Dinsdag, 9 oktober 2007

Nieuws uit de gemeente

100 jaar De Panne (vervolg van 28 september Lees>>>)
De eerste oproep was een succes (28 aanwezigen; 7 verontschuldigd).

Hierbij vindt u een overzicht van de voorstellen, die naar boven zijn gekomen tijdens de brainstorm-sessie. Het is best mogelijk dat bepaalde zaken overlappend zijn. Lees>>>

Een belangrijke bron van inspiratie voor de recentie geschiedenis (sinds 1985) vormen de documentatiemappen in de Bib Lees>>>

Opmerkelijk was, dat langs de kant van de gemeente, meermaals zeer uitdrukkelijk benadrukt werd dat deelgemeente Adinkerke actief betrokken moet worden in die viering. Nochtans waren het -op de gemeenteraad van 15 april 1909- juist de Adinkernaars zelf die met algemeenheid van stemmen een aanvraag tot afscheiding van het gehucht De Panne formuleerden. "...De gemeenteraadsleden waren tot de bevinding gekomen dat de twee centra dermate van elkaar verschillen en een andere bestemming hebben, dat ze best hun eigen weg gaan...." Lees>>>
Op deze eerste oproep van 100 jaar De Panne waren nog geen Adinkerkenaars opgekomen (buiten Norbert Desiere)

DE BLIEDEMAKER denkt eraan om in het verlengde van deze website een WIKI website te starten(cf WIKIPEDIA) waar iedereen zeer eenvoudig zelf historische artikels of foto's kan opladen die kaderen in 100 jaar De Panne.
Wie verleent medewerking?

Alvast bedankt voor uw reactie!

Prinses Josephine Charlotte op het strand met Prosper Van Bellinghen
Johan De Cuman heeft de oproep voor 100 jaar De Panne alvast begrepen en heeft reeds een eerste foto opgestuurd
"...Via mijn tante(Denise VanBellinghen-zuster van mijn moeder) heb ik vernomen dat destijds Prinses Josephine Charlotte geregeld naar de Koninklijke Villa op vakantie kwam naar De Panne. Mijn grootvader destijds (Prosper Van Bellinghen) ging dan een wandeling maken  op het strand met haar om nadien zijn aperitiefje  te drinken in de Koninklijke Villa..."
Johan De Cuman heeft intussen nog heel wat interessant materiaal gevonden op zijn zolder dewelke hij me eerstdaags eens zal tonen. Hij heeft er een oude vlag gevonden van de Katholieke Kring waarop staat geborduurd PANNENAERE BLYFT TEGAERE.
Dank U Johan!

Afschaffen personenbelasting in De Panne? (vervolg van 21 aug 2007 LEES>>)

VOORLOPIG UITGESTELD ! (tot gemeenteraad van 20 november?)

Op de fatale dag van dinsdag 23 oktober zal wellicht de verhoging van de belastingen op eigendommen gestemd worden in de gemeenteraad.

MOMENTEEL betaalt een tweede verblijver in De Panne voor een gewoon appartement op de Zeedijk ongeveer 3.000 euro/j puur belasting (staat + gewest + provincie + gemeente; zonder agence, milieu, water, lift, verzekering, gas, elect, TV, syndic ect.). Lees>>>
Toch durven onze gemeente EN de provincie voor de 7.000 tweede verblijvers in De Panne een belastingsverhoging opleggen die neerkomt op nog eens extra 390 euro/j (2/3 door gemeente 1/3 door provincie) Zie simulaties>>>   (indien uw PC niet uitgerust is met de nodige "Web Components" kunt u (zoals velen) het Excel berekeningsblad opvragen per email bij>>> ) . Je moet er ook mee rekening houden dat de index voor het kadastraal inkomen de laatste jaren geweldig aan het STIJGEN is! (dus zeer goed voor de gemeenteinkomsten)
Je moet echt eens uw eigen situatie berekenen! Ik heb ook ferm verschoten!

Waar gaan we naartoe? Indien gewone potentiële kopers van appartementen deze hoge belastingscijfers te horen zullen krijgen, is er veel kans dat ze van gedacht zullen veranderen. (ik spreek niet van de grote verdieners). Ook heb ik meerdere emails ontvangen van huidige tweede verblijvers die er ernstig over nadenken om hun appartement te verkopen indien deze belastingsverhoging gestemd wordt.
Dit kan een crisis starten in de immobilia. ( zie noodkreet>>>). Wat zal er gebeuren met al die gebouwen die momenteel in de steigers staan?
De CIB stelt nochtans voor om de verhoging van de verhuurprijzen van de appartementen aan de kust voor 2008 te beperken tot 2%. (zal dat ook nog kunnen voor De Panne??)
Belet dat de verhoging door de gemeente meer dan het dubbel zo hoog is deze vanwege de provincie.
Enige ironie en hypocrisie is onze burgervader dus niet vreemd (dixit email): "..protest tegen de handelwijze van de provincie die zijn eigen bestuur aankleeft en wil hanteren, nl. het overmatig belasten van de eigenaars van tweede verblijven ("toevallig" zijn dat geen gemeentekiezers.).."
Het enige verschil is dat het geld van de tweede verblijvers in De Panne blijft en dat de verhoging van de provincie wegvloeit van de kust naar de gehele provincie.
Maar betalen zullen we!! (Is het niet beter van wat te proberen te besparen in de gemeente?)
Maar ook ALLE EIGEN senioren met een eigendomtje zullen fors bijbetalen! (weet u dat de (senioren van De Panne = 43 % van het kiezerspubliek waren?)
Wat zegt de seniorenraad daarover woensdag 10 oktober?
Alleen voor een bescheiden woning (= beperkt KI max. 745 euro) is een vermindering (25 %) mogelijk maar niet op basis van het inkomen!

Benieuwd hoe de oppositie zal stemmen op de gemeenteraadr? (maar wat baat dat allemaal?). Dit pijnlijk punt was zeker GEEN verkiezingspunt noch in het programma van de VEDA noch in dat van de VD en het Vlaams Belang verleden jaar.

NIKS AAN TE DOEN???

Alvast bedankt voor uw reactie!

Het seniorencentrum is open

 

 


Bliede Nieuws: dit is geen bouwplan meer, maar nu eindelijk een realiteit!!
"De Boare" is sinds 1 oktober open!

Ook het cafetaria is open. Maar weinig senioren hebben blijkbaar reeds de weg gevonden naar deze mooie ontmoetingsplaats. Je kunt er alle dagen (uitgezonderd WE) terecht van 9 tot 17 uur (met uurtje middagpauze) voor een gezellige babbel (2 vriendelijke vrijwilliger-dames aan de bar), om het Panne nieuws op het prikbord te lezen, een potje biljart te spelen, gewoon TV te kijken of te ontspannen bij een lekker kopje koffie of een pint. (alles aan 1 euro! - aperitief 1,3 deuro). (Bemerk: de koffie is oploskoffie).
Kris Jonckheere heeft me er ook de gezellige wachtruimte getoond aan de informatiebalie. Mooi zicht binnen achter die hoek met horizontale sierplanken!
STAP GERUST REEDS EENS BINNEN en wacht niet tot de 20 october plechtigheid! (jawel, het eerste vat is reeds leeg!)


Nieuwe NATUUR site in De Panne

Rita Lambert is geen onbekende meer in de natuurmilieu's van De Panne. Lees>>> Zij is geboren in De Panne maar is naar het Brusselse uitgeweken toen ze 3 jaar was. Haar moedertaal is niet het Frans of het Nederlands maar het mooie "Dialect van De Panne" welke zij nog altijd zeer pittig kan spreken. Als lerares wiskunde in het Brusselse heeft zij niet meer geoefend om het correcte Nederlands te spreken en te schrijven. Sinds enkele jaren is zij gepensioneerd en komen wonen, in de woning van haar ouders aan de Groene Biezenlaan. Sindsdien is zij zeer actief in het gidsgebeuren (franstalig) en heeft recent ook een nieuwe website gestart (in het frans). Vandaar dat zij aan haar vrienden vraagt om deze mooie website te helpen vertalen in het Nederlands. Ziehier haar omroep:

"...Beste vrienden, natuurgidsen, natuurliefhebbers en al de anderen... Het is bijna 5 jaar dat ik hier in De Panne franstalig natuurgids ben.    Als natuurgids deel ik graag mijn liefde voor de duinen met iedereen.  Wat gemakkelijk is het met een website!  Jammer genoeg is het te moeilijk voor mij van frans tot nederlands te vertalen, ik ken nog niet alles... Beter dan een website heb ik dus aan een WIKI gewerkt! Daar mogen jullie allemaal fouten verbeteren, vertalen, tekst en foto's toevoegen....  Enkele paginas zijn al beschikbaar, er bestaan ook lege paginas over vogels, strand, geschiedenis... Een virtuele wandeling op www.couleurdune.be   zal van zelfsprekend zijn... Ik wenst U een aangenaam bezoek en wacht natuurlijk op uw reacties..." 
Ingestuurd door Rita Lambert
WIE HELPT HAAR?


Sinaï

Op 4 oktober heeft Will Vansteene een karikatuur gepost in DepanneBlogt
Hij beweerde "..uit officiële bron vernomen te hebben dat iemand van de redactie van DepanneBlogt een afspraak heeft boven op de Mozesberg in Egypte . Hij vroeg zich af:
" Wie zou dit kunnen zijn ?
en wat zijn z'n Bedoelingen ?
een zoveelste Mysterie ?.."

"Wie?": inderdaad volgende week ben ik op wandel in de Sinaï tezamen met nog 4 vrienden. Ik ben aan het proberen te "Ramadannen" maar dat buikje trekt zich daar niet veel van aan (alhoewel ik toch wel een tweetal kilo vermagerd ben; dit is dringend nodig om te kunnen klimmen!!!).
"Mysterie?" versta ik ook niet (het zou anders geen misterie zijn)
"Bedoelingen" zijn er ook niet: met ons 5 waren we 3 jaar geleden "roomse katholieken" in een Compostella bedevaart; verleden jaar "zuivere Christenen" (vroeger "ketters" genoemd) in een 10 daagse Katharenroute wandeling en dit jaar geen "ketters" maar Joden (Mozes is toch een Jood?). Maar het Catherina klooster is een "heilig oord" voor zeker 3 godsdiensten: grieks orthodoxen; joden en moslims (immers het paard van Mohammed is opgestegen ter hemel vanaf de Sinaï berg!).

Als ik nu geen geldige "Vollen Aflaat" krijg dan weet ik het niet meer?

Voor degene die geïnteresseerd zijn in die trekking kunnen mijn gloednieuwe website inkijken Lees>>>>


Het mooiste licht is tegenlicht' (2007) Michiel Hendryckx, komt spreken
Pannenoar Michiel Hendryckx komt op vrijdag 12 oktober 2007 om 20 uur komt spreken in de feestzaal Witte Burg te Oostduinkerke, over zijn persfoto's. Drie dagen later op maandag 15 oktober treedt hij ook op voor MARKANT OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE in de Nieuwpoortse Hallen op de Markt in Nieuwpoort; ook om 20 uur. Dus geen excuses, je hebt nu al 2 mogelijkheden om hem in de streek te zien optreden.