Vrijdag, 5 september 2008

Nieuws uit de gemeente

Website over de DUMONTWIJK is bijgewerkt (vervolg van 30 juli LEES>>>)

We blijven u verder meenemen naar de TWAALFDE straat van onze wandeling gestart in vorige nummers: nl de Bortierlaan Westelijk gedeelte LEES>>> of LISEZ>>> (foto's met commentaar openklikken)

Vanaf heden is er de mogelijkheid een brochure  met beschrijving van deze wandelweg te kopen bij de Toerisme De Panne voor de prijs van 8 euro. (42 pagina's)

Alvast bedankt voor uw reactie!

" De Vrienden van de DUMONTWIJK " - '"Les Amis du QUARTIER DUMONT"
Zaterdag 6 september om 16 uur is er een tweede Happy-Hour voor de bewoners van de Dumontwijk. De eerste Happy Hour was alvast een groot succes (50-tal aanwezigen in de mooie tuin van het PARKHOTEL) LEES + BEKIJK FOTO's>>>

Het Ontwerp-Herwaarderingsplan zal besproken worden in het schepencollege rond eind september. Dus wellicht op de gemeenteraad van oktober. Het studie bureau Omgeving voorziet ook nog een inspraak vergadering zoals zij beloofd hebben. Men is volop bezig aan de inventarisatie van de subsidieerbare openbare en private items.
Alleen het gedeelte Gemeentepark zal vroegtijdig besproken worden in de gemeenteraad van 16 september (pt8) om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie van het "Agentschap voor Natuur en Bos". (projecten moeten ingeleverd worden vóór eind september; het totale subsidiebedrag per project bedraagt maximum 150 000 € LEES>>> ). De grondindeling van de villa Thiriar (of Villa Star) zal terug heropgebouwd worden en het park zou terug zijn duinkarakter krijgen. (geen uitkijktoren).
De vooruitgang door het WVI van het BPA/GRUP Dumontwijk vordert daarentegen uiterst langzaam.

Alvast bedankt voor uw reactie!

Tweede Verblijvers Spreken: nummer 6 (vervolg van Lees>>>)

- "(...) Felicitatie's voor gemeentediensten die De Panne zo proper houden. Ik ben sinds kort verblijver in De Panne en chapeau! Zie hoe hard men zich inspant om alles netjes te houden ea zie hoe iedere avond/morgen de witte afvalzakken opgehaald worden waar men (toeristen) hun afval in kwijt kunnen, de talrijke glasbollen in de gemeente, écht jullie verdienen een pluim. Ben alvast onder de indruk hoe de gemeente mooi is! (...) L.K.

Inderdaad het zomerkuisprogramma werkt zeer degelijk. De vorige klachten betroffen vooral de voorjaarsWE's waar we door het massatoerisme overrompeld werden i.g.v. abnormaal weer. Hopelijk komt binnenkort ook een oplossing voor de vuilbakken op de Zeedijk door de voorziene reusachtige ondergrondse Molok vuilcontainers. (cf Koksijde)

Alvast bedankt voor uw reactie!

Villa L'Escale is de West-Vlaamse monumentenkandidaat

L'Escale combineert art deco met cottagestijl

Deze villa is de West Vlaamse laureaat voor deze prestigieuze Vlaamse Monumentenprijs 2008 (bekendmaking op 21 september). L'Escale werd gekozen op basis van het uitzonderlijke belang, de verdienste, de hefboomfunctie of het vernieuwende karakter van een recente verwezenlijking op het vlak van monumentenzorg.

(...) Villa L'Escale op de Zeedijk in De Panne is de West-Vlaamse kandidaat voor de Vlaamse Monumentenprijs. (één per Vlaamse provincie: dus 5 van de 88 voorgedragen projecten).
Het modernistische gebouw uit de jaren '20 werd van de teloorgang gered door hoteluitbater Vincent Deconinck, die er een mooi pension met zes kamers inrichtte.
'Villa L'Escale werd in 1923-1924 gebouwd door de befaamde Brusselse architect Jean-Jules Eggericx. Hij realiseerde deze niet-alledaagse en in het oog springende villa in eclectische stijl. Het gebouw is modernistisch en viel in die tijd op tussen de andere villa's op de dijk, die in cottagestijl opgetrokken werden', zegt Geert Vanthuyne, dienstdhoofd cultuur van De Panne . 'In 1928 kreeg L'Escale de eerste vermelding in de prestigieuze Belgische architectuurwedstrijd Prijs Van De Ven, die de vijf meest vooruitstrevende bouwwerken bekroont. De villa is sinds 1995 beschermd als monument. Hoteluitbater Vincent Deconinck kocht het gebouw enkele jaren geleden aan en redde het zo van verder verval. Het architectenbureau Vanbecelaere vormde het om tot een modern hotel met zicht op zee.'
L'Escale heeft zijn grijze gevel en groene ramen behouden. Net als zijn combinatie van art deco en cottagestijl. 'De bepleisterde puntgevel en de erker weerspiegelen de cottagestijl. De drie bakstenen die de doorlopende smalle zijstukjes van de gevel versieren, verwijzen dan weer naar de art deco', vertelt Vanthuyne.
Binnen zijn die invloeden ook te zien. Het hotel bezit nog zijn originele vloeren - met typische Winckelmanstegel - plafonds en lambriseringen, cottagemeubels en versieringen, zoals blokjes in de muren en bollen in de trapleuningen.
'Het hotel telt zes kamers, die stuk voor stuk bekroond zijn met een origineel kunstwerk van een hedendaagse kunstenaar, onder meer Hubert Minnebo en Fernand Vanderplancke', zegt hotelmedewerker Jonathan Benoot. Opvallend is het schilderij met vingerafdrukken van Delphine Boël in de kamer op de eerste verdieping. (...)

De winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs wordt op 21 september bekend gemaakt
WORDT HET DE PANNE?
KOM ALVAST EENS BINNEN OP DE OPEN MONUMENTENDAG OP ZONDAG 14 SEPTEMBER 2008 LEES>>>>

Te Koksijde werden op 5 locaties 4-talige erfgoedborden geplaatst met informatie over waardevolle gebouwen. Er staan er nu aan de Mijn, Mieke Hill, Mon Foyer, de Zomerkapel en Le Carbet. Andere schijnen nog te volgen.

Alvast bedankt voor uw reactie!

Vakantiekolonies aan Zee
Er is een project gestart naar vakantiekolonies aan de Belgische kust.
Vanaf het einde van de 19de eeuw zetten liefdadigheidswerken zich in om zoveel mogelijk kinderen uit de grote Belgische steden te laten genieten van een verblijf aan zee. De overheid subsidieerde deze vakantiekolonies via het in 1919 opgerichte Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. Na de Eerste Wereldoorlog werden de kolonies vooral door mutualiteiten georganiseerd. LEES>>>
Men vraagt medewerkers?
Wilt u vertellen over uw ervaringen in de vakantiekolonies? (vb De Blauwe Distel)
Hebt u nog herinneringen aan een monitor/rice of was u er zelf één?
Woonde u in de nabijheid van een vakantiekolonie?
Misschien leverde u goederen of diensten aan de vakantiehomes?
Ook aan foto's, filmpjes, uniformen, postkaartjes geschreven naar het thuisfront enz. hechten ze belang.
Neem dan contact op LUISTER>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!

Het Parkeerbeleid in De Panne

Het "Interfacultair Instituut Verkeerskunde" van de Universiteit te Hasselt heeft een vergelijkende studie gemaakt van de omgang met parkeerbeleid in de Vlaamse kustgemeenten: LEES>>> (groot pdf-bestand; downloaden duurt even).
In deze studie werden 3 personen per kustgemeente ondervraagd en werden hun antwoorden geroest aan een model voor optimaal parkeerbeleid. (1 schepen Roland Florizoone; 2 voorzitter UNIZO: Jos Dieryckx 3 mobiliteitsambtenaar Wouter Deruwe. Voor de samenvatting voor De Panne LEES>>>
In de bijlagen vindt u de details.
Men stelt dat :"... De aankomende herinrichting van de Zeelaan kan wel eens cruciaal kan zijn om het verdere parkeerbeleid te bepalen. Het gevaar schuilt er in dat projectmatig gehandeld wordt, waardoor de herinrichting niet kadert binnen een totaalvisie en de kansen voor een duurzaam parkeerbeleid verloren gaan..."
Men hoort immers weinig over de herziening van het Verkeerscirkulatieplan i.v.m. Zeelaan. Indien alles blijft bij de huidige situatie is dit inderdaad een gemiste kans. Eénrichtingsverkeer was ook de visie van de seniorenraad die het grootste gedeelte van de bevolking vertegenwoordigt LEES>>>

Wel is er schot gekomen in een mogelijke oplossing van het toegangsprobleem van PLOPSALAND via een Halve Ringweg rond Adinkerke naar een nieuwe MEGAparking LEES>>>
Verkeerstechnisch wellicht een goede oplossing maar is niet de beste optie op gebied van Ruimtelijke Ordening volgens het Gemeentelijk Structuurplan. Lees commentaar 32>>>

Zowel burgemeester Robert Butsraen van De panne als Plopsa-directeur Steve van den Kerkhof kijken enthousiast uit naar de plannen, al moet er nog een hele weg afgelegd worden. Beide personen hopen echter dat de plannen vlug gerealiseerd kunnen worden, omdat zowel Plopsaland De Panne als de dorpskernen van De Panne als Adinkerke hier voordeel bij hebben. LEES OOK>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

Natuurfestival 2008
Het recept voor een spetterend natuurfestival? Een mix van het vroegere Pannerama en het openingsweekend van de Week van het Bos, overgoten met het enthousiasme van de vele medewerkers die je een weekend lang iets bij willen brengen over de natuur en onze leefomgeving. Smaakt dat naar meer? Kom dan met het hele gezin naar het Vlaams Bezoekers- en Natuureducatief centrum De Nachtegaal en geniet!
Voor het volledige programma en meer informatie zie "De Panne Leeft" en ook de Nachtegaal. LEES>>>

Het Natuurfestival maakt ook deel uit van de West-Vlaamse Prikkelpas 2008
Een dagje om de natuur op een andere manier te (her)ontdekken. Tal van organisaties en partners zetten hun beste beentje voor om je volop actief te laten genieten van tal van doe-opdrachten en animatie.

"...Het Vlaams Bezoekers en Natuureducatie Centrum de Nachtegaal in de Olmendreef krijgt steeds meer volk over de vloer. Het centrum mocht dit jaar al 38.000 bezoekers noteren. Dat is 26 procent meer dan vorig jaar.." Bron: Het Nieuwsblad.

Alvast bedankt voor uw reactie!

Pannesprokkels

- Ingevolge de LINK in vorige DE BLIEDEMAKER naar het artikel in de krant Le Soir "Chez Plop le lutin sans frontière" is er onverwacht nogal veel reactie geweest. Gelukkig heeft onze directeur van Toerisme Peter Capelle de discussie recht getrokken. Veel erger was het gesteld met een analoog artikel over Koksijde "Waar Franstaligen nog thuis zijn" LEES>>>
De Franstalige media speelt een slechte rol in het ophitsen van de publieke opinie tegen de Vlamingen. Het toppunt waren de reacties op internet op diverse sites i.v.m. "Action de nationalistes flamands contre l'usage du français à La Panne" van 10 augustus. LEES 458 reacties>>>
NIET goed voor ons toeristisch imago!

- niettegenstaande de airshow dit jaar afgeschaft werd om budgettaire redenen. Toch was er dit jaar enorm veel volk opgekomen voor de KOKSIJDE AIRDAYS 2008 KIJK>>>

- in DE BLIEDEMAKER van 5 maart 2008 werd aangekondigd dat overvloedige regenval van verleden zomer is erkend als "algemene ramp" LEES>>>> .
De formulieren voor het bekomen van een schadevergoeding kunnen afgehaald worden bij de dienst Preventie. Er is evenwel blijkbaar nog niets ondernomen

om eenzelfde ramp als op 8 augustus 2008 te voorkomen LEES>>>

- Op zaterdag 13 september heeft de tweede fietstocht Le Beau Vélo de Ravel (RAVeL= Réseau Autonome de Voies Lentes) van radiozender Vivacité plaats: 30 kilometer door De Panne en het hinterland. KAART>>> Nadien zijn er optredens van Sandra Kim en Philippe Lafontaine op de Esplanade. Inschrijven kan vanaf 9.30 uur op de Esplanade. Verkeden jaar sprak men van 6.600 deelnemers?

- het restaurant de "Rotonde" in de Nieuwpoortlaan zal binnenkort verhuizen op de plaats waar vroeger het restaurant "Bonszel" in de Bonzellaan zich bevond. De nieuwe naam wordt "Swâ" (lapjesnaam van de uitbater)

- Door een gebrekkige communicatie tussen het schepencollege en de administratie is de personenbelasting op het inkomen 2007 al op nul gezet. Normaal zou het nultarief maar gelden op het inkomen van 2008. Dat betekent veel minder opbrengst voor de gemeente. Bron: Het Nieuwsblad

- Plopsaland noteerde in juli en augustus 440.000 bezoekers. Het kwakkelende zomerweer zorgde voor een daling van 2% in vergelijking met 2007. In dat recordjaar kreeg het park 447.000 bezoekers over de vloer. Plopsaland verwelkomde in juli nog de 6 miljoenste bezoeker. Volgend jaar wordt het tienjarig bestaan van Plopsaland De Panne gevierd met een spectaculaire launchcoaster die overkop gaat
Filmpje van nieuwe achtbaan nu online KIJK>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

Vlaamse Duinen - Les Dunes Flamande
Hopelijk komt er schot in het eerste van de 13 puntjes van DE BLIEDEMAKER: nl een groot grensoverschrijdend natuurgebied van De Panne tot Duinkerke LEES>>>
Minister Hilde Crevits doet alvast haar best. Zij heeft dat ook zwaar beklemtoond op haar speech in De Panne in juli ter gelegenheid van de viering 50 jaar Westhoeknatuurreservaat. Ook nu is een mooi artikel hierover verschenen LEES>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!

Nieuw op Pannetheka

Deze maand verjaren er  gebeurtenissen die heel belangrijk waren voor de Belgen.
Even uw geheugen opfrissen ? Klik aub op:
De gevechten van 1830
Het nationaal congres
Beelden van de bevrijding
Fotos van de bevrijdingsfeesten

Commentaar is welkom !

CONTACT + INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Jacqueline Vandenhende , 8660 De Panne.                     www.pannetheka.net      www.pannetheka.be/xl

Alvast bedankt voor uw reactie!

De Peerdevisschers

Nieuw boekje verschenen van Jacques Beun over de geschiedenis van de garnaalvissers alhier. Nu is het meteen duidelijk dat onze arme vissertjes niet visten met die dikke boerenpaarden zoals nu geschowd in Oostduinkerke maar wel met zeer magere paardjes en meestal muilezels.

Na de eerste wereldoorlog zijn er hier immers muilezels in grote getallen achtergelaten door het Amerikaans leger. Ze hadden allemaal een embleem ingebrand in hun hoeven.

Dit boekje is te koop in het vernieuwd Visserijmuseum te Oostduinkerke. LEES>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

Nieuws.be
Het Vlaamse nieuwsplatform Nieuws.be is eindelijk live voor het grote publiek. De site verzamelt nieuws en informatie uit meer dan 2.500 bronnen, de gebruikers kunnen zelf een selectie maken en kunnen ook zelf nieuwsbijdrages leveren. Deze gratische site gaat prat op 1.500 rubrieken. LEES>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!