Woensdag, 30 juli 2008

Nieuws uit de gemeente

Website over de DUMONTWIJK is bijgewerkt (vervolg van 15 juli LEES>>>)
We blijven u verder meenemen naar de ELFDE straat van onze wandeling gestart in vorige nummers: nl de Halmenstraat LEES>>> of LISEZ>>> (foto's met commentaar openklikken)
Alvast bedankt voor uw reactie!

Filmpjes van onze "ACTIEVE natuur" van De Panne
- Filmpje van Pierre Pollet over de vergoening van het Westhoekreservaat Lees>>> (en klik op "Sahara")
Alvast bedankt voor uw reactie!

" De Vrienden van de DUMONTWIJK " - '"Les Amis du QUARTIER DUMONT"
Als gevolg van 3 bijeenkomsten voor de bewoners van de Dumontwijk starten we een nieuwe BLOG die bedoeld is om informatie over de wijk bekend te maken aan de bewoners/eigenaars. Lees meer>>>
Iedereen kan er zich inschrijven om op de hoogte gebracht te worden op het verschijnen van nieuwe artikels. (soms 2-talig).
Op zaterdag 6 september om 16 uur vindt er een tweede HAPPY HOUR plaats voor de Dumontwijkbewoners in het PARKHOTEL te De Panne. Fotoverslag van eerste Happy Hour Lees>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

Tweede Verblijvers Spreken: nummer 5 (vervolg van Lees>>>)

- "(...) Ik ben verre van een Flamingant, maar het begint mij toch te storen dat ik nu reeds in een tweede Horecazaak in De Panne, geen pint kan bestellen in het Nederlands. Anderzijds zijn er nu al twee restaurants op de dijk waar de menu-aankondigingen eentalig Frans zijn. Ik heb er geen probleem mee dat zelfstandigen die van toeristen moeten leven zoveel mogelijk talen spreken of schrijven. Maar in De Panne, dat tot nader order toch nog altijd in het Vlaams gewest ligt, zou er desnoods vanuit een stedelijk verordening, toch moeten op toegezien worden dat De Panne de plaats blijft waar Vlaamse mensen zich blijven "thuis voelen".  (...)"  W.D.C.

- "(...) Natuurlijk is het te koop stellen van zo immens veel onroerende goederen een gevolg van het beu zijn steeds meer en meer uitgezogen te worden door onrechtmatige belastingen in allerlei vormen. De eerlijke hardwerkende burger die zich met zijn zuinig bijeengehouden spaarcentjes een tweede verblijf wist te veroorloven is niet opgewassen tegen zulke behandelingen. Omdat hij toch geen stem heeft bij de volgende verkiezingen zullen zij die zich wensen weer kandidaat te stellen liever goede maatjes zijn met stemgerechtigde Pannenaars dan met....verblijvers en laat die laatsten maar betalen. Komt daarbij nog de steun voor de zo lang volgehouden bouwaanvraag voor twee lagen onderstrandse garages! Denken zij nu wel goed na, wie gaat die kopen? zeker niet de eigenaars van de 800 te koop staande onroerende goederen. Laat de gemeenteraad zich eens goed bezinnen over wat zij met ons, tweedeverblijvers bezig zijn. Ikzelf breng per jaar minstens 20 gezinnen ( tot 8 personen per keer) naar De Panne die de horeca en alzo ook de gemeentkas spijzigen. Als de> Pannenaar boven ons bevoordeligt blijft, komen wij vanaf eindejaar er zelf wonen, waardoor ik niemand meer aanbreng. Zelf verteren wij niet wat vacantiegangers doen, we zijn maar met twee, terwijl het app. kan bezet worden door acht personen en leven geen restaurant- of opdoenersleven. Ook dit wordt dus meer en meer realiteit, naast verkoop de keuze er zelf (allemaal gepensionneerden)te komen wonen.Gaat men dan de gemeentkas nog zodanig gespijzigd zien? Of is het mogelijks er om te doen zoals met de beurs de verkoopprijzen van de onroerende goederen zodanig te laten instorten dat de kapitaalkrachtige Pannenaar of "PROJECTBEHEERDERS" van om't even waar massa's inkopen te laten doen om nadien alle gebouwen in afbraak te zetten. Ikzelf zal me daar niet laten door vangen, vandaar grote oproep tot alle tweedeverblijvers geef uw tweede verblijf niet weg aan geldruikers, verblijf er liever zelf maar hou mee de touwtjes vast. Tot ziens als Pannenaar"...°" C.D.

"Tweede verblijvers" jullie zijn met 7.000 appartementen in De Panne, druk gerust maar eens op hieronder Klik hier om te Reageren om uw mening door te sturen voor een volgende DE BLIEDEMAKER. (zowel POSITIEF als NEGATIEF)(aussi les articles en Français sont les bienvenus)

Alvast bedankt voor uw reactie!

Pastoor - moderator Luc Gruwet verlaat ons

Tot onze grote spijt vernemen we dat pastoor Luc-Gruwet ons verlaat. Sinds zijn inhuldiging in juni 2006 hebben menig parochiaan hem leren waarderen: inhuldiging>>>. Het was dus met droefheid in het hart dat we het gerucht over zijn benoeming van 17 juli hebben bevestigd gezien in de parochiewebsite
Hij wordt aldaar officieel aangesteld op zaterdag 13 september. Als getuigen treden op : Pastoor Stephan Houtman en Deken Moré.

Wij wensen pastoor Luc veel succes als pastoor in de federatie Sint - Donatianus, Brugge Stad.

Komt er nog een nieuwe pastoor in opvolging van pastoor Luc?

MOOIE REPORTAGE DOOR PIERRE IN DEPANNEBLOGT
Alvast bedankt voor uw reactie!

De ijzer het ultieme front
Waar in Groot-Britannië en Frankrijk nog geregeld nieuwe boeken op de markt komen over "Den Groten Oorlog" is dat bij ons veel minder het geval. Helaas, buitenlandse auteurs lijken soms niet te weten dat het gevecht van het Belgisch leger aan de IJzer toonaangevend geweest is voor de mislukking van het plan van keizer Bismark om Frankrijk te veroveren. Door de Duitsers hier in hun opmars een volle week tegen te houden werd hun laatste kans op een overwinning en een korte oorlog verkeken.
Sinds bijna 30 jaar is Jacques Bauwens (Westhoek-gids) over het IJZERFRONT een boek aan het voorbereiden. Gelukkig moest hij na het schooljaar 2005-2006 als leraar geschiedenis met pensioen zodat hij nu schitterend in zijn opzet geslaagd is. Degene die Jacques kennen twijfelen er niet aan dat dit een grondig gefundeerd historische analyse is van hetgeen hier bij ons gebeurd is. Ook de schrijnende verhalen over de behandeling van de Vlaamse soldaten wordt er zeer scherp uit de doeken gedaan. Ik wist niet dat het zo erg was!.
Gelukkig is er hieromtrent veel gebeurd in De Panne in en rond de "Koninklijke Villa's".
Jacques schrijft in zijn inleiding "(...) Als deze lectuur uw kennis over dit onderwerp verruimt en u bewust maakt van de verstrekkende gevolgen die het IJzerfront voor de ontvoogding van Vlaanderen gehad heeft, ben ik in mijn opzet geslaagd (..)"
Vandaar dat in volgende DE BLIEDEMAKERs de reeds gepubliceerde artikels over De Panne o.a. over

De Panne in de Grote Oorlog  en   Rode Kruis hospitaal l'Océan zullen bijgewerkt worden met deze nieuwe gegevens.
PS: de inleiding over de algemene omstandigheden die leidden tot de Eerste Wereldoorlog zijn ook verhelderd voorgesteld. (niet alleen politieke maar ook industriële motieven).
Meer concreet wordt er voor onze streek het Plan Schlieffen voorgesteld Lees>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

 

Foto's 2006, 2007 en 2008: Lees>>>

U kunt nog steeds uw eigen foto's opsturen naar jose@decoussemaeker.be
ik plaats ze voor u op internet
DANK U

Zojuist bijgevoegd: nog 74 originele foto's van Rita Boets Lees>>>


Het seksleven van de slakken
Voor het tijdschrift Parnassia van Natuurpunt Westkust had ik destijds een artikeltje geschreven aan de hand van een surftocht op het Internet.
Misschien dat binnenkort impotentie uit de wereld is dank zij onze tuinslakken! Voor de liefhebbers Lees>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!
Pannesprokkels

- Reeds een paar maal de pizza's geëten bij Villa Nova (Albertpleintje rechtover de Chien Vert). Ze zijn lekker!

Bambino's zijn er welkom; ook een kinderhoekje!

" Deze week zijn we ook gaan eten naar de Sam en Petra en we moeten zeggen dat we overheerlijk gegeten hebben. Hebben een fijne avond gehad en ons meisje had er een fijne avond waar ze niet de hele avond op haar stoelke moest blijven zitten. Het is er heel kindvriendelijk en zeker heel goed, dus Sam en Petra .Doe zo voort!!!!
Proficiat chrisje, michel, océane, nathan
"

- Chris Cattaert is terug in De Panne (Sint Bernardus).
Het gaat hem goed!

- "West Construct" is in faling sinds 1 augustus

- de "Stedenbouwkundige Dienst" van de gemeente heeft een grote inspanning gedaan bij de aannemers om de vele bouwwerven in De Panne af te schermen in de commerciële straten gedurende het seizoen. Daar zijn ook alle bouwkranen verwijderd.

- Dirk van "De Witte Berg" heeft het gelijkvloers gekocht van de nieuwe "Phoebus" (op de hoek van de Leopold II laan en de Duinkerkelaan). De nieuwe naam zal zeer toepasselijk worden "De Witte Hoek". Indien het hoekpleintje tussen deze hoek en de Meeuwenlaan zou heringericht worden, kan daar één van de mooiste terrassen van De Panne komen (recht tegenover het "Hotel des Princes"). (cf de Noah in Koksijde op het Guido Gezellepleintje)

- deze maand geen gemeenteraad! Wel enorm veel bouwvergunningen in "openbaar onderzoek" sinds de gemeent "ontvoogd" is.

- verleden week zeer mooie dichtbij luchtfoto's van De Panne in PARIS MATCH (van dubele pagina). (Vissersdorp; Esplanade, centum, marktplaats en Camping Zeepark + Strand Park (=vroegere "Stand Motel") maar spijtig geen enkel over onze natuur)

- "Ici, c'est la côte belge!" De Panne is de meest Franstalige badplaats van de kust en ook de meeste in verval...Donderdag 31 juli is hieromtrent een artikel verschenen in "Le Soir" waar meerdere Pannenoars aan het woord zijn Lees meer>>>

- Filmpje: Elianne verhuurt al 17 jaar zetels op het strand Lees>>>
- Filmpje: De Panne Vuurwerkgemeente Lees>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

Wandelzoektocht doorheen de natuurgebieden

De fascinerende wandelzoektocht doorheen de natuurgebieden van De Panne, georganiseerd door Het Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaa, heeft nog altijd een enorm succes. Deelnemen is gratis en er zijn bovendien mooie prijzen te winnen. Nog tot 10september. Deelnemingsformulieren te verkrijgen in de Nachtegaal en bij de dienst voor toerisme.
www.vbncdenachtegaal.be

 
Alvast bedankt voor uw reactie!

De Panne is de groene parel van de kust
 

Donderdag 31 juli is er ook een Franstalig BELGA bericht verschenen: " « La Panne est la perle verte de la côte » Lees meer>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!