit plan moet immers aanleunen aan het GRUP (vroeger BPA genoemd) van de Dumontwijk (hiervan liggen de besprekingen reeds 4 jaar stil alhoewel dit GRUP voor meer dan 95% klaar was).
:
Dan rest nog het nazicht door "Onroerend Erfgoed" die alle erfgoedkenmerken van de individuele gebouwen zal controleren. Duurtijd?

Om te kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van het "Agentschap voor Natuur en Bos" werd het gedeelte "gemeentelijk park" vervroegd uit de studie gelicht (pt 8 gemeenteraad van 16 september) (37 projecten zijn ingeleverd vóór eind september; het totale subsidiebedrag per project bedraagt maximum 150 000 € Lees>>> ).

Voor de investeringskosten moeten we het niet uitstellen (raming slechts 420.000 euro waarbij wellicht meer dan 50% subsidie). Hopelijk worden we niet benadeeld door de herinrichting van het "Eilandje" in Oostende die ook een aanvraag ingediend heeft voor dezelfde subsidie.
Nu nog zien of de politieke moed aanwezig is.
In het Wekelijks Nieuws van 24 oktober stelt schepen Roland Florizoone de herinrichting van het Park prioritair en zou hij willen starten in het najaar van 2009.

Er zijn dus ingrijpende werken gepland voor 2009.
1. Garages onder de Zeedijk: advies van stedenbouw en schepencollege is positief
2. Rioleringswerken Zeelaan (gedeelte Nieuwpoortlaan/Duinkerkelaan tot aan de Markt): zie ook brief van Seniorenraad LEES>>>
3. Nieuw gemeentepark

Alvast bedankt voor uw reactie!

Pannesprokkels

- 10 mooie spoken in het park. Zeker 's avonds eens komen zien. Ze zijn inwendig verlicht LEES>>>

- Rechtzetting: in vorig nummer werd aanvankelijk verkeerdelijk gemeld dat de Villa Nova failliet is. Dit was een verkeerde verwarring met het faillissement van de zaak "De Bisbal". Dit is niet de zaak van Sam en Petra, het restaurant Villa Nova, zoals . Integendeel zij hebben het "Klein Postje" ernaast gekocht en zullen binnenkort daar een "Whisky Bar" laten openen. Samen met de mooie herinrichting van de "Dolce Vita " (door café Français) en het overbrengen van de restaurant "De Rotonde" naar de vroegere restaurant "Bonzel" ( nu de Swâ) krijgen we dus een revival van het Bonzelstraatje.

- Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober komen er een 1000-tal leraren naar De Panne voor de "Klasse-dagen". Een hele resem activiteiten en wandelingen wordt georganiseerd door De Nachtegaal in samenwerking met De Diensten Toerisme en Sport. Alle natuurgidsen zijn gemobiliseerd om een weekendje ambassadeur van De Panne te zijn.

- De bouwput tussen in de Zeelaan (tussen de Zeedijk en de Nieuwpoort/Duinkerkelaan) heeft niets te zien met de vernieuwingswerken van de Zeelaan. Het betreft hier een uitbreiding van de garages onder het vroegere gebouw Terlinck. Twee bouwlagen maar enkele meters vrije ruimte tussen garages en de 2 hoekgebouwen aan de Duinkerkelaan/Nieuwpoortlaan. De ingang gebeurd vanuit de "oude garages" onder de Zeedijk via de garages van de Terlinck.

- Mooi artikel in het "Wekelijks Nieuws" van 24 oktobeer over mijn reis naar Turkije.

- Advocaat Versyp is verkozen als de nieuwe voorzitter van VLD-De Panne. Hij was reeds voorzitter van de GECORO.

Alvast bedankt voor uw reactie!