Nieuws uit de gemeente

Duinen rond De Panne worden grensoverschrijdend 'Zwin

"..Een kustlijn vol appartementen, dat wel. Maar twee grensoverschrijdende natuurparken aan elke kant kunnen mooie toegangspoorten worden tot onze Kust, meent Hilde Crevits.

Een grensoverschrijding overeenkomst is in voorbereiding tussen De Panne en het Franse Bray-Dunes. Hiervoor wordt een Europese subsidie-aanvraag voorbereid. Het Limburgse Nationaal Park Hoge Kempen dient als voorbeeld. Telkens gaat het om gebieden die meer dan duizend hectaren overspannen.

Crevits: 'De voorbije jaren heeft de overheid stelselmatig duinen aangekocht. Maar die gebieden liggen vaak in brokjes en stukjes. De bedoeling is om van afzonderlijke natuurreservaten te komen tot grensoverschrijdende natuurparken, die toegankelijk zijn voor recreatie en zonder dat de agrarische functie erin helemaal verdwijnt.'

De bedoeling is om de natuurparken met uitkijkpunten en meer onthaalpunten uit te rusten, en het fiets- en wandelroutenetwerk in en rond de reservaten te verbeteren.

'Momenteel beheren we in De Panne zo'n 642 hectare duinen, maar die liggen niet allemaal in één brok. Om bepaalde natuurlijke processen, zoals bijvoorbeeld verstuivingen van planten en migratie van dieren, toe te laten, is er nood aan verbindingen tussen de diverse deelgebieden in De Panne (530 ha) en het domein 'Cabour' (103). Maar we moeten ook verder kijken. Waarom zou hier niet kunnen wat we al met het Zwin doen en in Limburg met het Nationaal park Hoge Kempen?' zegt Crevits.

De Franse domeinen 'Dune du Perroquet' en 'Dune fossile de Ghyvelde', zijn als het ware tweelingen van respectievelijk de domeinen 'De Westhoek' en 'Cabour'. Een betere afstemming van inrichting en beheer wordt onderzocht.

'Ook hier wil ik de parken zoveel als mogelijk toegankelijk maken voor recreatie. Zo zijn er in het natuurreservaat van De Panne al 53 hectaren aangeduid als voor voetgangers volledig vrij toegankelijke struinnatuur en speelduin, zijn er ruim 27 kilometer wandelpaden en 5,5 kilometer ruiterpaden. Een samenwerking tussen de Franse gemeenten Bray-Dunes, Ghyvelde (Frankrijk) en ons Adinkerke en De Panne zou de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van deze streek zeker versterken', aldus nog de West-Vlaamse Crevits. .."