Nieuwe Zeedijk + garages


Zoals in vorige Bliedemakers waren er bezwaren tegen de dubbele inrit in de Visserslaan. Deze is definitief afgekeurd. De plannen worden aangepast en de bouwvergunning moet heringediend worden. Hopelijk is hij bijtijds terug om de werken zo vlug mogelijk na de zomer te kunnen starten. De Westkant is gepland in 2 fasen. De eerste fase zal door het wegvallen van de inrit aan de Visserslaan nu moeten starten tussen Café Leopold en de Geitenweg. Het jaar nadien is de sectie Geitenweg - Halmenstraat aan de beurt. Het wordt een werf in open sleuf zodat de kraan volgende seizoen kan weggenomen worden. Vooraleer de werken kunnen beginnen moeten sommige nutsleidingen verplaatst worden. Wegens bovenstaande wijziging van de planning zal dit helaas niet meer kunnen gebeuren tussen het Paasverlof en de grote vakantie (zoals aangekondigd in "De Panne Leeft"). De exploratie naar bommen onder de zeedijk is reeds gebeurd. (zie wegnemen van afscheiding fietsertjes).

Op café wordt beweerd dat het niet starten van de werken de fout is van de "groenen"(?).
Dit is zeker niet het geval (zie Provinciale Ruimteuitvoeringsplan Strand en Dijk voor De Panne goedgekeurd (LEES>> en LEES>>> (in één van de eerste Bliedemakers van 19 september 2005). Wel is de ruimtebalans van ongeveer 20 ha verdwenen natuurgebied op het gewestplan (nl. strand De Panne) nog niet gecompenseerd maar daar zijn mogelijkheden genoeg voor in De Panne.

Ook werden op deze vergadering in premiére door het studiebureau Plantec de nieuwe krachtlijnen voor de nieuwe zeedijk gevisualiseerd. Het wordt een prachtige realisatie in de stijl van de Esplanade, het Canadezenplein en het Walkierpleintje. Zeer breed en golvend met mogelijkheid van recreatief fietsen (de kinderfietsjes zullen grotendeels naar afzonderlijke fietsplein gezonden worden). De nieuwe toegangshuisjes naar de parking (max om de 90 m afstand; sommigen met toilet) zullen mooi geintegreerd worden in deze nieuwe dijk.

HET ZAL MOOI ZIJN!