Dinsdag, 27 november 2007

Nieuws uit de gemeente

Burgemeester Willy Vanheste overleden
Deze morgen zijn we allemaal getroffen door het overlijden van onze burgervader.
Over de begrafenis LEES>>>

Mobiliteitsplan De Panne

Het mobiliteitsplan (laatste revisie WVI 2001) voorziet in "...Herinrichten Zeelaan i.f.v. het invoeren éénrichtingsverkeer tussen Marktplein en Nieuwpoortlaan, integratie groen, laad- en loszones, fietsstallingen, Zone 30..". De oude gemetselde riolen in de Zeelaan zijn aan vervanging toe en ook de bovenbouw kan best eens heringericht worden. Om deze verkiezingsbelofte te kunnen waarmaken wordt in 2008 een subsidie toegekend van 1,75 miljoen € om de riolen te vernieuwen. Deze mogen we zeker niet missen. Vandaar de dringendheid van dit dossier. De beslissing van al dan niet éénrichtingsverkeer MOET genomen worden vóór 1 januari 2008 zodat de bouwvergunning kan afgewerkt worden eind februari 2008. Zodoende wenst men deze grote werken te starten na de zomer 2008.
Maandag was er alvast een ongewoon grote opkomst voor volksvergadering over het herinrichtingsplan van de Zeelaan. De heer Vercruysse van het studiebureau VECTRIS (in opdracht van de Administratie van Mobiliteit en Verkeer) heeft de 3 éénrichtingssenario's voorgesteld elk met hun eigen voor- en nadelen. Ook de mogelijke parkingprioriteiten werden voorgesteld. Telkens was er een mogelijkheid tot vraagstelling zeer goed gemodereerd door schepen Roland Florizoone.
Hoofddiscussie punt is: Zeelaan éénrichting of tweerichting?

Dit kan niet bekeken worden zonder de impact op de ganse verkeerssituatie van onze kustgemeente en vooral ook op de Duinkerkelaan. De handelaars van de Zeelaan kijken alleen maar voor hun eigen winkel en bekommeren zich weinig over de effecten van deze beslissing op de andere straten (vooral Nieuwpoortlaan/Duinkerkelaan); ook het effect op de doorstroming van De Lijn om Adinkerke nog als een klokvaste verbinding te kunnen behouden i.p.v. via Koksijde is belangrijk.
Een rotatieparking onder de Zeelaan zou een zeer zware investering vergen van zeker meer dan 5 Meuro te laste leggen aan de bewoners en tweede verblijvers. Daar staan weinig mensen achter en het zou weinig oplossen. LEES afsluiten van de Poll van de DE BLIEDEMAKER op 19 augustus>>> . Best in de doofpot stoppen (dit was ook reeds het standpunt van DE BLIEDEMAKER vóór de verkiezing. Dit aldus vrijgekomen gelden zouden beter geïnvesteerd worden in de Randparking "Koningsplein" waar al zolang over gesproken wordt.
Maandag 3 december 2007 is een tweede overleg gepland "Heraanleg Zeelaan met eventuele ondergrondse parking en verkeerskundige afwikkeling" samen met de immobilia, UNIZO en de HORECA om 19 uur in de raadzaal . Achteraf om 20:30 uur is er een speciale gemeenteraad om dit punt in "open debat" onder gemeenteraadsledenverder te bespreken/beslissen. (ieder burger mag komen luisteren, (alleen voor gemeenteraad)!!)
Hopelijk beslist men dan één- of tweerichtingsverkeer. (voor gedacht Rudy Berquin Lees>>)
Naast het huidig systeem (2 richting) werden maandag door VECTRIS de voor en de nadelen belicht van de 3 éénrichtingsvarianten. Hieronder vermeldt DE BLIEDEMAKER alleen het systeem waar hij zelf achter staat: SENARIO 1 IN HET RAPPORT VAN VECTRIX (kan een tijdje duren om te downloaden want is 5,28 MB groot). Ieder systeem heeft evenwel voor- en nadelen. De 3 varianten werden mooi geïllustreerd via de slides in bijlage. Ter illustratie werden de effecten geconcretiseerd aan de hand van de cijfers van de uitgebreide verkeerstelling op zondag 19 augustus 2007. (de parkeercapaciteit van 4000 staanplaatsen was die dag met 1000 overtreden)
Het grootste VOORDEEL éénrichtings verkeer is een bredere winkelwandelstraat (bredere (zon)terrassen met bredere voetgangerspaden en de mogelijkheid om (alternatief) schuin te parkeren (meer parkingplaatsen)). Ook meer ruimte mogelijk voor fietspad. (baanvak 4,5 m i.p.v. 7m). In variant 2 en 3 stelt men ook om de Duinkerkelaan éénrichtingsverkeer te maken zodanig dat de LIJN de tramsporen in half afgeschermde bedding kan brengen. (cf Middelkerke). Het Noordelijk voetpad kan dan ruimschoots verbreed worden zodat ook deze kant kan uitgroeien tot een zeer commerciële straat. (volledige noordelijke zijde mag herbouwd worden- ook het gedeelte tussen de Visserslaan en de Witte Berg (alhoewel Dumontwijk)). Door het feit dat de overzijde beschermd is kan er een aangenaam breed bezonnen terrassen voorzien worden. Nadeel: bij éénrichtingsverkeer in de Duinkerkelaan wordt de Zeelaan een belangrijke verkeersas en is het moeilijk om op (zeer)lange termijn de Zeelaan autovrij, laat staan autoarm te maken. Bemerk dat de eerste ervaringen met autovrij winkelen in Koksijde ZEER positief bevonden worden door de handelaars die zich nog verleden jaar zich daar nog geweldig tegen verzet hebben. Alle bezoekers die in Panne centrum komen moeten zouden dan de Zeelaan moeten aandoen. Vandaar dat de huidige sluikweg via de Prins Albertlaan beter afgewerkt wordt als ringbaan zoals in het mobiliteitsplan 2001. Nu het huisje aan Keesjesdorp afgebroken is zou eventueel een aanpassing kunnen gebeuren om deze ringbaan via Keesjesdreef dwars door de parking via de Vandermerenlaan naar de Marktlaan te brengen. Er is ook mogelijkheid om onder de Prins Albertlaan een ondergrondse parking te bouwen (latere prioriteit). Zie Plan >>>
Eénrichtingsverkeer naar zee toe (i.p.v. naar dorp) heeft voordeel dat bij het leeglopen op drukke dagen niet gans de Zeelaan in file staat. Een eigen trambedding in de Duinkerkelaan heeft weinig oplossing omdat de oorzaak van de files vooral in Adinkerke zit (hier niet bestudeerd). (dus voorlopig tweerichting laten in Duinkerkelaan ten ware men er een echte commerciële straat wilt van maken (breed voetpad + fietspad + verleggen tramspoor (ten laste van De Lijn. Zij ondersteunt de 3 varianten.
Voor artikel in Het Nieuwsblad LEES>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!Betalend parkeren

'In de volksraadpleging van maandag werd ook even het betalend parkeren aangeraakt. Wellicht komt hier weinig verandering in De Panne. Dit is blijkbaar niet het geval in Nieuwpoort waar burgemeester Roland Crabbe met radicale plannen rondloopt: nl: ALLE dagtoeristen moeten betalen ten ware ze op de randparkings staan. Ook een fietspad in de hoofdwinkelstraat.

"....Betalend parkeren wordt ingevoerd in de Albert I-laan die parallel loopt met de Zeedijk. De Similiwijk, Elisalaan (waar nu tram rijdt) en de Franslaan (evenwijdig dichter bij zee) wordt "groene zone". Dat betekent dat enkel bewoners en tweede verblijvers met een abonnement daar hun wagen mogen parkeren. De dagtoeristen kunnen terecht op de gratis randparkings bij Storm’s Harbour, achter het vroegere Jan Turpin en op de nieuwe randparking met 150 plaatsen die er zal komen bij de Louisweg aldaar. Het stuk rechtover het OC Ysara wordt verkeersvrij (aan de westkant dicht bij de hoogste appartementgebouwen). Daar richten ze een toerismekantoor in en plaatsen ze hun beroemde schildpad. Bij Ysara plant burgemeester Roland Crabbe een ondergrondse parking voor 600 wagens met een mogelijke uitbreiding tot 1.000 auto’s. Op het kruispunt Albert I-laan, Elisalaan komt een rotonde. De Albert I- laan zelf krijgt een grondige facelift. Per rijrichting voorzien ze één in plaats van twee rijstroken. Langs weerszijden leggen ze een dubbelrijfietspad aan..."


FEDERATIE ADINKERKE & DE PANNE

Zeer mooie nieuwe website van onze kerken in De Panne LEES>>>

Cordial wordt herbouwd

BLIEDE NIEUWS: de CORDIAL wordt herbouwd in zijn vroegere glorie! (zie foto rechts)
Na een lang juridische betwisting is dit dossier uiteindelijk gedeblokkeerd. De bouwvergunning is momenteel in openbaar onderzoek om dit beschermd gebouw af te breken en opnieuw te herbouwen volgens de oude plannen.
Dit met akkoord van Monumenten en Landschappen. Het dak komt er terug en ook de lange balustrades.
Dit wordt beslist één van de meest markante restauraties van de Dumontwijk.
Het grote oude garagegebouw in de Bonzellaan is recent verkocht (garage Gevaert; later UNIC). Daar zal de gevel bewaard worden als mooi voorbeeld van moderne naoorlogse architectuur.

 
Vandaag
 
Vroeger
   

Trektocht door het hooggebergte van de SINAÏ (vervolg van LEES>>>)
Intussen is de website volledig afgewerkt met veel foto's
Ook deze week een reportage van 2 volledige bladen in het Wekelijks Nieuws + vandaag samenvatting in Het Laatste Nieuws.

Stormschade
Verleden week is ingevolge het springtij en de aanhoudende NW wind enorm veel zand verdwenen aan het Westhoekreservaat. (de dijk is grotendeels terug bloot gespoeld). Het water is blijkbaar nog nooit zo hoog gekomen en het scheelde weinig of het water was over de dijk via de duinen in de slufters gelopen. Veel rijshout heeft zich verzameld in de slufters.

Palmbomen in de Zeelaan ?
U kunt komen kijken naar de originele kerstversiering in het park aan de Zeelaan. De gemeente heeft zijn best gedaan om de link te maken tussen bad-dorp. Precies verlichte palmbomen

De provincie verhoogt belasting op tweede verblijven (vervolg van 14 nov LEES>>>)

De aangekondigde verhoging van de gemeentebelasting staat blijkbaar noch niet op de agenda van de komende gemeenteraad en maar zou ongeveer het dubbele bedragen van de provinciale verhoging!!! (in brandstoffen kunt u besparen maar niet in belastingen: zie foto hiernaast)
BESLIST EENS UW EIGEN SITUATIE UITREKENEN!!! De simulaties kunnen on-line gebeuren via DE BLIEDEMAKER LEES>> Indien u zelf het berekeningsblad op uw PC wilt gebruiken kunt u het aangepast EXCEL programma opvragen (er zat in de eerste editie een klein foutje in de indexering van het KI; nu kloppen de simulaties perfect met deze van onze schepen Vandamme). Bemerk onderaan ook onderaan de typische KI's voor de woningen in De Panne Ook de reeds gestemde aanpassing vanwege de provincieraad is ingebracht Belet dat de gemeentelijke verhoging nog NIET gestemd is in de gemeenteraad (voor december???). Dus protest is  misschien nog zinvol (cf seniorenraad) Intussen verhuizen zeer veel tweede verblijvers hun domicilie naar De Panne Voor de taks op de tweede verblijven zou een differentiatie gebeuren naargelang de ligging (zeedijk + westhoek: 575; rest De Panne: 535; Adinkerke: 500 €) Het Excel berekeningsblad is aangepast en kan opgevraagd worden per email bij>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!