Voordracht van de burgemeester gedurende de academische zitting: 50 jaar Westhoekreservaat

"Het belang van het Westhoekreservaat voor de Gemeente De Panne."

Robert Butsraen
Burgemeester De Panne
Zaterdag 21 juni 2008

Wie spreekt over De Panne associeert onze gemeente met zee, strand, duinen en bos. Een schitterende groene gordel omringt onze kustgemeente die zich verbindt via een navelstreng met de moedergemeente Adinkerke.

We zijn ervan overtuigd dat De Panne geprezen wordt voor zijn familiale sfeer maar vooral voor zijn prachtige natuur. Trouwens ons nieuw gemeentelogo: "De Panne Actieve Natuur" liegt er niet om.

,Ja, ook de actieve verblijvers en onze eigen inwoners kunnen er zich uitleven in alle bewegingsvormen zoals joggen, mountainbiken, paardrijden, zeilwagenrijden, zwemmen, strandspelen en vooral wandelen langs het strand, in het bos of in de duinengebieden.

Het westelijke gedeelte van de groene gordel omvat het Westhoekreservaat en is zeer gekend bij natuurverenigingen omwille van zijn biodiversiteiten en bij de gewone wandelaars omwille van zijn landschappelijke schoonheid. Uniek is dat de dynamiek van duinvorming hier nog in alle stadia kan waargenomen worden.

Het reservaat maakt deel uit van het grootste aaneengesloten duinengebied en behoort tot het meest gaaf gebleven zeeduinlandschap van de Vlaamse kust. Iets waar we als Pannenaar bijzonder fier op zijn en blijven koesteren als een waardevolle schat. De schoonheid ervan wordt zelfs bezongen in ons Duinenlied.

Uiteraard zijn de duinen nu zeer goed beschermd en begrijpen we dat sommige gebieden zoals de rustzones voor dieren en kweekkamers voor zeldzame planten afgesloten worden voor het grote publiek. We zijn dan ook de mensen die instaan voor het beheer en onderhoud bijzonder dankbaar voor de geleverde inspanningen.
Toch mag men niet gaan overdrijven met afsluitingen plaatsen want als men de natuur promoot, moet men die ook toegankelijk maken voor iedereen zodat men die kan ontdekken, waarderen, beleven en respecteren.
In dat perspectief kan een goede communicatie en samenwerking tussen het bestuur en het beheerorgaan ANB bijzonder vruchtbaar zijn.

Vele mensen uit het binnenland en vooral het Franstalig landsgedeelte kennen over het algemeen maar 2 natuurgebieden aan onze kust: nl. Het Zwin en De Westhoek.

Dit is waarschijnlijk historisch zo gegroeid, enerzijds wegens de negatieve pers uit het verleden in verband met de Westhoekverkaveling of anderzijds met de positieve pers in verband met het microklimaat dat hier heerst. Sommigen beweren dat de grote centrale stuifduin in het reservaat hier een belangrijke rol speelt.

Een ander belangrijke schat is de aanwezigheid van een aanzienlijk reservoir zoet water onder deze site. Dat is niet enkel belangrijk voor de flora in het gebied maar ook voor de drinkwatervoorziening van De Panne zelf en haar buurgemeenten.Er is een continue grondwaterstroming vanuit de duinen naar de zee en de polders en samen met de hogere grondwaterstanden wijst dit erop dat de waterwinning van IWVA duurzaam wordt beheerd.

Onze toeristische dienst promoot onze gemeente terecht als een natuurgemeente. Samen met Natuurpunt worden wandelingen georganiseerd onder de leiding van ervaren gidsen. Tevens beschikt deze dienst over diverse mooie brochures en folders met veel nuttige informatie over de fauna en flora, plannen met de wandelroutes en bezienswaardigheden zoals de slufters en de panoramische platforms. Zo kunnen de vele natuurliefhebbers genieten van al die natuurpracht en deze vastleggen op de digitale camera.

Het valt dan ook niet te verwonderen dat De Panne in 1996 werd uitgekozen om er een Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum te bouwen.

We danken allen die hieraan meegewerkt hebben.

Na een moeizame start mogen deze personen nu fier zijn op de realisatie. Het centrum is op kruissnelheid gekomen en mocht verleden jaar 43.000 bezoekers welkom heten.

Vanuit de gemeente zijn we uitermate verheugd dat de Nachtegaal de deuren opent voor een ruim en breed publiek en zo veel mogelijk mensen warm probeert te maken voor de prachtige natuur aan onze kust.

De gunstige ligging van het centrum zorgt ervoor dat de bezoekers onmiddellijk met het duinenlandschap geconfronteerd wordt.

Het vormt dan ook het ideale vertrekpunt van de Westhoekwandelroute die zich doorheen de groene gordel van De Panne slingert.

Mocht u vandaag nog de intentie hebben om het Westhoekreservaat te bezoeken, dan wensen wij veel wandelgenot.