Donderdag, 23 januari 2008

Nieuws uit de gemeente

Afschaffen personenbelasting in De Panne is gestemd op 28 december (vervolg van LEES>>>)
Niettegenstaande Eric Engelbrecht (oppositie CD&VPlus) in zijn speech met zijn opmerkingen over de begroting 2008 deze belastingshervorming verheerlijkt heeft ("minder lasten op arbeid en meer lasten op eigendom") waren we toch verwonderd dat de oppositie zowel voor de "verhoging tweede verblijftaks" als voor "de verhoging opdeciemen op KI", unaniem NEEN gestemd heeft.
Dit was dan ook het hoofd gespreksthema onder de tweede verblijvers tijdens de geslaagde kerstboomverbranding.
Alvast bedankt voor uw reactie!

Wijziging in het schepencollege (Bijgewerkte tekst van 27 december LEES>>>)
Maandagavond 17 december 2007 werd Robert Butsraen (SP-a) voorgedragen als nieuwe burgemeester voor De Panne (nog niet benoemd door de gouverneur). Naast de nieuwe burgemeester werd Jaak Debeerst (SP-a) voorgedragen als nieuwe schepen en werd Manu Rossey (SP-a) in de gemeenteraad van 28 december benoemd als gemeenteraadslid. Schepen Marc Decoussemaeker (VLD) had nochtans meer stemmen in 2006 (1520 stemmen t.o.v. schepen Butsrean 1101 stemmen) maar een politieke compensatie- te doen door de VLD- werd niet aanvaard. (SP-a wou in ruil het OCMW voorzitterschap van 2010 tot 2013 door Ann Vanheste (SP-a) laten overnemen van de Michel Vandermeeren (VLD)). (vòòr de verkiezing was ondertekend dat het burgemeesterschap zou toekomen aan de SP-a, maar niemand had verwacht dat burgemeester Vanheste zo vroeg zou overlijden). Robert Butsraen had bijgevolg niet verwacht dat hij burgemeester zou worden.
Diengevolge zal schepen Marc Decoussemaeker het wat rustiger doen en heeft hij zijn bevoegdheden van ruimtelijk ordening en milieu en natuur alvast doorgegeven. (nog niet op de website van de gemeente). (hij blijft schepen van "Toerisme en Feestelijkheden"). Hij blijft "eerste schepen" maar is geen "plaatsvervangend burgemeester" meer.
Veel zal er blijkbaar niet veranderen in De Panne gedurende de komende 5 jaar.
Alvast bedankt voor uw reactie!

Benoemingen

- Francis Acou komt in de Raad van Bestuur van de CIB-Kust (immobilia)

- Peter Buyse (49j; zoon van huisarts Frans Buyse) legde de eed af als nieuwe vrederechter van het kanton Veurne-Nieuwpoort. Hij volgt hiermee Chris Verslype op, die in mei vorig jaar overleed. Hij was sinds 2003 voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Veurne. Peter Buyse is gehuwd met apothekeres An Louwagie

- Jaak Maton (46j) uit Baaltje volgt Guido Calcoen op als directeur van de basisschool Immaculata. "Niet alleen de kennis is belangrijk maar ook de handen en het hart. Kinderen moeten zich goed voelen op school" vindt Jaak.

- In het woon- en zorgcentrum St.-Bernardus gaf directeur Filip Claes na 18 jaar de fakkel door aan Frank Vanfleteren.

Alvast bedankt voor uw reactie!

Mobiliteitsplan De Panne (vervolg van 4 december LEES>>)
- Renovatie Zeelaan staat als eerste agandapunt op de gemeenteraad van donderdag 24 januari om 19 uur.. (vervolg van LEES>>). Burgemeester Robert Butsraen (Veda) wil een ruimere heraanleg van de Zeelaan. Volgens hem moet de renovatie het volledige traject tussen de Nieuwpoortlaan en het gemeentehuis omvatten. (Het Nieuwsblad Lees>>>). Dit is ook het CD&VPlus-oppositie, voorstel welke zeer duidelijk en uitvoering beschreven is LEES>>> .
- geen ondergrondse parkings in de Zeelaan (te hoge kostprijs + risico)
- éénrichtingsverkeer Zeelaan (richting Markt - Zee)
- parkinggarage Koningsplein
- verbinding Koningsplein- Markt moet wandelvriendelijk gemaakt worden (o.a. ook heraanleg gemeentepark)
- fietsvriendelijk (30 km/uur, zoniet fietspad)
Deze CD&V standpunten zijn toevallig ook deze van DE BLIEDEMAKER. De omweg van parkings onder de grond is enkel een verkiezings folietje geweest, dat teveel aandacht heeft gekregen en te veel vertraging heeft veroorzaakt!
Hopelijk hakt men de knoop door. Tegen eind februari dient onze gemeente een voorontwerp in te dienen voor de riolen, zoniet verliezen we 1.7 miljoen euro aan rioleringssubsidies vanwege het kabinet Crevits. Da's heel dichtbij, heel kort voor dergelijk belangrijk project. Er is dus veel te veel tijd verkwanseld, en nu staan we met 't mes op de keel.
HEDENAVOND (24 jan) IS HELEMAAL NIETS BESLIST IN DE GEMEENTERAAD : het 13 jarig dossier wordt weer verder doorgeschoven! Er is veel geld nodig (men spreekt van 6,5 Meuro + onvoorziene+ uitvoering 11 maanden Lees>>>). De studieopdracht voor de riolen gaart verder door. (2 riolenstelsel zodanig dat al dan niet parkings mogelijk blijven).
Alvast bedankt voor uw reactie!

Oorlog in de duinen

Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Open VLD), onder meer bevoegd voor erfgoed, wil dit jaar starten met de bescherming van de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog en deze laten erkennen als Unesco-werelderfgoed. Zo'n erfgoed kan vervolgens in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. Concreet zal binnenkort het dossier opgestart worden voor de bunkers van Cabour in Adinkerke. Regelmatig organiseert IWVA hier geleide wandelingen in samenwerking met onze Toeristische Dienst (Zie "Natuur en oorlogsverleden" in de Wandelkalender). Ook is er in het VBNC "De Nachtegaal"op woensdag 27 februari 2008 om 19 uur 30 een voordracht "Oorlog in de duinen,.. meer dan een ondergestoven bunker!" door de heer Guido Mahieu (de gids van bovenvermelde bunkerbezoeken).
Deelname is gratis, maar verplichte inschrijving vóór 13 februari 2007.


De Westkust, een brok natuur om (van) te houden

In het VBNC De Nachtegaal waren maandagavond veel prominenten aanwezig voor de voorstelling van de vernieuwde brochure "De Westkust, een brok natuur om (van) te houden". De eerste editie van deze brochure werd uitgegeven in 1999 door het Wereld Natuurfonds (WWF) en NATUURPUNT (destijds Natuurreservaten). Deze prachtige succesbrochure werd nu geactualiseerd en heruitgegeven door ANB. Een zeer waardevolle brochure! Nu zijn ook Cabour en les "Dunes fossiles de Ghyvelde" opgenomen, evenals de aangrenzende Franse natuurgebieden. (ook de nefaste gevolgen van de zonevreemde Camping du Perroquet zijn er even aangeraakt).
Aangezien onze Westkust vele toeristen van diverse nationaliteiten ontvangt, werd gekozen om niet alleen een Franstalige maar ook een Duits- en Engelstalige versie aan te bieden. (1,5 euro in De Nachtegaal; 52 pagina's). De enthousiaste Vlaamse Minister Hilde Crevits lichte haar natuurbeleid toe. (het is ook deze minister die volgend jaar moet zorgen voor de subsidies voor de Zeelaan). Met veel enthousiasme heeft de minister bevestigd dat de "openstelling van de natuurgebieden" één van haar grote PRIORITEITEN is (Houtsaegerduinen?). Ook werd aangekondigd dat de natuurbeheersplannen van de Westhoek en de Houtsaegerduinen binnenkort zullen geactualiseerd worden (nieuwe wandelpaden?). Ook heeft ze sterke verhoging van de financiële middelen voor 2008 aangekondigd voor het terreinwerk.
Dit alles werd opgeluisterd door een prachtige diavoorstelling. Door de verzorgde receptie bleven heel wat deelnemers "hangen". Dit bood veel mogelijkheden tot contacten. (alleen onze burgemeester en schepenen moesten direct na de voordracht weg voor een vergadering).
Kortom, het was een unieke gelegenheid om dit mooi bezoekerscentrum weer in de kijker te brengen. Ook Minister Crevits was onder de indruk van de infrastructuur van de Nachtegaal. Ze komt zeker TERUG.

Alvast bedankt voor uw reactie!

GECORO

Woensdag 16 januari 2008 om 19.00 uur was er een eerste werkvergadering van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Volgende punten werden gefinaliseerd (hangende zaken van vorige GECORO):
- Zonevreemde woningen Duinhoekstraat.
- Zonevreemde Sport en Recreatie
       •  Tennisclub de Westhoek
       •  Tennisclub Panne - Baaltje
       •  Jeugdheem 't Kraainest en jeugdheem De Kwinte
       •  Gemeentelijk sportcomplex
       •  Clubhuis 't Motosiekeltje
Nieuw element is dat er voor de Tennisclub de Westhoek een nabestemming voorgesteld wordt: een brasserie die aanleunt bij het natuurrecreatieve wandelgebeuren van het VNBC De Nachtegaal. (cf. de "pannenkoekenhuisjes" naast de natuurcentra in Nederland).
De werkdocumenten zijn te vinden op de website van de gemeente LEES>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

Erfgoed architect Louis Legein in gevaar
De Pannese architect Louis Legein wordt in veel boeken geprezen om zijn modernistische kustarchitectuur (soms"style bateau" genoemd. Sarah Willems (erfgoedambtenaar in Koksijde) maakt er een speciale inventaris op van die architect. Veel dergelijke gebouwen werden opgericht in de Houtsaegerwijk gedurende het interbellum. (vooral Nieuwpoortlaan Oost en de mooie Barkenlaan). Op de foto's ziet u een restauratie en een vernieuwbouw (beide rechttegenover elkaar in de Koninginnelaan). Beide mooi maar de restauratie draagt veel meer bij tot de eigenheid van onze badplaats. In deze omgeving zijn nog veel van die gebouwen. Gelukkig bevatten ze veelal bewoonde appartementjes zodat wegens meerdere oudere eigenaars deze gebouwen niet direct gesloopt worden. Werk voor de GECORO om op te nemen in het BPA.


De Lente is in aantocht
Kom eens kijken naar het park. Het staat vol met sneeuwklokjes. De vriendelijk knikkende bloem is een symbool geworden voor het vertrek van de winter en de komst van de lente, een symbool van hoop en vertrouwen. Ook de gele krokussen zijn er al in grote getallen. (beide plantjes die wellicht onze kruisvaarders meegebracht hebben)

Pannesprokkels

- GOED NIEUWS: de dakwerken aan Le Chalutier zijn volop bezig. LEES>>>. Bemerk dat het verkooppaneeltje niet bedoeld is voor Le Chalutier, maar voor de witte villa van dokter Jean Pierre Cassier in de Dumontlaan. Veel van de villa's hadden een soort servitude om zo snel mogelijk naar het strand te gaan. Daar had ieder villa een stukje strand in eigendom om een cabine op te zetten Zie kadasterplannetjes LEES>>>

- nieuwe tea room - restaurant op de markt met de mooie naam "'t Zeiltje". Het gebouw links hiervan (vroeger "Ons Huis") zou te koop staan evenals het art-deco gebouw waar het ander Chinees restaurant zich bevindt (vroegere apotheek Houbaert). Naast "Den Anvers" schijnt een Grieks restaurant te komen (in het vroegere "Caféetje")

- GOED NIEUWS: nieuwe website van "'t GoedNieuws" LEES>>> . Hier wordt ook het Nieuws van DepanneBlogt overgenomen. Mooie professionele website. VEEL SUCCES!

- Den Anvers staat op de website van http://www.volkscafes.be

 

- De dienst Senioren organiseert een basiscursus Nederlands. De seniorenpopulatie van De Panne telt een groot aantal Franstalige senioren die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit Wallonië. Zo wil men hen stimuleren om zich beter te integreren in het sociale leven van De Panne en dat zij op termijn kunnen deelnemen aan het uitgebreide activiteitenaanbod van de verschillende seniorenverenigingen maar zich ook in het Nederlands kunnen uitdrukken in winkels en bij de openbare of private dienstverleningsinstanties. VEEL SUCCES

- de moeder van Guido Feys (93j) is maandagmorgen gestorven. Zaterdag begrafenis om 10u30 in de O. - L.- Vrouwekerk.

- De gemeente Koksijde blijft fors investeren in fietspaden. (met 80 à 100% subsidie). Dit jaar nog komt er onder meer een volledig nieuw fietspad langs de Koninklijke Baan, tussen de Kursaallaan en de grens met De Panne. Er komt ook een nieuw voetpad en veilige tramoversteken. Wanneer begint De Panne aan hun fietspadenbeloften?.. (o.a. De Panne - Veurne;...).
Koksijde heeft de vernieuwing van hun station en stationsomgeving goedgekeurd. De perrons worden aangepast aan de opstaphoogte van de trein. Er komt ook een grote randparking.

Alvast bedankt voor uw reactie!

Nieuws van Jacqueline van PANNETHEKA

- Souvenir de La Panne. LEES>>>.
Dit muziekstuk werd gecomponeerd door Fedor Reynaert (een Pannenaar ?) ter ere van het koninklijk paar in 1920.
In dat verband :  ik ben op zoek naar een pianist(e) die het eens zou willen uitvoeren. Stuur me een berichtje EMAIL

-Private musea en verzamelaars in De Panne. LEES>>>
Al de geïnteresseerde eigenaars van een museum of een verzameling komen aan bod in dit nieuw hoofdstuk.
Zaterdag aanstaande (laatste zaterdag van de maand) is het Nostalgisch Media Museum weer open van 14 tot 19 hr
Neem aub contact op met mij: EMAIL

- Le Fort des Dunes: LEES>>>
Maak kennis met een brokje geschiedenis "over de schreve"

Alvast bedankt voor uw reactie!