Zondag, 19 augustus 2007

Nieuws uit de gemeente

Nieuwe Zeedijk

Dinsdag wordt het een belangrijke gemeenteraad. Als eerste punt van de OPENBARE zitting lezen we: " Bespreking herinrichting Zeedijk en Zeelaan". Zeker nuttig om te komen luisteren .
Wellicht zal een vierde plan ingediend worden die rekening houdt met de bezwaren van de vorige openbare onderzoeken. Je moet er dus nu bijtijds bij zijn om na te gaan of uw verzuchtingen in het wellicht laatste plan ingevoegd zijn. Zeker inspraak genoeg geweest!
DE BLIEDEMAKER heeft omstandig de evolutie van dit project opgevolgd: laatste artikel LEES>>>
Nogmaals weze beklemtoond dat dit een mooi project is voor onze gemeente (ruim 900 garageplaatsen ondergronds met minimale bovengrondse hinder (visueel en werfhinder).
Nog volgende laatste bedenkingen:
1. project bovenbouw is een andere bouwheer (nl de gemeente). De 2 bouwvergunningen zouden moeten gekoppeld worden. Hoe kun je de bouwvergunning van het inwendige van een bovengronds gebouw goedkeuren als je geen goedgekeurd plan van de gevels hebt? De bovenbouw is als het ware "de gevel" van de ondergrondse garages. Nu de visuele hinder van de liftkokertjes en de ventilatieopeningen tot een minimum herleid zijn en in het vierde plan nog enkele minimale aanpassingen moeten gebeuren, is het dus nodig om meteen ook het definitief plan van de bovengrond af te werken en in openbaar onderzoek te brengen. Wie weet hoeveel hoorzittingen zullen daarvoor niet nodig zijn? Kunt u zich voorstellen dat men in het voorjaar 2008 aan de werken voor de garages begint (zoals bepaalde agences nu reeds in brieven naar hun klanten beweren) maar dat men niet overeenkomt voor de bovenbouw??
2. Oostelijk gedeelte riskeert te vertragen. (kant Koksijde). Het zou wenselijk zijn de werken aan deze zijde aan te vatten zodat men grotere zekerheid heeft dat de tweede fase daadwerkelijk snel volgt. Dit gedeelte is ook het minst commercieel, de werken zullen minst hinder hebben en dit gedeelte van de zeedijk zal dus het eerst een opwaardering krijgen. Kan dit geëist worden van de promotor?

Opmerking: de huidige 2 garage complexen onder de zeedijk zijn NIET ondergelopen gedurende de stortvloed van woensdag 8 augustus. Dit ten gevolge de hogere ligging van onze zeedijk. Toen de zeedijk in 1892 aangelegd werd was er op deze plaats een arm van de paraboolduin. Dit zand werd niet weggeschept en verkocht maar deze duin werd platgemaakt ZIE SCHETS>>>.
Om die reden is ook weinig risico om zeewater binnen te krijgen gedurende een "50-jarige storm" (cf 1953)

Alvast bedankt voor uw reactie!

Nieuwe Zeelaan

In de Blog van DE BLIEDEMAKER is hierover sinds 3 augustus 2007 een enquête gebeurd.
Zondagmiddag was dit de stand:

Dit is een tweede belangrijke uitdaging op de agenda van volgende gemeenteraad. Wellicht zullen de opties voor het eerste ontwerp in première voorgesteld worden. Een belangrijk element is het al dan niet invoeren van het éénrichtingsverkeer van de markt naar de zeedijk. Indien hierover consensus kan bereikt worden is het mogelijk om een veel bredere wandelzeelaan te ontwerpen. Het is evident dat er in dit geval moet gesleuteld worden aan alternatieve verkeersstromen. Het oude mobiliteitsplan met de ringlaan via de Prins Albertlaan zou terug kunnen geactualiseerd worden. Hiervoor zijn 2 ronde punten wenselijk (Canadezenplein en Decoussemaekerstraat). LEES>>>>

Poll / rondvraag / peiling
Parkings onder de zeelaan nodig?
Niet nodig  77 % (207)
Gewenst  7 % (18)
Wel nodig  16 % (44)
Totaal aantal stemmen: 269
   
Alvast bedankt voor uw reactie!

Nieuwe GECORO

Ook de Samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening staat op de Agenda (weliswaar in "Besloten vergadering"). Dit punt heeft vertraging wegens de verplichting van 1/3 vrouwelijke leden+plaatsvervangers volgens de nieuwe gemeentewet.
Ikzelf heb mijn kandidatuur niet meer terug ingediend ingevolge de VLD blokkering van de diverse projecten aangaande de Dumontwijk. (t.g.v. eigenbelang) Lees>>>
Zal het nu anders worden met dezelfde politieker's? Krijgen we een "neutrale" GECORO voorzitter?
Wordt er eindelijk vooruitgang gemaakt met het opstellen van de BPA's (nu RUP's genoemd) van De Panne (meeste zijn vervallen). Prioriteit: Dumontwijk; zonevreemde Sport infrastructuur, Marktplaats; Oostelijke zijde Zeelaan; Houtsaegerwijk... Lees>>>

Voor degene die veel tijd hebben is veel terug te vinden in het "Archief" van DE BLIEDEMAKER onder volgende thema's
Ruimtelijke Ordening Lees>>
Dumontwijk LEES>>>


Hendrik Conscience in De Panne om BELLA STOCK te schrijven (vervolg van 3 augustus Lees>>>)
"...In verband met je artikel over Hendrik Conscience:
   De gepensioneerde loods Smagghe, rasechte pannenaar, was  Fransiscus Honore Smagghe, vader van mijn grootmoeder Sophie Smagge, echtgenote van Antoon van Sluys, en dus grootvader van mijn vader Jan van sluys.   Heel dikwijls hoorde ik het verhaal over Hendrik Conscience en Bella Stock, alias Bella Smagghe, tante Bella.
Een meer intieme band zou er geweest zijn tussen die twee, volgens mijn grootmoeder in ieder geval!
   Wie weet of het waar is?.."
Opgestuurd door Janine van Sluys 

Wereldoorlog II: wie heeft er vader Leman verzorgd? (vervolg van 11 augustus Lees>>>)
"...het dichtste vissershuisje dat bij het huidige Canadezenplein stond, was het huisje waar Karel Jonckheere met zijn vrouw en hond Tita woonde in de Koninginnelaan. Dit werd later (begin jaren 50) afgebroken en bouwde op die plaats juge Lahaye zijn villa. Later werd dit het Sparrenhof , uitgebaat door de familie Pelfrene .
   Misschien kan dit iets vooruit helpen?..."

Opgestuurd door Piet Verstraete

Henrietje Verbouwe

Wie heeft er dat gat geschoten in de staart van onze kerkhaan? Henrietje Verbouwe houdt hem goed vast. In ieder geval heeft Walter Loncke hem terug op de kerktoren gezet Zie>>

Opgestuurd door Roland Vercouter

 

 

 


Pannesprokkels

- bouwvergunning voor nieuw hotel op de plaats van Vivaldi is afgekeurd in stedebouw te Brugge. (niet om volume maar om esthestische redenen). Indien de gemeente een BPA over de markt had opmaakt zou men zelf kunnen beslissen en zou veel tijd gewonnen worden. Idem met Regina Maris (1 verdieping te hoog); had ook moeten beschreven worden in BPA Dumontwijk.

- Kasteeltje Houtsaeger zou verkocht zijn? . Ook de meeste aandeelhouders van de Westhoektennis zouden hun aandelen verkocht hebben. (?) Ook hier zit men in juridische onzekerheid omdat het "BPA Zonevreemde Sportinfrastructuur" niet verder behandeld werd door de GECORO. Nochtans waren hier door openingen ingeschreven om de huidige accomodatie grondig te vernieuwen en zelfs uit te breiden.

- woonerfverkaveling tussen de Fazantenlaan en de Calmeynlaan gaat niet door. Nieuw project voor verkaveling 8 villa's.

- Bent U al eens naar de "DE BOARE" (= de golf) geweest (telkens "vollen bak" tijdens de volksdansoptredens). Er wordt voorgesteld dit als naam voor het ontmoetingscentum te kiezen? Heeft weinig cultuurwaarde maar is mooi dialectwoord voor een kustgemeente. (niet ingewijden zullen het misschien kunnen onthouden door te denken aan de bar aldaar aanwezig). Wat denkt U?
in ieder geval valt de nieuwe zaal zeer goed mee. Een mooie en sfeervolle ruimte, met passende kleuren en een heel goede akoestiek. Mooi! Echt iets De Panne waardig in het verlengde van de bibliotheek, de vernieuwing gemeentehuis enz..
Beslist eens gaan zien. LEES Het Nieuwsblad>>>
Vandaag was de verkiezing van Miss Elegantie 2007 evenwel in de feestzaal van het gemeentehuis ("..de meisjes kunnen zich niet verkleden in lokalen nog vol met cement omdat de kleedruimtes nog niet gekuist geweest zijn..").

- Het Waals initiatief "Le beau vélo de RAVeL" ( RAVeL= Réseau Autonome de Voies Lentes) schijnt een ongelooflijke succes geweest te zijn in De Panne. (voor de eerste maal buiten Wallonië). Men spreekt van 6.600 deelnemers? (heeft dat iets te zien met de regeringscrisis?) Niet meer beheersbaar voor politiebegeleiding. Heeft er iemand foto's (+ tekst) voor DepanneBlogt? Meer info>>

- Zeer succesvolle "ZOMERENDE" zaterdag in de Zeelaan. Veel ambience. Ideaal weer om te blijven hangen. Zeer gevarieerd programma. FELICITATIES aan de naarstige organisatoren!!