Uittreksel uit het verslag "100 De Panne"
Vergadering nr 1 september 2007
( bepaalde zaken zijn overlappend)

".....

 • Pierre Boonefaes heeft reeds een werkgroep opgericht voor de uitgave van een boek in 2011. In dit boek zouden 100 evenementen geïntegreerd kunnen worden. Er zou in afleveringen kunnen gewerkt worden. Merkt de nood aan een boek op, Westhoek en Middenkust hebben dit reeds (uitgave Waanders). Freddy Rigaux speelt al langer met de gedachte om een boek uit te geven over de visserij
 • De Lijn voorziet in 2010 een tentoonstelling "125 jaar Kusttram". De organisatoren van het Tramfestival (TTO Noordzee vzw) zouden eveneens bereid zijn om een evenement op poten te zetten in 2011 voor 100 jaar De Panne
 • Michèle Vandermeeren bezit materiaal omtrent Meli-park en De Panne
 • Marc Constandt (archivaris gemeente Middelkerke, en verzamelaar) zou een tentoonstelling op punt kunnen stellen omtrent fotografie aan de kust
 • De dienst Cultuur meent in 2011 een historische tentoonstelling op te zetten (er is nu reeds materiaal toegezegd van het Provinciaal Archief West-Vlaanderen)
 • Lieselot Vandenbussche van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw zal de mogelijkheden bespreken binnen de bewonersgroep De Panne Centrum. Misschien dat zij graag zouden meewerken?

 

 • Pierre Boonefaes stelt de vraag of het niet beter is om gedurende één jaar elke maand een bijlage te steken bij De Panne Leeft omtrent 100 jaar De Panne. Op die manier is het naslagwerk voor iedereen toegankelijk en betaalbaar (in tegenstelling tot een boek). Dit zou kunnen opgenomen worden in De Panne Leeft of in een apart katern.
 • Hij vraagt ook een oproep te doen voor inzameling van foto's en materiaal van "Pannenoars" of "familie van" die nu niet meer in De Panne wonen. Dit zou kunnen gebeuren met steun van DepanneBlogt en DE BLIEDEMAKER. Er zou ook, aan de hand van een "kapstok" een nationaal persbericht hieromtrent kunnen verstuurd worden.
 • Voorstel voor kunsttentoonstelling van mensen uit De Panne (opgelet: dit moet veilig en verzekerbaar zijn)
 • Criterium "Ronde van Frankrijk" in De Panne in 2011. Schepen Decoussemaeker merkt op dat dit reeds werd bestudeerd en heel kostelijk is (+/- € 100.000)
 • Het programma zou moeten gespreid worden over het ganse jaar, voor elke bevolkingslaag
 • Moedergemeente Adinkerke mag zeker en vast niet vergeten worden
 • Brochure met 100 markante figuren (vb. 1ste burgemeester), A5-formaat, foto en korte beschrijving. De figuren moeten niet alleen politici zijn. Kan ook met 100 gebeurtenissen of 100 winkels.
 • Gemeente en winkels versieren met wapenschilden
 • 100 activiteiten organiseren (+/- 2 per week) op vlak van cultuur, sport, horeca, feestelijkheden,.
 • Optocht met praalwagens die de geschiedenis van De Panne uitbeelden
 • Fantastisch vuurwerk
 • Blijvend monument
 • Brochure over alle verenigingen in De Panne
 • Openingsfeest (bijvoorbeeld op 24 juli 2011)
 • Tentoonstelling
 • Beurs tijdens één weekend waaraan alle verenigingen deelnemen
 • Uitwerken verhaal Plopsaland - Meli
 • Martine Linthout stelt voor een tentoonstelling met foto's 100 jaar Adinkerke-De Panne: visserij, Adinkerke (meer landbouwgericht), cultuur,.
 • Randanimatie (muziekgroepjes): vb. Het Duinenlied
 • Concert (climax)
 • De bibliotheek integreren in het gebeuren: vb oude boeken
 • Poëzieapéro
 • Beeldende kunst. Leeftijd deelnemers 17-77 jaar
 • Vuurwerk (vergelijkbaar met vuurfeesten 1.000 jaar Bree)
 • Locaties in De Panne en Adinkerke belichten
 • Filmclub contacteren om kortfilms te maken over De Panne en deze films projecteren gedurende een bepaalde periode op nader te bepalen locaties
 • Aperitief op 't strand
 • Martine bekijkt met haar toneelgroep of er niet een stuk kan uitgewerkt worden (vb. Bella Stock van Hendrick Conscience)
 • Christophe Coffyn merkt op dat er in de bibliotheek knipselmappen beschikbaar zijn met persartikels over De Panne (vanaf de jaren 80), gerangschikt per thema (sport, toerisme, natuurrampen,.)
 • De vraag naar een boek (te koop aangeboden) over de geschiedenis van De Panne is groot
 • Guido Calcoen stelt vooe een Klank en Lichtspel met respect voor de natuur
 • Sportwedstrijd op zee: vb. roei- of kanowedstrijd
 • Museum over de visserij
 • Telefonisch liet Guido Calcoen nog volgende ideeën weten: rechtstreekse televisieuitzending van de zeewijding vanuit De Panne (cf. oostkust); uitzending van Fata Morgana in De Panne
 • Frederik Launoy stelt voor om iets te doen met foto's vroeger en nu om de evolutie op te merken
 • Voorstel om wandelingen uit te werken met een elektronische en gps-gestuurde toestellen (beeld en klank). Op een dergelijke manier kunnen inwoner en toerist in de gemeente of natuur rondwandelen en informatie verkrijgen op bepaalde punten. Hiermee toont de gemeente De Panne dat het klaar is voor de volgende 100 jaar (cf. Stad Mechelen)
 • Merkt op dat de bijlage van het katern (zie voorstel Pierre Boonefaes) de activiteiten n.a.v. 100 jaar De Panne zou moeten bevatten van één maand om te vermijden dat de mensen deze uit het oog zouden verliezen
 • Wijst erop dat we op die manier het gemeenschapsgevoel kunnen aanwakkeren en stimuleren, door het organiseren van dergelijke feesten
 • Jacky Launoy merkt op dat agent Debuysere reeds foto's "voor en na" heeft uitgewerkt
 • Panelen (voor & na) zouden nadien kunnen gebruikt worden in de wandelingen van toerisme. Graffitivrij houden van dergelijke panelen is uiterst noodzakelijk.
 • Wil meewerken aan de tentoonstelling, heeft heel veel foto- en archiefmateriaal
 • Merkt op dat een 12 maanden-bundel (zie voorstel Pierre Boonefaes) reeds gebeurd is in Brugge (uitgave Waanders)
 • Vraagt of de carnavalverenigingen geen stoet kunnen organiseren, met als thema 100 jaar De Panne. Schepen Decoussemaeker merkt op dat de tijden veranderd zijn en de mensen hiervoor nog moeilijk te mobiliseren zijn.
 • Schepen Florizoone: over voorstel Pierre Boonefaes: mogelijkheid om 12 hoofdstukken te bundelen in één boek, 1 hoofdstuk per maand
 • Wijst op de noodzaak om ook een oproep (voor info en materiaal) te doen buiten De Panne
 • Stelt voor een dorp van toen na te bootsen (nettenbreister, visser van toen,.) om de tentoonstelling wat op te vrolijken
 • Isabel Coysman stelt voor om een aantal themadagen te organiseren waarbij men zich verkleedt in vb. jaren 20-, 40-, 60-, 80-stijl. Christophe Coffyn merkt op dat dit wel haalbaar en leuk zou zijn om dit te doen tijdens de diverse kermissen in De Panne en Adinkerke.

......"

Verslaggever: Cappelle Peter <Dienst Toerisme >