Donderdag, 6 juli 2006

Nieuws uit de gemeente

Gemeenteverkiezing 2006- VEDA lijst    

Vandaag kregen we een ZEER LUXUEUSE brochure in onze bus "Uw gemeente heeft een hart". Het is de eerste verkiezingsbrochure van de VEDA. Op de voorlaatste bladzijde, een zeer mooie groepsfoto. Vooral, voor de BLIEDELEZERS die hier niet wonen en die dit verkiezingsblad niet ontvangen hebben, geven wij de samenstelling van de VEDA lijst LEES>>>
Hun website www.de-lijst-van-uw-burgemeester.be is blijkbaar nog niet on-line
De data voor de neerlegging van de lijsten  bij de voorzitter van het hoofdstembureau zijn 9 en 10 september 2006 (tussen 13u00 en 16u00) !
Ook kregen we vandaag (is toevallig ?) een zeer mooi geïllustreerd "feest- en cultuurprogramma" persoonlijk van schepenen "Serge Van Damme".
Krijgen de toeristen ook dit zomerprogramma? of is dit niet de bedoeling?


Met Madame aan Zee (vervolg van 3 juli)

Indien je nog eens de kustbaan neemt en in Westende passeert, moet je zeker eens binnenspringen in "Villa Les Zephirs" in Westende (juist naast het tramstation) FOTOS >>>

Deze villa uit de jaren 30 werd aangekocht door de gemeente en schitterend gerestaureerd (vroeger toerismekantoor). Nu mooi vertrekpunt voor hun erfgoedwandeling.
Ook hun "RETRO 30" week-end scheen een schot in de roos.

En zeggen dat wij in De Panne met onze Dumontwijk en de gemeentelijke villa "Le Chalutier" middenin, nog veel meer mogelijkheden hebben om ook zo iets te realiseren. Maar dat komt wel!


Vernieuwing Zeedijk ( vervolg van 15 mei)

Vanavond (donderdag) als eerste punt op de dagorde van de gemeenteraad: " Voorstelling van het schetsontwerp inzake de renovatie van de Zeedijk" door Plantec. Het beloofd een prachtig concept te worden. Niet alleen de verbinding tussen de mooie Esplanade en het Canadezenplein is in ontwerp, maar in principe al de toegang straten naar de Zeedijk ("rampen") zodat de dijk als het ware begint vanaf de Duinkerkelaan/Nieuwpoortlaan. Ook goed is dat het protest tegen de "garagekotjes" op het strand blijkbaar zijn gevolg heeft. (er waren naar 't schijnt ongeveer een 80-tal bezwaarschriften + één petitie met een 800-tal handtekeningen). Niet alle opmerkingen zijn "ter zake" maar toch "..kunnen ze niet zomaar doen wat ze willen.." (laatste, dixit een schepenen)
- de hoogte van de liftkotjes zal lager worden (-60cm)
- in 2 van 4 van de bredere liftkotjes zal het sanitair afgeschaft worden (dus minder breed; aan de westelijke kant alleen nog ter hoogte van café Leopold I en niet meer rechtover hotel Iris)
- de architectuur van de liftkotjes zal volledig geïntegreerd worden samen met de architectuur van de nieuwe zeedijk (zowel wat betreft aspect en als materialen; ook de in/uitritten)
Gevolg: nieuwe bouwvergunning + nieuw openbaar onderzoek voor de "ondergrondse garages"
Het voorstel om zoveel mogelijk van die liftkotjes (allen kan niet - te veel nodig) te integreren in de rampen wordt niet weerhouden door het schepencollege. (ook niet de andere voorstellen)
Enkele krachtlijnen voor de bovengrond:
- fietsers mogen blijven rijden op zeedijk. Kinderfietsen van de 2 huidige fietsuitbaters zullen gestuurd worden naar 2 nieuw op te richten fietspleintjes tussen de terrassen en de vaste cabines (geen afzonderlijk fietspad tussen de terrassen en de cabines; is ook niet voorzien in het Provinciale Ruimteuitvoeringsplan Strand en Dijk dat pas verleden jaar goedgekeurd werd LEES>>> . Er komt geen afzonderlijk gemarkeerd fietspad op de dijk. De ervaring met de andere zeedijken aan de kust heeft geleerd dat de volwassen fietsers veel voorzichtiger fietsen, gemengd tussen wandelaars, dan wanneer er een afgebakende zone of weg bestaat (vb Nieuwpoort, Westende; Middelkerke, Oostende ....waar over de ganse zeedijk recreatief fietsen toegelaten is..zie kustfietsroute).
- de zeedijk zal niet rechtlijnig overgaan naar de strandterrassen maar golvend. De huidige breedte van 12 m zal dus variabel zijn en tot max 14 m gaan. (ten hoogste 2 m breder dan nu). Overgangen naar strand en eventueel terrassen in hardhout (vb aan café Leopold), die eventueel aansluiten op de houten terrassen met de parasols. Mooi architecturaal idee, maar hiervan weinig te zien op het plan!
- men heeft nog geen uitwerking van de glazen uitsprong met windschermen ter hoogte van het centrum (de Zeelaan). Dergelijke uitsprongen zijn niet voorzien ter hoogte van de "rampen". Dus rustmeubilair zal op zeedijk zelf moeten komen.
- ondergrondse vuilcontainers ter hoogte van de rampen (cf Oostende (waar betalend 0,5 euro per zak))
- timing en budget: ??? voor volgende bewindsploeg

Persoonlijke bemerkingen vanwege DE BLIEDEMAKER:
1. twee meter verbreding is veel te weinig voor een nu veelal te drukke zeedijk in De Panne. Ook hoe breder de zeedijk, hoe prestigieuzer (HORECA denkt aan hun (frans)personeel, maar toch lopen hun terrassen ook ieder jaar dieper o.a. in verband met meer bezonning). De nieuwe zeedijken die men momenteel bouwt aan de kust worden alle breder dan 12 m (vb Nieuwpoort, Oostende met bangkirai uitbreiding boven het strand Kijk>>>) Voorstel minimum 5 m uitbreiden eventueel met tropisch hardhout. (is in de mode cf havengeul Nieuwpoort)
2. het is spijtig dat onze zo typische strandterrassen systematisch bevloerd worden met alle soorten planken. Tussen de Zeelaan en de Esplanade heeft de toerist maar keuze tussen 3 terrassen waar hij lekker met zijn voetjes in het zand kan zitten. (De Clapotis;...+ Leopold). Zelfs den Imperial zal zaterdag spijtig genoeg, het bevloeren van hun mooi zand terras feestelijk inwijden. De redenen blijken steeds ten voordele van de uitbating te zijn en niet op vraag van de klant. Blijkbaar evolutie van de typische strandterrassen naar dijkterrassen die dan nog geïntegreerd zullen worden in de houten gedeelten van de nieuwe zeedijk
3. dit project is in de beperkte groep van het schepencollege voorgelegd en nu in de gemeenteraad maar nog niet in de commissie ad hoc nl de GECORO
WAT>>>


De echte landing van Leopold I
Het ommetje langs Calais i.p.v. langs Oostende is blijkbaar laattijdig beslist. Onder invloed van Louis Philippe koning van Frankrijk??

Nieuws
- het pompen aan de bouwpunt van residentie Terlinck is beëindigd. Ook de vervelende "bulten" over de leidingen die dat water naar de zee voerden zijn weg en de zeedijk is dus terug mooi vrij.
Normaal is het grondwater ter hoogte van de zeedijk 100% zoet water niettegenstaande zo dicht bij de zee. Dit komt doordat er steeds een lichte regenwatercirculatie is van de duingrond naar de zee (en daar ondergronds in de zee geloosd wordt). Het is zelfs zo dat op het hard zand, ter hoogte van het Leopold I monument, er regelmatig zoetwater komt uit het zand (een kwel). Deze situatie is serieus verstoord geweest ter hoogte van de Terlinck. Het geloosde water in de zee was helemaal niet meer drinkbaar (brakwater, precies zo zout als de zee). Deze verzilting heb destijds nooit geproefd gedurende de pompingen van de werf Albert I. De funderingen in de omgeving zullen dus voor het eerst zoutwater gevoeld hebben.