Zeedijk
 
 

 
Het is interessant hier te wijzen op de meest voorkomende restauratiefouten in de wijk. De linkerhelft is nog voorzien van houten vensterluiken. Destijds waren alle villa's hiervan voorzien, zodat alles goed kon afgesloten worden tegen de zandverstuiving gedurende de lange winterperiode. Ook de deuren werden met houten panelen dichtgetimmerd. Winter weekend toerisme bestond toen niet. Indien alle villa's in de Dumontwijk terug zouden voorzien worden van deze luiken zou dat een totaal ander uitzicht geven. De financiële tussenkomst, aan te vragen bij Onroerend Erfgoed- stimuleren de bewoners om de luiken terug te hangen. Veel villa's zijn ook voorzien van pseudo-vakwek, zoals hier aan de zijgevels. Dit vakwerk is meestal in beton en heeft geen dragende functie. Het is dan ook spijtig dat bij veel villa's dit siervakwerk wit overschilderd werd. Zelfs mooie medaillons, soms met de namen van de villa's, zijn gewoon overschilderd. Het resultaat van het al dan niet overschilderen kunt u zelf bij die 2 villa's beoordelen. Positief voor de rechter villa is dat de originele gele bakstenen niet overschilderd werden. Ten gevolge de Art Deco invloed wordt hier wel gegoocheld met crépi vlakken, maar de originele Dumont villa's waren nooit geschilderd. Gelukkig begint men nu de gevels te reinigen om terug de mooie Nieuwpoortse bakstenen te tonen en de villa's te herstellen in hun vroegere grandeur. Een ander fenomeen is de beplanting. Ten gevolge de bomen, struiken en te hoge hagen worden de villa's soms teveel afgeschermd van de openbare weg. Dat is hier gelukkig niet het geval. Volgens het oorspronkelijk tuinwijkconcept zou de volledige verkaveling een geheel moeten vormen waar de villa's op een open structuur dienen ingeplant met respect voor het oorspronkelijk duinrelief. Op de oude postkaarten had men het gevoel in de duinen te wandelen. Er was nog veel wit zand te zien. Nu is deze wijk eerder een groen park met nog teveel geparkeerde wagens en te hoge hagen vóór de tuinen. Deze obstakels zouden moeten verdwijnen om meer doorkijk te hebben in de wijk en beter de gevels te kunnen bewonderen. Er zullen dus bomen moeten gekapt worden om het duin karakter te herstellen. Gelukkig zijn nog vrij veel ligusterhaagjes van vroeger overgebleven. Exotische hagen en vooral de snelgroeiende taxushagen zullen in de toekomst hier verboden worden langs de openbare weg. Liguster groeit daarenboven zeer goed in zandgrond cf. het mooie "Ligusterpad" in het natuurreservaat De Westhoek. In het Herwaarderingsplan stelt men 1m als maximum hoogte van de ligusterhaagjes boven de muurtjes.
 

We draaien af in de rustige Blondéweg. (naar visser Blondé die volgens een "cafélegende" koning Leopold I zou op zijn schouders gedragen hebben door de branding. Dus niets te maken met een blonde madam)
Links een villa in modernistische stijl, maar dat bespreken we verder bij meer representatieve voorbeelden van dezelfde architect nl Louis Legein.

Volgende Straat
Verder

[Klik op de foto's die u wenst te vergroten]
Visserslaan Zeelaan Koninginnelaan
Zeekruisdoornweg Barkenlaan Zeedijk
gggg